Uprawnienia emerytów do korzystania z ZFŚS – Nowa uchwała Sądu Najwyższego

Opublikowane przez Joanna Krystyna Robak w dniu

Korzystanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przez emerytów – nowa uchwała Sądu Najwyższego.

 

W tym artykule wypowiem się na temat możliwości korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS) przez emerytów, zwłaszcza emerytów, którzy podjęli zatrudnienie.

W ostatnich latach w zakładach pracy, w mediach społecznościowych, a szczególnie na szkoleniach ciągnie się dyskusja na temat tego, czy emeryt, który podejmie pracę u innego pracodawcy, może korzystać z ZFŚS tego pracodawcy od którego przeszedł na emeryturę, czy też może traci prawo do ZFŚS.

Zdania na ten temat od wielu lat są podzielone. Dochodzi do tego, że nawet poważne instytucje mają rozbieżne zdania w tej sprawie, w zależności od regionu Polski.

ZFŚS Odpis na 2024 rok
[autopromocja]

Co w tej sytuacji ma zrobić pracodawca, który jest zewsząd otoczony różnymi, rozbieżnymi informacjami?

Jak ma postąpić?

„Uznać” emeryta za „swojego emeryta”, czy może nie?

Sprawa jest poważna, ponieważ chodzi o pieniądze, a konkretnie zarówno o dokonanie odpisu na emeryta jak i o przydzielanie świadczeń. 

Z niektórymi problemami można sobie w pewien sposób poradzić na przykład poprzez zapisy w Regulaminie ZFŚS, jednak w większości przypadków występują sytuacje problematyczne na przykład ze względu na specyfikę pracodawcy (w szczególności w publicznych placówkach oświatowych). 

W czym tkwi problem?

Ustawa o ZFŚS w art. 2 pkt 5 wskazuje osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS. Między innymi osobami uprawnionymi do korzystania z ZFŚS są emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny. 

Wydaje się to proste, ale to pozory. Sprawa potrafi być skomplikowana.

Gdy mamy sytuację, w której pracownik jest zatrudniony u pracodawcy ABC, a następnie przechodzi na emeryturę i nic więcej u emeryta zawodowo się nie dzieje, to tak, sytuacja jest oczywista, jest to emeryt pracodawcy ABC, ponieważ ten pracodawca jest ostatnim pracodawcą emeryta. 


Problem pojawia się na przykład w sytuacji, gdy emeryt po przejściu na emeryturę podejmuje pracę u innego pracodawcy.

ZFŚS Odpis na 2024 rok
[autopromocja]

Tutaj pojawia się problem ustalenia

czy ten emeryt jest nadal emerytem tego ostatniego pracodawcy?

(w naszym przykładzie jest to pracodawca ABC). 

Właśnie tutaj zaczynają się rozbieżności interpretacyjne. Nie dotyczą one ustawy o ZFŚS, ale przepisów emerytalnych. 

Niektórzy w swojej interpretacji powołują się na uchwałę Sądu Najwyższego z 1991 roku, z której wynika, że 

osoba, która uprzednio przeszła na wcześniejszą emeryturę i podjęła w nowym zakładzie pracy zatrudnienie przy zawieszeniu wypłaty emerytury, a następnie po rozwiązaniu stosunku pracy ponownie pobiera emeryturę, jest (…) „emerytem – byłym pracownikiem” tego ostatniego zakładu pracy”

i uważają bezwzględnie, że emeryt traci status emeryta i nie może już korzystać z ZFŚS w swoim dawnym zakładzie pracy (w naszym przykładzie to pracodawca ABC), ponieważ uzyskuje status pracownika innego zakładu pracy. 

Jednak warto pamiętać, że jest to uchwała z 1991 roku (I PZP 56/91), wydana w stanie prawnym, gdzie emeryt chcąc podjąć pracę zawieszał emeryturę. Od pewnego czasu przepisy emerytalne uległy zmianie i emeryt nie musi zawieszać emerytury chcąc podjąć pracę. Przepisy nie narzucają zawieszenia emerytury, zatem emeryt może pobierać emeryturę i równocześnie dorabiać sobie jako pracownik. 

Zatem, czy przestaje być emerytem, skoro nadal pobiera emeryturę? 

No właśnie, dlatego w obiegu funkcjonuje też drugie stanowisko, że jeśli emeryt nie zawiesił emerytury, to jest nadal emerytem tego ostatniego pracodawcy (w naszym przykładzie pracodawcy ABC) i może korzystać u niego z ZFŚS, a równocześnie jest pracownikiem innego zakładu pracy, gdzie też może korzystać z ZFŚS jako pracownik.   

I wreszcie mamy nowe światło na sprawie. 

ZFŚS Odpis na 2024 rok
[autopromocja]

W dniu 21 lutego 2024 roku Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów podjął następującą uchwałę (III PZP 3/23): 

Emeryt, który uprzednio przeszedł na emeryturę i podjął zatrudnienie u innego pracodawcy, gdzie otrzymuje wynagrodzenie w wysokości nie powodującej zawieszenia wypłaty emerytury, jest „emerytem – byłym pracownikiem” w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 998)„.

Cieszę się, że Sąd Najwyższy podjął tę uchwałę, ponieważ możliwe, że różne organy kontrolne i instytucje ujednolicą stanowisko w tej sprawie i jeden z problemów, który mieli Państwo w ostatnich latach zostanie rozwiązany.  

Z pewnością dołączę informację o ww. uchwale do moich materiałów szkoleniowych.

Szczegóły i możliwość zapisu na szkolenie znajduje się TUTAJ. 

 

ZFŚS Odpis na 2024 rok
[autopromocja]

Ważne:

Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej.

 

Jeśli chcieliby Państwo być na bieżąco ze sprawami ZFŚS, zapraszam do zapisu do ZFSSlettera (specjalistycznego newslettera na temat ZFŚS): www.zfssedukacja.pl.

Ebook
[autopromocja]

ZFŚS Joanna Krystyna Robak

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu prawa pracy, kadr i płac, a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 26-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwłaszcza w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. 

Autor wielu publikacji oraz książek z zakresu ZFŚS. Autor Akademii ZFŚS oraz ZFSSletteranajwiększego w Polsce, specjalistycznego newslettera  dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. 

Praktyk.

W 2023 roku uhonorowana prestiżową nagrodą w XIX edycji konkursu Polish Businesswomen Awards w kategorii:

Lider w dziedzinie przekazywania wiedzy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

blankblankblankblank

Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności oraz z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia praktycznego jej autora i jest aktualna w chwili jej publikacji. Podane w niej informacje, zaproponowane rozwiązania i wskazówki dotyczą sytuacji typowych. Wskazane propozycje mogą wymagać dodatkowych konsultacji, w celu dostosowania do wewnętrznej sytuacji w zakładzie pracy. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autor oraz wydawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w niniejszej publikacji wskazówek, przykładów i informacji do indywidualnych, nietypowych przypadków. Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie mają charakteru porady czy opinii prawnej. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie popularyzacyjno-informacyjny.

Kategorie: ZFŚS

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

blank

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *