Czy pracownikowi, który otrzymał wypowiedzenie umowy we wrześniu, możemy przyznać zapomogę z ZFŚS w listopadzie?

Opublikowane przez Joanna w dniu

Stosownie do zapisów ustawy o ZFŚS osobami uprawnionymi do korzystania z ZFŚS są:
✅ pracownicy i ich rodziny,
✅ emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny
✅ inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS.
🔵 Czyli uprawniony do korzystania ze środków ZFŚS jest pracownik, który otrzymał wypowiedzenie, ale jego stosunek pracy nie został jeszcze zakończony. Jeśli spełnia on wszystkie warunki ustalone w regulaminie ZFŚS do przyznania zapomogi, może taką zapomogę otrzymać.
✅ Kodeks Pracy określa ile wynosi okres wypowiedzenia umowy o pracę. Okres ten jest uzależniony od długości zatrudnienia u danego pracodawcy.
🔵 Zatem, jeśli wypowiedzenie było miesięczne, wówczas osoba w listopadzie nie jest już pracownikiem i jeśli złoży wniosek po ustaniu zatrudnienia, nie może otrzymać zapomogi z ZFŚS, chyba, że Regulamin ZFŚS u danego pracodawcy rozszerza grono uprawnionych o takie osoby – raczej mało prawdopodobne, aby pracodawca dokonał takiego rozszerzenia.
🔵 Jeśli natomiast wypowiedzenie było trzymiesięczne, to osoba ta nadal jest pracownikiem, nawet jeśli przebywa na zaległym urlopie. Wówczas może otrzymać zapomogę z ZFŚS.

 

Temat funduszu szeroko omawiam na swoich szkoleniach. Zapraszam do zapoznania się z ofertą osoby, które już prowadzą ZFŚS i chciałyby poszerzyć wiedzę na ten temat, poznać najnowsze zmiany w przepisach prawa oraz poprawić ewentualne błędy.
Szczegóły szkoleń i promocji na stronie www.aserto.edu.pl/zfss

Szkolenie ZFŚS
[autopromocja]

Ważne:

Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej.

 

 

Jeśli chcieliby Państwo być na bieżąco ze sprawami ZFŚS, zapraszam do zapisu do ZFSSlettera (specjalistycznego newslettera na temat ZFŚS): www.zfssedukacja.pl.

 

Szkolenie ZFŚS
[autopromocja]

ZFŚS Joanna Krystyna Robak

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu prawa pracy, kadr i płac, a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 26-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwłaszcza w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. 

Autor wielu publikacji oraz książek z zakresu ZFŚS. Autor Akademii ZFŚS oraz ZFSSletteranajwiększego w Polsce, specjalistycznego newslettera  dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. 

Praktyk.

W 2023 roku uhonorowana prestiżową nagrodą w XIX edycji konkursu Polish Businesswomen Awards w kategorii:

Lider w dziedzinie przekazywania wiedzy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności oraz z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia praktycznego jej autora i jest aktualna w chwili jej publikacji. Podane w niej informacje, zaproponowane rozwiązania i wskazówki dotyczą sytuacji typowych. Wskazane propozycje mogą wymagać dodatkowych konsultacji, w celu dostosowania do wewnętrznej sytuacji w zakładzie pracy. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autor oraz wydawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w niniejszej publikacji wskazówek, przykładów i informacji do indywidualnych, nietypowych przypadków. Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie mają charakteru porady czy opinii prawnej. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie popularyzacyjno-informacyjny.

Kategorie: ZFŚS

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *