Regulamin Bloga

 1. Administratorem i właścicielem bloga jest ASERTO Joanna Krystyna Robak, ul. 1 Brygady 32/38, 33-300 Nowy Sącz, REGON 121131079, NIP 7371041528.
 2. Korzystającym z Bloga jest każdy użytkownik Bloga, tj, osoba fizyczna lub prawna przeglądająca jego zasoby, (dalej Korzystający z Bloga).
 3. Blog powstał w celach edukacyjnych, a jego głównym zadaniem jest upowszechnianie wiedzy.
 4. Zawarte na Blogu treści udostępniane przez Administratora nie stanowią porady prawnej i nie powinny być w ten sposób odbierane przez Korzystających z Bloga. Administrator nie odpowiada za ich wykorzystanie. Stan prawny i interpretacja przepisów często ulega zmianie, a archiwalne wpisy mogą nie być na bieżąco aktualizowane. Świadczenie fachowej pomocy prawnej i ekonomicznej wymaga analizy konkretnych okoliczności danego przypadku, a wypowiedzi na Blogu są ogólnymi informacjami.  Należy pamiętać, że często drobna zmiana w stanie faktycznym sprawia, że mają zastosowanie zupełnie inne normy prawne. Każdy przypadek może być inny, indywidualny.  Opisując sytuację w komentarzach lub przesyłając propozycję wpisów na Bloga do Administratora, Korzystający z Bloga opisuje temat tak, aby nie doszło do ujawnienia niczyich danych osobowych, nie opisuje szczegółowo swojej sytuacji prawnej ani nie wysyła żadnych dokumentów, pamiętając, że Administrator nie udziela porad prawnych.  
 5. Administrator posiada wszelkie prawa do Bloga jako całości oraz wszystkich treści, które udostępnia na Blogu, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.
 6. Treści dostępne na Blogu są objęte ochroną prawa autorskiego.
 7. Korzystanie z Bloga jest nieodpłatne. W przypadku oferowania na Blogu treści odpłatnych lub produktów, obowiązywać będą zasady zawierania umów odpłatnych dotyczących tych treści, a Korzystający z Bloga zostaną o tym jednoznacznie powiadomieni przez zawarciem umowy za pomocą stosownych komunikatów lub funkcjonalności Bloga, z podaniem ceny i dostępnych metod płatności. 
  W tym zakresie mogą obowiązywać odrębne regulaminy.
 8. Administrator może odsyłać Korzystających z Bloga do treści umieszczonych na innych portalach lub stronach internetowych, wówczas wskazane linki prowadzą do stron należących i zarządzanych przez osoby trzecie. Administrator nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron, a Korzystający z Bloga przenosząc się na stroną zarządzaną przez osobę trzecią podlega polityce prywatności przetwarzania danych osobowych ustaloną przez tą osobę.
 9. Korzystanie z Bloga odbywa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej takich jak np. laptop, smartfon, tablet, komputer – z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową. Im nowsze wersje przeglądarek tym większa szansa, że Blog będzie działał sprawnie.
 10. Prawidłowe korzystanie z Bloga może wymagać akceptacji tzw. koniecznych plików cookies (ang. indispensable cookies) oraz włączonej obsługi Java Script.
 11. Strona Bloga korzysta z plików cookies, w tym Google Analytics. Korzystający z Bloga może zdecydować o akceptacji lub braku akceptacji plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookies w swojej przeglądarce. Korzystanie z Bloga nadal będzie możliwe, ale może być utrudnione, ponieważ niektóre funkcjonalności mogą wymagać plików cookies dla swojego działania. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu: zapewnienia prawidłowego działania Bloga, dostosowania zawartości strony Bloga do preferencji Korzystającego z Bloga, w celach statystycznych i marketingowych.
 12. Administrator informuje, że możliwe są przerwy w dostępie do strony Bloga, spowodowane np. aktualizacją oprogramowania, naprawami, konserwacją, lub wprowadzaniem ulepszeń Bloga.
 13. W sprawach dotyczących usług świadczonych przez Administratora w ramach Bloga, Korzystający z Bloga może złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres biuro@aserto.edu.pl, w tytule należy wpisać słowo „Reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub pseudonim osoby zgłaszającej, jej dane kontaktowe oraz dokładny opis przyczyn reklamacji. Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 14. Dostarczanie przez Korzystających z Bloga treści wulgarnych, niezgodnych z prawem, powszechnie uznanych za obraźliwe, hejtujących, lub dyskryminujących itp. jest niedozwolone. Komentarze zawierające powyższe treści będą usuwane. Spamowanie i kryptoreklama jest zabroniona. Komentarze spamujące lub zawierające treści reklamowe mogą być usuwane lub edytowane poprzez ukrycie treści reklamowych lub zdaniem Administratora nieodpowiednich.
 15. Korzystający z Bloga może przesłać na adres mailowy jkrobakblog@gmail.com propozycje tematów do wpisów na Blogu, swoje uwagi lub propozycje ulepszeń i usprawnień Bloga.
 16. Administrator może wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu. Jeżeli zmiany będą dotyczyć praw lub obowiązków Korzystających z Bloga, zasad korzystania z Bloga, albo innych istotnych spraw, Administrator poinformuje o planowanych zmianach i ich treści za pomocą osobnego wpisu na Blogu.
 17. Korzystający z Bloga, który nie wyraża zgody na niniejszy Regulamin lub jego zmiany powinien trwale zaprzestać dalszego korzystania z Bloga przed wejściem zmian w życie. Dalsze korzystanie z Bloga po upływie okresu przejściowego będzie uznane za akceptację zmian Regulaminu.
 18. Zasady ochrony danych osobowych zostały opisane w osobnej zakładce „Polityka prywatności”.