fbpx

Preliminarz – Czy pracodawca musi uzgadniać zmianę planu rzeczowo-finansowego w ciągu roku?

Opublikowane przez Joanna Krystyna Robak w dniu

Po pierwsze, preliminarz to zdecydowanie temat o który otrzymuję coraz więcej pytań. To może oznaczać, że pracodawcy dostosowują plany rzeczowo-finansowe (preliminarze) do obecnej kryzysowej sytuacji, albo dopiero teraz zabrali się za tworzenie planów na 2020r.

🔵Najczęściej pytania dotyczą, tego czy plan rzeczowo-finansowy (tzw. preliminarz) powinien zostać z kimś uzgodniony. W tym miejscu pytający często wymieniają związki zawodowe, przedstawiciela załogi, Radę Pedagogiczną, zebranie ogółu pracowników, komisję socjalną. Pytają również, czy pracodawca może samodzielnie wprowadzić plan finansowy, bez żadnych konsultacji. Proszę zauważyć jak wiele wątpliwości może przysporzyć taka wydawałoby się oczywista rzecz.

Preliminarz z punktu prawnego.


Plan rzeczowo -finansowy (tzw. preliminarz) jest częścią regulaminu ZFŚS, czyli częścią prawa zakładowego w zakresie ZFŚS, zatem należy stosować tutaj te same zasady, które stosujemy do regulaminu, tj. musi on zostać uzgodniony z:
✅ działającymi na terenie zakładu pracy organizacjami związkowymi, lub
✅ pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów – jeśli na terenie zakładu pracy nie działają organizacje związkowe.

🔵Rozwijając temat organizacji związkowych, mam na myśli te związki zawodowe, z którymi pracodawca musi się liczyć – odsyłam tutaj do ustawy o związkach zawodowych, ponieważ jest to bardzo szeroki temat – albo do mojej książki „Zakładowy Funduszu świadczeń socjalnych a komisja socjalna i związki zawodowe. Czy może być komisja socjalna? Rozwiązania praktyczne z omówieniem” 😊

Podsumowując:


Plan rzeczowo-finansowy (tzw. preliminarz) musi zostać każdorazowo uzgodniony z organizacjami związkowymi, albo przedstawicielem załogi. Pracodawca nie może wprowadzić preliminarza samodzielnie, ani tym bardziej realizować nieuzgodnionego preliminarza.

🔴Sankcje i konsekwencje związane z niestosowaniem ustawy o ZFŚS omówiłam wczoraj (12.05.2020r.) podczas live, więc zachęcam do obejrzenia nagrania na stronie www.facebook.com/ZFSSedukacja.
Tutaj tylko na szybko wspomnę, że główne konsekwencje jakie z tego tytułu grożą zawarte są w art. 12a i art. 8 ust. 3 ustawy o ZFŚS.

🔵Pracodawca nie uzgadnia planu finansowego, ani tym bardziej regulaminu ZFŚS z ogółem pracowników, ani z Radą Pedagogiczną. Jeśli chce, to może prowadzić rozmowy z ogółem pracowników, przeprowadzać ankiety, w sprawie np. rodzajów preferowanych świadczeń, ale nie są one dla niego wiążące.

🔴Jeśli wpis Ci się podobał i uważasz, że wnosi wartość, polub i udostępnij, aby i inni mogli z niego skorzystać.

Z pozdrowieniami,

Joanna Krystyna Robak

#zfśs #zfss #funduszsocjalny #fundusz #socjalny #komisjasocjalna #komisja #socjalna #zwiazkizawodowe #związki #zawodowe #organizacje #związkowe #planfinansowy #preliminarz #aserto #joannarobak #joannakrystynarobak

Skorzystaj z certyfikowanego szkolenia

„Jak prawidłowo gospodarować środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w jednostkach budżetowych, (w tym oświatowych) w 2020r. – praktyczne warsztaty” i zyskaj pewność, że m.in.:

– przyznajesz świadczenia z ZFŚS zgodnie z prawem;
– regulamin ZFŚS w Twojej placówce jest prawidłowy;
– właściwie stosujesz RODO w ZFŚS.

Sprawdź szczegóły na:
„Jak prawidłowo gospodarować środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w jednostkach budżetowych, (w tym oświatowych) w 2020r. – praktyczne warsztaty” >>

Ważne:

Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora.

Autorem artykułu jest:

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz kadr i płac. Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu ekonomii, księgowości, kadr i płac, a głównie ZFŚS. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. Ponadto Autor książki „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a komisja socjalna i związki zawodowe. Czy można utworzyć komisję socjalną? Rozwiązania praktyczne z omówieniem”. Przede wszystkim Praktyk.


www.joannarobak.pl


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *