Jak w praktyce zrobić obowiązkową korektę odpisu na ZFŚS w 2021 roku?

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS) tworzony jest z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Na początku roku pracodawca dokonuje odpis na ZFŚS według planowanego (szacunkowego) zatrudnienia, a w końcu roku odpis koryguje w oparciu o faktyczne zatrudnienie. Korekta dokonywana jest w terminie do 31 grudnia Dowiedz się więcej…