Jaki będzie odpis na ZFŚS na 2023 rok?

Opublikowane przez Joanna Krystyna Robak w dniu

Zbliża się czas planowania budżetu na kolejny rok. Dotyczy to zwłaszcza jednostek sektora finansów publicznych, w tym publicznych placówek oświatowych, które zaczynają się do tego „przymierzać” już od września. Otrzymuję coraz więcej pytań w tym zakresie, dlatego postanowiłam napisać ten artykuł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) obciąża pracodawcę. To pracodawca musi znaleźć środki na dokonanie odpisu, dlatego chciałby wiedzieć jak najwcześniej jaka będzie wysokość odpisu na kolejny rok.

Jaki będzie odpis na 2023 rok?

Jeśli projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (który pojawił się 30 sierpnia br.) przejdzie bez zmian, to kwota odpisu w 2023 roku u większości pracodawców będzie taka sama jak w 2022 roku. Wysokość odpisu na ZFŚS będzie znowu zamrożona.

Jakie są propozycje wysokości odpisu na 2023 rok?

🔴Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 zakłada między innymi następujące rozwiązania:

po pierwsze,

odpis na ZFŚS w 2023 roku będzie naliczany w oparciu o wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019r. (tj. kwotę 4434,58 zł), a zatem:

 • odpis na pracownika zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy wyniesie 1.662,97 zł (37,5% kwoty bazowej),
 • odpis na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych wyniesie 2.217,29 zł (50% kwoty bazowej),
 • na jednego pracownika młodocianego:
  – w pierwszym roku nauki wyniesie 221,73zł (5% kwoty bazowej),
  – w drugim roku nauki 266,07 zł (6% kwoty bazowej),
  – a w trzecim roku nauki 310,42 zł (7% kwoty bazowej).

po drugie,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku ma być liczony w oparciu o kwotę bazową z dnia 1 stycznia 2019r., tj. kwotę 3045,21 zł, co znaczna, że wyniesie 3.349,73 zł na jednego nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (110% kwoty bazowej).

Zatem pomimo rosnącej inflacji, nie wzrośnie wysokość odpisu. Na wypłaty świadczeń nie będzie zatem więcej środków niż w 2022 roku, chociaż potrzeby będą zapewne większe.

Ebook

po trzecie,

Zwiększenia fakultatywne, czyli uznaniowe, będą wynosić odpowiednio:

 • 277,16 zł na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • 277,16 zł na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład pracy sprawuje opiekę,
 • 332,59 zł na każdą zatrudnioną osobę, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego. Dotyczy to pracodawców, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu.

⭐️ Jeśli projekt przejdzie bez zmian, to zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.

Dodam jeszcze, że gdyby nie „zamrożenia”, to kwoty odpisu na ZFŚS byłyby wyższe. Zamrożenia są po to, aby wygenerować oszczędności.

Źródło: art. 1 i 25 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 z 30.08.2022 r.
Z projektem ww. ustawy oraz ścieżką legislacyjną można zapoznać się TUTAJ.

Jeśli wpis Ci się podobał i wniósł dla Ciebie wartość, udostępnij go, aby i inni otrzymali informację, jak będzie wyglądał odpis na ZFŚS w 2023 rok.
Może pomóc to w planowaniu budżetu oraz zaspokoić ciekawość.  
🙂


ZFŚS Joanna Krystyna Robak

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz kadr i płac. Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu ekonomii, prowadzenia firmy, księgowości, kadr i płac, a głównie z zakresu ZFŚS. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac.

Autor wielu publikacji z zakresu ZFŚS oraz książki: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a komisja socjalna i związki zawodowe. Czy można utworzyć komisję socjalną? Rozwiązania praktyczne z omówieniem” oraz książki „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zasady przyznawania wybranych świadczeń i opodatkowanie”, jak również e-booka: „„5 groźnych błędów w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, które kosztują. Na przykładach z życia jednostek budżetowych, w tym placówek oświatowych„.

Autor kompleksowego Kursu z ZFŚS oraz ZFSSletterajedynego w Polsce, specjalistycznego newslettera dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. 

Praktyk.


Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności oraz z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia praktycznego jej autora. Podane w niej informacje, zaproponowane rozwiązania i wskazówki dotyczą sytuacji typowych. Wskazane propozycje mogą wymagać dodatkowych konsultacji, w celu dostosowania do wewnętrznej sytuacji w zakładzie pracy. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autor oraz wydawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w niniejszej publikacji wskazówek, przykładów i informacji do indywidualnych, nietypowych przypadków. Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie mają charakteru porady czy opinii prawnej. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie popularyzacyjno-informacyjny.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.