Regulamin ZFŚS – Pracownik nie dostarcza dokumentów

Opublikowane przez Joanna Krystyna Robak w dniu

Regulamin ZFŚS – Otrzymałam następujące pytanie od subskrybenta:

Co robić, jeśli w regulaminie ZFŚS jest zapis, że osoba ubiegająca się o świadczenie na dziecko w wieku szkolnym – ponadpodstawowym winna złożyć stosowne zaświadczenie ze szkoły, a niektórzy pracownicy nie chcą załączyć. Co powinniśmy zrobić jako komisja?”

Regulamin ZFŚS:

jest ustalany zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o ZFŚS. Pracodawca przydzielając świadczenia jest zobowiązany ustalić faktyczną sytuację w jakiej znajduje się osoba ubiegająca się o świadczenie z ZFŚS. W tym celu żąda różnego rodzaju oświadczeń oraz może żądać różnego rodzaju zaświadczeń. Osoba ubiegająca się o świadczenie musi wykazać, że kwalifikuje się do wypłaty świadczenia, o które wnioskuje

Pracodawca nie może wydatkować pieniędzy z ZFŚS nie mając pewności, że dana osoba kwalifikuje się do danego świadczenia.

W sytuacji, kiedy regulamin ZFŚS przewiduje konieczność złożenia stosownego zaświadczenia ze szkoły w przypadku, kiedy dziecko uczęszcza do szkoły ponadpodstawowej, osoba ubiegająca się o świadczenie z ZFŚŚ powinna takie zaświadczenie dostarczyć.

A co jeśli nie dostarczy?

Wtedy komisja socjalna wzywa ją do uzupełnienia dokumentacji o stosowne zaświadczenie. W piśmie wzywającym do dostarczenia dokumentacji zawarłabym również termin dostarczenia dokumentacji i poinformowałabym, że do czasu dostarczenia stosownego zaświadczenia pracodawca nie ma możliwości pozytywnego rozpatrzenia wniosku, ponieważ nie posiada pełnej dokumentacji, (braki formalne).

Regulamin ZFŚS wyznacza drogę postępowania dla pracodawcy.

Oczywiście nadmieniam, ze regulamin ZFŚS musi być zgodny z prawem, a często widuję wiele błędnych zapisów, które skutkują np. sankcjami z Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Jednak żądanie stosownych zaświadczeń i oświadczeń w celu ustalenia faktycznej sytuacji socjalnej, tj, życiowej, rodzinnej i materialnej, jest jak najbardziej zgodne z prawem. (art. 8 ust. 1 i ust. 1a ustawy o ZFŚS).

z pozdrowieniami,
Joanna Krystyna Robak

#zfśs #funduszsocjalny #fundusz #socjalny #związkizawodowe #uprawnieni #uprawniony #wniosek #oświadczenie #zaświadczenie #zaświadczeniezeszkoły #komisjasocjalna #aserto #joannarobak #joannakrystynarobak

Szkolenie ZFŚS
[autopromocja]
Szkolenie ZFŚS
[autopromocja]

ZFŚS Joanna Krystyna Robak

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu prawa pracy, kadr i płac, a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 26-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwłaszcza w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. 

Autor wielu publikacji oraz książek z zakresu ZFŚS. Autor Akademii ZFŚS oraz ZFSSletteranajwiększego w Polsce, specjalistycznego newslettera  dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. 

Praktyk.

W 2023 roku uhonorowana prestiżową nagrodą w XIX edycji konkursu Polish Businesswomen Awards w kategorii:

Lider w dziedzinie przekazywania wiedzy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności oraz z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia praktycznego jej autora i jest aktualna w chwili jej publikacji. Podane w niej informacje, zaproponowane rozwiązania i wskazówki dotyczą sytuacji typowych. Wskazane propozycje mogą wymagać dodatkowych konsultacji, w celu dostosowania do wewnętrznej sytuacji w zakładzie pracy. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autor oraz wydawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w niniejszej publikacji wskazówek, przykładów i informacji do indywidualnych, nietypowych przypadków. Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie mają charakteru porady czy opinii prawnej. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie popularyzacyjno-informacyjny.

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej.

Kategorie: ZFŚS

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *