ZFŚS – Karty na fitness i opodatkowanie

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS, Fundusz) to fundusz celowy, z którego można wydatkować środki tylko na określone cele. Jednym z nich jest działalność socjalna. Działalność socjalna zdefiniowana jest w ustawie z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych [1], a pracodawca w regulaminie ZFŚS określa konkretne zasady Dowiedz się więcej…