fbpx

Regulamin ZFŚS – Pracownik nie dostarcza dokumentów

Opublikowane przez Joanna Krystyna Robak w dniu

Regulamin ZFŚS – 🔴Otrzymałam następujące pytanie od subskrybenta:

❓” Co robić, jeśli w regulaminie ZFŚS jest zapis, że osoba ubiegająca się o świadczenie na dziecko w wieku szkolnym – ponadpodstawowym winna złożyć stosowne zaświadczenie ze szkoły, a niektórzy pracownicy nie chcą załączyć. Co powinniśmy zrobić jako komisja?”

Regulamin ZFŚS:

jest ustalany zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o ZFŚS. Pracodawca przydzielając świadczenia jest zobowiązany ustalić faktyczną sytuację w jakiej znajduje się osoba ubiegająca się o świadczenie z ZFŚS. W tym celu żąda różnego rodzaju oświadczeń oraz może żądać różnego rodzaju zaświadczeń. Osoba ubiegająca się o świadczenie musi wykazać, że kwalifikuje się do wypłaty świadczenia, o które wnioskuje

🔵Pracodawca nie może wydatkować pieniędzy z ZFŚS nie mając pewności, że dana osoba kwalifikuje się do danego świadczenia.

✅W sytuacji, kiedy regulamin ZFŚS przewiduje konieczność złożenia stosownego zaświadczenia ze szkoły w przypadku, kiedy dziecko uczęszcza do szkoły ponadpodstawowej, osoba ubiegająca się o świadczenie z ZFŚŚ powinna takie zaświadczenie dostarczyć.

🔴A co jeśli nie dostarczy?

Wtedy komisja socjalna wzywa ją do uzupełnienia dokumentacji o stosowne zaświadczenie. W piśmie wzywającym do dostarczenia dokumentacji zawarłabym również termin dostarczenia dokumentacji i poinformowałabym, że do czasu dostarczenia stosownego zaświadczenia pracodawca nie ma możliwości pozytywnego rozpatrzenia wniosku, ponieważ nie posiada pełnej dokumentacji, (braki formalne).

Regulamin ZFŚS wyznacza drogę postępowania dla pracodawcy.

Oczywiście nadmieniam, ze regulamin ZFŚS musi być zgodny z prawem, a często widuję wiele błędnych zapisów, które skutkują np. sankcjami z Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Jednak żądanie stosownych zaświadczeń i oświadczeń w celu ustalenia faktycznej sytuacji socjalnej, tj, życiowej, rodzinnej i materialnej, jest jak najbardziej zgodne z prawem. (art. 8 ust. 1 i ust. 1a ustawy o ZFŚS).

🔴Jeśli ten post wniósł dla ciebie wartość, polub i udostępnij go, aby i inni mogli z niego skorzystać oraz abym widziała, że moja praca na tej stronie ma sens i jest potrzebna 😊

z pozdrowieniami,
Joanna Krystyna Robak

#zfśs #funduszsocjalny #fundusz #socjalny #związkizawodowe #uprawnieni #uprawniony #wniosek #oświadczenie #zaświadczenie #zaświadczeniezeszkoły #komisjasocjalna #aserto #joannarobak #joannakrystynarobak

Autorem artykułu jest:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie jkr3.png

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz kadr i płac. Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu ekonomii, księgowości, kadr i płac, a głównie ZFŚS. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. Ponadto Autor książki „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a komisja socjalna i związki zawodowe. Czy można utworzyć komisję socjalną? Rozwiązania praktyczne z omówieniem” przede wszystkim Praktyk.


www.joannarobak.pl

Kategorie: ZFŚS

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *