fbpx

Jaki będzie odpis na ZFŚS w 2021 roku?

Opublikowane przez Joanna Krystyna Robak w dniu

Planujesz budżet na 2021? Musisz to wiedzieć.

🔴Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021, z którego wynika m.in., że:

po pierwsze,

odpis na ZFŚS zostanie zamrożony na poziomie, który jest w 2020r., czyli ma on być naliczany w oparciu o wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018r. (tj. kwotę 4.134,02 zł,
a zatem:

 • odpis na pracownika zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy wyniesie 1.550,26 zł (37,5% kwoty bazowej),
 • odpis na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych wyniesie 2.067,01 zł (50% kwoty bazowej),
 • na jednego pracownika młodocianego:
  – w pierwszym roku nauki wyniesie 206,70 zł
  – w drugim roku nauki 248,04 zł,
  – a w trzecim roku nauki 289,38 zł.
Ebook

po drugie,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli również nie wzrośnie w 2021r., tylko zostanie na tym samym poziomie, co w 2020r, czyli będzie dokonywany w oparciu o kwotę bazową z dnia 1 stycznia 2018r., tj. kwotę 2.752,92 zł, co znaczna, że wyniesie 3.028,21 zł na jednego nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (110% kwoty bazowej).

Z kolei zwiększenia fakultatywne, czyli uznaniowe będą wynosić odpowiednio:

 • 258,38 zł na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • 258,38 zł na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład pracy sprawuje opiekę,
 • 310,05 zł na każdą zatrudnioną osobę, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego. Dotyczy to pracodawców, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu.

⭐️ Jeśli projekt przejdzie bez zmian, to zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021r.

Z projektem ustawy możesz zapoznać się TUTAJ

❤️Jeśli wpis Ci się podobał i wniósł dla Ciebie wartość, udostępnij go, aby i inni otrzymali informację, jak będzie wyglądał odpis na ZFŚS w 2021r.
Może pomóc to w planowaniu budżetu na 2021r.,
oraz zaspokoić ciekawość 🙂 🙂

z pozdrowieniami

Joanna Krystyna Robak

#zfśs #funduszsocjalny #fundusz #socjalny #odpis #projekt #odpis2021 #aserto #joannarobak #joannakrystynarobak

Ważne:

Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora.


ZFŚS Joanna Krystyna Robak

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz kadr i płac. Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu ekonomii, prowadzenia firmy, księgowości, kadr i płac, a głównie z zakresu ZFŚS. Posiada 24-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac.

Autor wielu publikacji z zakresu ZFŚS oraz książki: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a komisja socjalna i związki zawodowe. Czy można utworzyć komisję socjalną? Rozwiązania praktyczne z omówieniem” oraz książki „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zasady przyznawania wybranych świadczeń i opodatkowanie”, jak również e-booka: „„5 groźnych błędów w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, które kosztują. Na przykładach z życia jednostek budżetowych, w tym placówek oświatowych„.

Autor kompleksowego Kursu z ZFŚS oraz ZFSSletterajedynego w Polsce, specjalistycznego newslettera dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. 

Praktyk.


Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności oraz z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia praktycznego jej autora. Podane w niej informacje, zaproponowane rozwiązania i wskazówki dotyczą sytuacji typowych. Wskazane propozycje mogą wymagać dodatkowych konsultacji, w celu dostosowania do wewnętrznej sytuacji w zakładzie pracy. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autor oraz wydawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w niniejszej publikacji wskazówek, przykładów i informacji do indywidualnych, nietypowych przypadków. Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie mają charakteru porady czy opinii prawnej. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie popularyzacyjno-informacyjny.

Kategorie: ZFŚS

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *