Jak z ZFŚS można pomóc pracownikom z Ukrainy i ich rodzinom?

Opublikowane przez Joanna Krystyna Robak w dniu

Zatrudniamy pracowników z Ukrainy. Jak można pomóc pracownikom z Ukrainy i ich rodzinom? Pracownik musi wrócić na Ukrainę, a my chcemy mu pomóc przed wyjazdem.

Pracodawcy zatrudniający obywateli Ukrainy, mają możliwość niesienia pomocy dla swoich pracowników nie tylko ze środków obrotowych (co ostatnio często ma miejsce), ale również ze środków ZFŚS. 

 

Szkolenie ZFŚS
[autopromocja]

 

Każdy pracownik oraz jego rodzina jest uprawniony do korzystania ze środków ZFŚS (zakładowego funduszu świadczeń socjalnych).

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę lub inną umowę o podobnym charakterze, który jest obywatelem innego kraju (np. Ukrainy) ma prawo do korzystania z ZFŚS od pierwszego do ostatniego dnia zatrudnienia. Wielu pracowników cudzoziemców tego nie wie i można im o tym przypomnieć. W czasie trwania zatrudnienia, prawo do korzystania z ZFŚS ma także rodzina pracownika. 

Definicja rodziny zawarta jest (a przynajmniej powinna być zawarta) w regulaminie ZFŚS.

Każdy pracodawca może mieć inną definicję, więc warto zajrzeć do regulaminu i ustalić kto z rodziny cudzoziemca może korzystać z ZFŚS. 

W regulaminie ZFŚS jest też uregulowanie dotyczące form pomocy. Warto sprawdzić o jakie rodzaje świadczeń może się starać pracownik (np. obywatel Ukrainy). Jeśli pracodawca nie ma w regulaminie rodzajów świadczeń pasujących do obecnej sytuacji, to w razie chęci udzielenia pomocy może się zastanowić nad szybką zmianą regulaminu – oczywiście zmiana regulaminu może nastąpić jedynie zgodnie z obowiązującą procedurą. 

 

 

Rodzaje świadczeń najtrafniejsze w obecnej sytuacji, to w szczególności:

  • pomoc finansowa przydzielana w związku z trudną sytuacją socjalną,
  • pomoc rzeczowa w związku z trudną sytuacją życiową, rodzinną i materialną, 
  • zapomoga losowa (odpowiednio zdefiniowana).

Przypominam, że świadczenia przydziela się na wniosek, po otrzymaniu od pracownika oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Wysokość świadczenia uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika (art. 8 ust. 1 i 1a ustawy o ZFŚS). Warto aby pracownik przed wyjazdem złożył stosowne dokumenty. 

Wiem, że w takiej sytuacji jaką mamy obecnie, zwykle o dokumentacji się nie myśli, ale jednak nalegam, aby nie zaniedbywać dokumentacji, ponieważ możliwe, że nie każdy kontrolujący będzie wyrozumiały podczas kontroli środków ZFŚS. Uruchomienie pieniędzy ze środków ZFŚS musi odbywać się ściśle wg przepisów prawa. 

 

Szkolenie ZFŚS
[autopromocja]

 

Przypominam, że jeśli pracodawca nie stosuje się do przepisów prawa, wówczas może załapać się na przykład na karę grzywny ze strony PIP (art. 12a ustawy o ZFŚS). Mogą czekać go również inne konsekwencje ze strony np. ZUS czy organów skarbowych.

Proponuję, aby wniosek (lub wnioski, ponieważ pracownik może starać się o więcej niż jeden rodzaj pomocy) rozpatrzyć w trybie pilnym oraz niezwłocznie wypłacić pieniądze lub przyznać pomoc rzeczową. Nie ma co z tym zwlekać w obecnej sytuacji, kiedy liczy się każdy dzień.

Jeśli chcesz być na bieżąco, zapisz się do ZFSSlettera, (specjalistycznego newslettera w zakresie ZFŚS). Będę Cię informować o ważnych sprawach dotyczących ZFŚS.

Adres do zapisu: www.zfssedukacja.pl

Źródła:

  1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity z 2021r. poz. 746 z późn. zmianami)

 

Ważne:

Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej.

 

Zobacz też artykuł: Czy można z ZFŚS przekazać pomoc na Ukrainę lub dla uchodźców?

Szkolenie ZFŚS
[autopromocja]

ZFŚS Joanna Krystyna Robak

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu prawa pracy, kadr i płac, a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 26-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwłaszcza w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. 

Autor wielu publikacji oraz książek z zakresu ZFŚS. Autor Akademii ZFŚS oraz ZFSSletteranajwiększego w Polsce, specjalistycznego newslettera  dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. 

Praktyk.

W 2023 roku uhonorowana prestiżową nagrodą w XIX edycji konkursu Polish Businesswomen Awards w kategorii:

Lider w dziedzinie przekazywania wiedzy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności oraz z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia praktycznego jej autora i jest aktualna w chwili jej publikacji. Podane w niej informacje, zaproponowane rozwiązania i wskazówki dotyczą sytuacji typowych. Wskazane propozycje mogą wymagać dodatkowych konsultacji, w celu dostosowania do wewnętrznej sytuacji w zakładzie pracy. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autor oraz wydawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w niniejszej publikacji wskazówek, przykładów i informacji do indywidualnych, nietypowych przypadków. Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie mają charakteru porady czy opinii prawnej. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie popularyzacyjno-informacyjny.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *