Jaki będzie odpis na ZFŚS na 2023 rok?

Zbliża się czas planowania budżetu na kolejny rok. Dotyczy to zwłaszcza jednostek sektora finansów publicznych, w tym publicznych placówek oświatowych, które zaczynają się do tego „przymierzać” już od września. Otrzymuję coraz więcej pytań w tym zakresie, dlatego postanowiłam napisać ten artykuł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) obciąża pracodawcę. Więcej…

Jak w praktyce zrobić obowiązkową korektę odpisu na ZFŚS?

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS) tworzony jest z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Na początku roku pracodawca dokonuje odpis na ZFŚS według planowanego (szacunkowego) zatrudnienia, a w końcu roku odpis koryguje w oparciu o faktyczne zatrudnienie. Korekta dokonywana jest w terminie do 31 grudnia Więcej…