fbpx

OPS – Czy można wykluczyć emerytów z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

Opublikowane przez admin w dniu

ZFŚS OPS

Pytanie

Czy można wykluczyć emerytów z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i wpisać w regulaminie, że ze względu na brak środków nie obejmujemy opieką emerytów?

Jesteśmy niedużym OPS ośrodkiem pomocy społecznej. Posiadamy niewielkie środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Mamy prawie tyle samo emerytów co i pracowników. Nasi emeryci mają najniższe dochody i zabierają nam środki, które chcemy przeznaczyć na wycieczki dla pracowników. Odpis na emeryta jest dużo niższy niż na pracownika.

Odpowiedź

Nie można wykluczyć emerytów z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Ustawa z dnia 04 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2191), definiuje w art. 2 pkt. 5 osoby uprawnione do korzystania ze środków Funduszu, do których zalicza się:

– pracowników i ich rodziny,

– emerytów i rencistów – byłych pracowników i ich rodziny

– inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS;

Wysokość odpisu nie ma znaczenia. Zapis w Regulaminie wykluczający emerytów jest nieprawidłowy.

Odpowiedzi udzieliła: Joanna Krystyna Robak


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *