Kwota bazowa do dokonania odpisu na ZFŚS w 2024 roku

Opublikowane przez Joanna w dniu

Kwota bazowa do dokonania odpisu na ZFŚS w 2024 roku

Do 31 maja 2024 roku, wg przepisów należy dokonać odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej ZFŚS, Fundusz). Wpis zawiera informacje na temat kwoty bazowej do dokonania odpisu w 2024 roku, zgodnie z ustawą o ZFŚS [1]. Skąd ją wziąć, ile wynosi i na co warto uważać, przeglądając różne informacje w przestrzeni internetowej.

Kwota bazowa do dokonania odpisu na ZFŚS w 2024 r.

Otrzymałam następujące pytanie:

„W związku z zamieszaniem, jakie można spotkać w mediach, bardzo proszę o informację jaka jest wysokość kwoty bazowej do dokonania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na pracownika na 2024 rok. W mediach można znaleźć różne artykuły, a kwoty podawane w nich są różne. Bardzo proszę o wypowiedź w tym zakresie na łamach newslettera, ponieważ zapewne więcej osób ma ten dylemat. Z góry dziękuję”.

Odpowiedź:

Pytanie dotyczy odpisu na pracownika, którego nie dotyczy np. Karta Nauczyciela.

Faktycznie, w związku z odmrożeniem odpisu na ZFŚS, w mediach podawane są różne kwoty bazowe do dokonania odpisu na 2024 rok. Zamieszanie zrobiły niektóre portale, które w swoich artykułach na temat odpisu na ZFŚS, błędnie podały kwotę bazową z obwieszczenia Prezesa GUS z 9 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2023 roku. Obwieszczenie wskazuje kwotę 7155,48 zł.
Jednak TO NIE JEST kwota, która nas interesuje do celów ZFŚS.

Nawet na Facebooku można było zauważyć, że niektórzy podawali linki do artykułów, gdzie obliczono odpis na ZFŚS na podstawie ww. obwieszczenia. To błąd. Wyżej podana kwota jest stosowana do innych celów.

Zwracam uwagę na to, że często w mediach można znaleźć różne artykuły o podobnej, a czasami nawet identycznej treści. Niestety zdarza się, że wprowadzają w błąd, dlatego zawsze odsyłam Państwa do przepisów prawa, ponieważ warto wszystko sprawdzać.

Przypominam, że do dokonania odpisu na ZFŚS zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o ZFŚS bierzemy pod uwagę kwotę przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

Jaka jest właściwa kwota do dokonania odpisu?

Zatem do celów ZFŚS konieczne jest inne obwieszczenie Prezesa GUS, wydane na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy o ZFŚS, tj. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 r. i w drugim półroczu 2023 r. Takie obwieszczenie pojawiło się w dniu 16 lutego br. według którego przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2023 r. wyniosło 6246,13 zł, a w drugim półroczu 2023 r. wyniosło 6445,71 zł.

Z obwieszczenia wynika zatem, że kwota będąca podstawą do dokonania odpisu na ZFŚS w 2024 roku, (tzw. kwota bazowa), to kwota 6445,71 zł.

Ebook
[autopromocja]

Właściwe kwoty do odpisu na ZFŚS w 2024

Zatem, w dużym skrócie mówiąc, odpis na jednego pracownika zatrudnionego w 2024 roku:

  • w tzw. normalnych warunkach pracy, wynosi 2417,14 zł (37,5% kwoty bazowej),
  • wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych, wynosi 3222,86 zł (50% kwoty bazowej),
  • na pracownika młodocianego w pierwszym roku nauki, 322,29 zł (5% kwoty bazowej), w drugim roku nauki 386,74 zł (6% kwoty bazowej), w trzecim roku nauki 451,20 zł (7% kwoty bazowej).

Zwiększenia fakultatywne odpisu na 2024 rok, to zwiększenia:

  • na emeryta lub rencistę, 6,25 % kwoty bazowej, tj. 402,86 zł,
  • na pracownika, w stosunku do którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, 6,25% kwoty bazowej, tj. 402,86 zł,
  • z tytułu utworzenia przez pracodawcę żłobka lub klubu dziecięcego, 7,5% kwoty bazowej, tj. 483,43 zł.

Mam nadzieję, że rozwiałam Państwa wątpliwości.

ZFŚS Odpis na 2024 rok
[autopromocja]
Ebook
[autopromocja]

Jak prawidłowo obliczyć odpis?

Aby prawidłowo obliczyć odpis, należy odpowiednio obliczyć przeciętną liczbę zatrudnionych.

UWAGA – przeciętną liczbę zatrudnionych liczymy odrębnie dla każdego rodzaju zatrudnienia, z wyjątkiem młodocianych.

Osoby głębiej zainteresowane tematem odpisu, w tym obliczania przeciętnej liczby zatrudnionych zapraszam do zapoznania się z moją najnowszą publikacją:
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2024 roku.
Na jej temat można przeczytać TUTAJ

Wraz z książką w wersji PDF, otrzymuje się dostęp do obliczeń i arkuszy Excel do własnego wykorzystania.

W ubiegłym roku doszło do wielu zmian w zakresie odpisu, o czym mówi artykuł tutaj i tutaj, a zmiany, jakie mamy na rok 2024 rok, omówię już na szkoleniu na żywo. 

Źródła:

  1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r., o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity z 2023 r., Dz.U. 2023 poz. 998 z późn. zmianami ).

Ważne:

Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej.

 

Jeśli chcieliby Państwo być na bieżąco ze sprawami ZFŚS, zapraszam do zapisu do ZFSSlettera (specjalistycznego newslettera na temat ZFŚS): www.zfssedukacja.pl.

 

ZFŚS Odpis na 2024 rok
[autopromocja]

ZFŚS Joanna Krystyna Robak

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu prawa pracy, kadr i płac, a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 26-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwłaszcza w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. 

Autor wielu publikacji oraz książek z zakresu ZFŚS. Autor Akademii ZFŚS oraz ZFSSletteranajwiększego w Polsce, specjalistycznego newslettera  dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. 

Praktyk.

W 2023 roku uhonorowana prestiżową nagrodą w XIX edycji konkursu Polish Businesswomen Awards w kategorii:

Lider w dziedzinie przekazywania wiedzy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

blankblankblankblank

Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności oraz z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia praktycznego jej autora i jest aktualna w chwili jej publikacji. Podane w niej informacje, zaproponowane rozwiązania i wskazówki dotyczą sytuacji typowych. Wskazane propozycje mogą wymagać dodatkowych konsultacji, w celu dostosowania do wewnętrznej sytuacji w zakładzie pracy. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autor oraz wydawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w niniejszej publikacji wskazówek, przykładów i informacji do indywidualnych, nietypowych przypadków. Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie mają charakteru porady czy opinii prawnej. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie popularyzacyjno-informacyjny.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

blank

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *