Planowana zmiana przepisów w zakresie wysokości odpisu na ZFŚS na 2023 rok od 1 lipca 2023 roku

Opublikowane przez Joanna Krystyna Robak w dniu

Pytają mnie Państwo o termin wejścia w życie rewolucyjnych zmian w odpisie na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), o których napisałam w ostatnim ZFSSletterze (tj. wtorek 13 czerwca). Chodzi o zmiany w ramach rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw – projekt wpłynął do Sejmu 12 czerwca br.

 

Szkolenie ZFŚS
[autopromocja]

 

Prace legislacyjne nad zmianą ustawy jeszcze się nie zakończyły. Jeśli projekt przejdzie bez zmian, to nowa, wyższa wysokość odpisu będzie liczona od 1 lipca 2023r., a na konto bankowe trzeba będzie dodatkowe pieniądze przekazać do 30 września br. Będzie to miało zastosowanie nie tylko do pracowników, których dotyczy Kodeks Pracy, ale również nauczycieli, których dotyczy Karta Nauczyciela. Krótko przybliżę założenia ww. projektu zmiany ustawy:

  • Odpis dla nauczycieli Odpis na ZFŚS dla nauczycieli będzie liczony według następujących kwot bazowych:
    • w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023r. stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2019r., (czyli w wysokości 3045,21 zł),
    • w okresie od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023r., stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2021r., (czyli 3537,80 zł).

Przypomnę, że do odpisu dla nauczycieli liczymy 110% kwoty bazowej.

  • Odpis dla pracowników z ustawy o ZFŚS Odpis na ZFŚS dla pracowników (nie dotyczy nauczycieli ani uczelni wyższych) będzie liczony według następujących kwot bazowych:
    • w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023r. wg przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r., (tj. w wysokości 4434,58 zł),
    • w okresie od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023r. według przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 r. (czyli 5104,90 zł).

 

 

Gdy prace nad ustawą się zakończą, dam Państwu znać oraz zmienię materiały szkoleniowe do szkoleń nagranych (tzw. szkoleń 2 w 1 – czyli nagranie plus sesja pytań na żywo), aby mogli Państwo je pobrać i poradzić sobie z nowym wyzwaniem w zakresie odpisu. Każdy, kto będzie miał aktualny dostęp do szkolenia nagranego (dostęp udzielany na 3 miesiące), otrzyma aktualizację. W sytuacji, gdy nabywają Państwo u mnie szkolenie nagrane, mają Państwo zagwarantowaną aktualizację w cenie szkolenia, aż do czasu upływu dostępu do lekcji nagranych (3 miesiące).

Ostatnio tych aktualizacji jest sporo, ponieważ co chwilę coś się zmienia.

 

Ostatnia poważna zmiana była związana z pracownikiem zdalnym (przepis wszedł w życie 7 kwietnia), więc zapisałam Państwu stosowne regulacje w regulaminie ZFŚS na tę okoliczność, a w czerwcu już szykuje się nowa zmiana, stąd jak widać trzeba być na bieżąco, ponieważ niestety przepisy się szybko zmieniają. Podaję Państwu link do strony sejmowej, gdzie mogą Państwo na bieżąco śledzić informacje w zakresie prac zmiany ustawy, która ma zmienić m.in. wysokość odpisu na ZFŚS. https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3323 Jeśli chcieliby Państwo być na bieżąco ze sprawami ZFŚS, zapraszam do zapisu do ZFSSlettera (specjalistycznego newslettera na temat ZFŚS): www.zfssedukacja.pl.

Ważne:

Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej.

 

Szkolenie ZFŚS
[autopromocja]

ZFŚS Joanna Krystyna Robak

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu prawa pracy, kadr i płac, a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 26-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwłaszcza w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. 

Autor wielu publikacji oraz książek z zakresu ZFŚS. Autor Akademii ZFŚS oraz ZFSSletteranajwiększego w Polsce, specjalistycznego newslettera  dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. 

Praktyk.

W 2023 roku uhonorowana prestiżową nagrodą w XIX edycji konkursu Polish Businesswomen Awards w kategorii:

Lider w dziedzinie przekazywania wiedzy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności oraz z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia praktycznego jej autora i jest aktualna w chwili jej publikacji. Podane w niej informacje, zaproponowane rozwiązania i wskazówki dotyczą sytuacji typowych. Wskazane propozycje mogą wymagać dodatkowych konsultacji, w celu dostosowania do wewnętrznej sytuacji w zakładzie pracy. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autor oraz wydawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w niniejszej publikacji wskazówek, przykładów i informacji do indywidualnych, nietypowych przypadków. Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie mają charakteru porady czy opinii prawnej. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie popularyzacyjno-informacyjny.

Kategorie: ZFŚS

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *