Co chroni pracodawcę i pracowników przed karami (i nie tylko) w zakresie ZFŚS?

Opublikowane przez Joanna Krystyna Robak w dniu

No właśnie, co chroni pracodawcę przed karami (i nie tylko) w zakresie ZFŚS? A co uchroni pracownika?

ODPOWIEDNI Regulamin ZFŚS.

A co to jest ODPOWIEDNI Regulamin ZFŚS?

To taki regulamin, który jest:

 • zgodny z prawem,
 • ma dostosowane rodzaje pomocy i świadczeń do potrzeb załogi,
 • pomoc jest faktyczna, a nie pozorna,
 • nie krzywdzi załogi nieprawidłowym badaniem sytuacji socjalnej,
 • zawiera wszystkie obowiązkowe zapisy narzucone przepisami prawa (w tym nowe obowiązkowe zapisy),
 • jest tak skonstruowany, że postępowanie pracodawcy i innych osób działających w zakresie ZFŚS zawsze będzie zgodne z prawem i żaden organ kontroli nie będzie mógł nic zarzucić,
 • jest napisany zrozumiałym językiem,
 • zawiera proste i czyste zasady przyznawania świadczeń. Każdy wie na co może liczyć i w jakiej sytuacji. Nie ma niedomówień.
 • zawiera inne elementy, które sprawiają, że ZFŚS spełnia swoją rolę i pomaga w trudnych sytuacjach.


Prowadzenie spraw ZFŚS wymaga wiedzy z różnych dziedzin oraz doświadczenia. Zmieniające się przepisy prawne wprowadzają coraz większe wątpliwości w wielu kwestiach, a za niewykonanie przepisów, lub nienależyte ich wykonanie, grożą kary. Na szczęście można uniknąć kar, pod warunkiem postępowania zgodnie z obowiązującym prawem. Jak to zrobić? Ano przede wszystkim trzeba poznać czym jest ZFŚS oraz jakie zasady nim rządzą.

Jeśli chcesz gotowe i sprawdzone rozwiązania, w tym wzory dokumentów, skorzystaj z aktualnego certyfikowanego szkolenia.

Szkolenie ZFŚS
[autopromocja]

Na szkoleniu dowiesz się między innymi:

 • jak prawidłowo badać sytuację socjalną, w świetle zmiany przepisów,
 • jakie ewentualne błędy zawiera Twój regulamin, czy jest prawidłowy,
 • jakich dokumentów można żądać od pracownika, a jakich nie wolno,
 • jakie nowe obowiązki ciążą na pracodawcy od 2019r. (nie wszyscy je wykonują, a niedopełnienie ich podlega karze grzywny),
 • czy świadczenia z ZFŚS przyznajesz we właściwy sposób, zgodny z przepisami,
 • czy narażasz się na różnego rodzaju kary finansowe.

Otrzymasz kompletne, bogate materiały szkoleniowe oraz wzory (w formacie pdf i word) następujących dokumentów:

 • regulaminu,
 • wniosków,
 • oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

Ważne:

Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej.

ZFŚS Joanna Krystyna Robak

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu prawa pracy, kadr i płac, a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 26-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwłaszcza w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. 

Autor wielu publikacji oraz książek z zakresu ZFŚS. Autor Akademii ZFŚS oraz ZFSSletteranajwiększego w Polsce, specjalistycznego newslettera  dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. 

Praktyk.

W 2023 roku uhonorowana prestiżową nagrodą w XIX edycji konkursu Polish Businesswomen Awards w kategorii:

Lider w dziedzinie przekazywania wiedzy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności oraz z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia praktycznego jej autora i jest aktualna w chwili jej publikacji. Podane w niej informacje, zaproponowane rozwiązania i wskazówki dotyczą sytuacji typowych. Wskazane propozycje mogą wymagać dodatkowych konsultacji, w celu dostosowania do wewnętrznej sytuacji w zakładzie pracy. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autor oraz wydawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w niniejszej publikacji wskazówek, przykładów i informacji do indywidualnych, nietypowych przypadków. Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie mają charakteru porady czy opinii prawnej. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie popularyzacyjno-informacyjny.

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *