Dofinansowanie


Możliwość dofinansowania szkoleń w wysokości aż do 100% z Krajowego Funduszu Szkoleniowego: więcej szczegółów na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:  Ministerstwo RPiPS – KFS


Jesteśmy zarejestrowani w ogólnopolskim Rejestrze instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.12/00221/2019