5 terminowych obowiązków wynikających z ustawy o ZFŚS w 2024 roku

Opublikowane przez Joanna w dniu

5 obowiązkowych terminów z ustawy o ZFŚS

Ustawa o ZFŚS narzuca pewne wymogi i terminy w związku z tworzeniem i nietworzeniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Poniżej przedstawiam listę 5 obowiązkowych terminów, które należy bezwzględnie zachować, są terminami ostatecznymi, wynikającymi bezpośrednio z ustawy o ZFŚS.

5 obowiązkowych terminów wynikających z ustawy o ZFŚS

Lista 5 ustawowych terminów w 2024 roku:

  • do 31 stycznia – informacja dla pracowników o nietworzeniu Funduszu i niewypłacaniu świadczenia urlopowego – termin ten dotyczy tylko niektórych pracodawców,
  • do 31 maja – przekazanie na rachunek bankowy ZFŚS co najmniej 75% odpisu podstawowego,
  • do 30 września – przekazanie na rachunek bankowy ZFŚS pozostałej części odpisu podstawowego oraz zwiększeń odpisu,
  • do 31 grudnia – korekta odpisu,
  • do 31 grudnia – przegląd danych i usunięcie zbędnych danych (uwaga na procedurę brakowania akt w jednostkach budżetowych).

Niektóre terminy pracodawca może ustalić indywidualnie w swoim regulaminie ZFŚS.
Może ustalić na przykład termin przeglądu danych lub wcześniejszy termin przekazania odpisu na rachunek ZFŚS.
Można spotkać takie regulacje, jednak osobiście ich nie polecam, ponieważ często wynikają z tego powodu różne komplikacje w praktyce.

Szkolenie ZFŚS
[autopromocja]

Temat ustawowych terminów w roku 2024 rozwijam w swojej najnowszej publikacji, która jest dostępna do pobrania w wersji PDF po zapisie do ZFSSlettera, największego w Polsce, eksperckiego newslettera dedykowanego sprawom ZFŚS. Zapis jest możliwy TUTAJ.

Zapraszam do zapisu do ZFSSlettera, gdzie dzielę się na bieżąco sprawami związanymi z ZFŚŚ.
Dążę do tego, aby ZFŚS był nie tylko dostępny i przyjazny dla beneficjentów, ale również zgodny z obowiązującym prawem, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo pracodawcom i wszystkim osobom zaangażowanym w obsługę ZFŚS. Istotne jest nie tylko unikanie błędów i kar, ale także usprawnienie procesów, co pozwoli zaoszczędzić cenny czas i zmniejszyć ilość biurokracji dzięki konkretnym regulacjom wprowadzonym w Regulaminie ZFŚS.

Ważne:

Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej.

 

Jeśli chcieliby Państwo być na bieżąco ze sprawami ZFŚS, zapraszam do zapisu do ZFSSlettera (specjalistycznego newslettera na temat ZFŚS): www.zfssedukacja.pl.

 

Szkolenie ZFŚS
[autopromocja]

ZFŚS Joanna Krystyna Robak

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu prawa pracy, kadr i płac, a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 26-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwłaszcza w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. 

Autor wielu publikacji oraz książek z zakresu ZFŚS. Autor Akademii ZFŚS oraz ZFSSletteranajwiększego w Polsce, specjalistycznego newslettera  dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. 

Praktyk.

W 2023 roku uhonorowana prestiżową nagrodą w XIX edycji konkursu Polish Businesswomen Awards w kategorii:

Lider w dziedzinie przekazywania wiedzy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności oraz z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia praktycznego jej autora i jest aktualna w chwili jej publikacji. Podane w niej informacje, zaproponowane rozwiązania i wskazówki dotyczą sytuacji typowych. Wskazane propozycje mogą wymagać dodatkowych konsultacji, w celu dostosowania do wewnętrznej sytuacji w zakładzie pracy. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autor oraz wydawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w niniejszej publikacji wskazówek, przykładów i informacji do indywidualnych, nietypowych przypadków. Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie mają charakteru porady czy opinii prawnej. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie popularyzacyjno-informacyjny.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *