fbpx

Odpis na ZFŚS – szczególne przypadki

Opublikowane przez Joanna Krystyna Robak w dniu

🔴W ubiegłym tygodniu przeprowadziłam dwie transmisje live na temat odpisu (21 i 23 kwietnia), jednak zainteresowanie tematem jest tak duże, że ciągle napływają pytania z tego zakresu. Odpis na ZFŚS

🔵Zachęcam do poszukania odpowiedzi w nagraniach z live, ponieważ tam właśnie są zawarte. Nie mam fizycznej możliwości, aby odpowiadać indywidualnie, ponieważ wpływa bardzo, bardzo dużo pytań, dlatego odpowiadam za pomocą postów na stronie oraz na transmisji live.

✅Dzisiaj odpowiem na pytanie dotyczące osób, które przebywają na urlopach bezpłatnych, ponieważ otrzymane pytanie jest szersze i porusza również sprawy wydatkowania środków z ZFŚS.

Odpis na ZFŚS – 🔴Pytanie:

Ebook


Jeśli w regulaminie znajduje się zapis, że osoby przebywające na długotrwałych urlopach bezpłatnych nie są uprawnione do korzystania z ZFŚS i nie otrzymują świadczeń. Czy należy dokonywać na nie odpis? Dodam, że mowa o pracownikach, którzy u nas w jednostce są na urlopach bezpłatnych, a równocześnie są zatrudnieni w innych jednostkach, gdzie pobierają świadczenia z ZFŚS.

🔵Odpowiedź:
Pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych wliczamy do przeciętnego zatrudnienia obliczanego w celu naliczenia odpisu.
Nie ma znaczenia, że równocześnie są zatrudnieni w innym zakładzie pracy.
Zapis w regulaminie o tym, że te osoby nie mogą korzystać z ZFŚS jest niezgodny z prawem.

🔴Odnośnie szczegółów dotyczących obliczania przeciętnego zatrudnienia oraz odpisu. Wraz z moim autorskim arkuszem excel, zapraszam do mojego szkolenia online z tego zakresu. Można jeszcze skorzystać z drugiego stopnia promocji. Informacja o szkoleniu dostępna jest tutaj:

www.aserto.edu.pl/odpis

Podsumowując, jeśli wpis Ci się podobał i uważasz, że wnosi wartość, udostępnij, aby i inni mogli z niego skorzystać 😊

z pozdrowieniami
Joanna Krystyna Robak


#zfśs #zfss #funduszsocjalny #fundusz #socjalny #bezpłatny #odpis #socjalna #zwiazkizawodowe #związki #zawodowe #organizacje #związkowe #aserto #joannarobak #joannakrystynarobakZFŚS Joanna Krystyna Robak

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz kadr i płac. Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu ekonomii, prowadzenia firmy, księgowości, kadr i płac, a głównie z zakresu ZFŚS. Posiada 24-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac.

Autor wielu publikacji z zakresu ZFŚS oraz książki: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a komisja socjalna i związki zawodowe. Czy można utworzyć komisję socjalną? Rozwiązania praktyczne z omówieniem” oraz książki „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zasady przyznawania wybranych świadczeń i opodatkowanie”, jak również e-booka: „„5 groźnych błędów w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, które kosztują. Na przykładach z życia jednostek budżetowych, w tym placówek oświatowych„.

Autor kompleksowego Kursu z ZFŚS oraz ZFSSletterajedynego w Polsce, specjalistycznego newslettera dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. 

Praktyk.


Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności oraz z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia praktycznego jej autora. Podane w niej informacje, zaproponowane rozwiązania i wskazówki dotyczą sytuacji typowych. Wskazane propozycje mogą wymagać dodatkowych konsultacji, w celu dostosowania do wewnętrznej sytuacji w zakładzie pracy. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autor oraz wydawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w niniejszej publikacji wskazówek, przykładów i informacji do indywidualnych, nietypowych przypadków. Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie mają charakteru porady czy opinii prawnej. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie popularyzacyjno-informacyjny.

Kategorie: ZFŚS

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *