Preliminarz – Czy pracodawca musi uzgadniać zmianę planu rzeczowo-finansowego w ciągu roku?

Opublikowane przez Joanna Krystyna Robak w dniu

Czy preliminarz powinien zostać z kimś uzgodniony?

Po pierwsze, preliminarz to zdecydowanie temat, o który pytają Państwo coraz częściej. To może oznaczać, że pracodawcy dostosowują plany rzeczowo-finansowe (preliminarze) do obecnej kryzysowej sytuacji, albo dopiero teraz zabrali się za tworzenie planów na 2020r.

Najczęściej pytania dotyczą, tego czy plan rzeczowo-finansowy (tzw. preliminarz) powinien zostać z kimś uzgodniony. W tym miejscu pytający często wymieniają związki zawodowe, przedstawiciela załogi, Radę Pedagogiczną, zebranie ogółu pracowników, komisję socjalną. Pytają również, czy pracodawca może samodzielnie wprowadzić plan finansowy, bez żadnych konsultacji. Proszę zauważyć jak wiele wątpliwości może przysporzyć taka wydawałoby się oczywista rzecz.

Preliminarz z punktu prawnego.

Plan rzeczowo -finansowy (tzw. preliminarz) jest częścią regulaminu ZFŚS, czyli częścią prawa zakładowego w zakresie ZFŚS, zatem należy stosować tutaj te same zasady, które stosujemy do regulaminu, tj. musi on zostać uzgodniony z:
– działającymi na terenie zakładu pracy organizacjami związkowymi, lub
– pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów, jeśli na terenie zakładu pracy nie działają organizacje związkowe.

Rozwijając temat organizacji związkowych, mam na myśli te związki zawodowe, z którymi pracodawca musi się liczyć – odsyłam tutaj do ustawy o związkach zawodowych, ponieważ jest to bardzo szeroki temat – albo do mojej książki „Zakładowy Funduszu świadczeń socjalnych a komisja socjalna i związki zawodowe. Czy może być komisja socjalna? Rozwiązania praktyczne z omówieniem” 😊

Podsumowując:

Plan rzeczowo-finansowy (tzw. preliminarz) musi zostać każdorazowo uzgodniony z organizacjami związkowymi, albo przedstawicielem załogi. Pracodawca nie może wprowadzić preliminarza samodzielnie, ani tym bardziej realizować nieuzgodnionego preliminarza.

Sankcje i konsekwencje związane z niestosowaniem ustawy o ZFŚS omówiłam wczoraj (12.05.2020r.) podczas live, więc zachęcam do obejrzenia nagrania na stronie http://www.facebook.com/ZFSSedukacja
Tutaj tylko na szybko wspomnę, że główne konsekwencje jakie z tego tytułu grożą, zawarte są w art. 12a i art. 8 ust. 3 ustawy o ZFŚS.

Pracodawca nie uzgadnia planu finansowego, ani tym bardziej regulaminu ZFŚS z ogółem pracowników, ani z Radą Pedagogiczną. Jeśli chce, to może prowadzić rozmowy z ogółem pracowników, przeprowadzać ankiety, w sprawie np. rodzajów preferowanych świadczeń, ale nie są one dla niego wiążące.

Z pozdrowieniami,

Joanna Krystyna Robak

#zfśs #zfss #funduszsocjalny #fundusz #socjalny #komisjasocjalna #komisja #socjalna #zwiazkizawodowe #związki #zawodowe #organizacje #związkowe #planfinansowy #preliminarz #aserto #joannarobak #joannakrystynarobak

Ważne:

Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora.

 

Szkolenie ZFŚS
[autopromocja]
Szkolenie ZFŚS
[autopromocja]

ZFŚS Joanna Krystyna Robak

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu prawa pracy, kadr i płac, a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 26-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwłaszcza w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. 

Autor wielu publikacji oraz książek z zakresu ZFŚS. Autor Akademii ZFŚS oraz ZFSSletteranajwiększego w Polsce, specjalistycznego newslettera  dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. 

Praktyk.

W 2023 roku uhonorowana prestiżową nagrodą w XIX edycji konkursu Polish Businesswomen Awards w kategorii:

Lider w dziedzinie przekazywania wiedzy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności oraz z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia praktycznego jej autora i jest aktualna w chwili jej publikacji. Podane w niej informacje, zaproponowane rozwiązania i wskazówki dotyczą sytuacji typowych. Wskazane propozycje mogą wymagać dodatkowych konsultacji, w celu dostosowania do wewnętrznej sytuacji w zakładzie pracy. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autor oraz wydawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w niniejszej publikacji wskazówek, przykładów i informacji do indywidualnych, nietypowych przypadków. Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie mają charakteru porady czy opinii prawnej. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie popularyzacyjno-informacyjny.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *