Regulamin ZFŚS – Pracownik nie dostarcza dokumentów

Opublikowane przez Joanna Krystyna Robak w dniu

Regulamin ZFŚS – Otrzymałam następujące pytanie od subskrybenta:

Co robić, jeśli w regulaminie ZFŚS jest zapis, że osoba ubiegająca się o świadczenie na dziecko w wieku szkolnym – ponadpodstawowym winna złożyć stosowne zaświadczenie ze szkoły, a niektórzy pracownicy nie chcą załączyć. Co powinniśmy zrobić jako komisja?”

Regulamin ZFŚS:

jest ustalany zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o ZFŚS. Pracodawca przydzielając świadczenia jest zobowiązany ustalić faktyczną sytuację w jakiej znajduje się osoba ubiegająca się o świadczenie z ZFŚS. W tym celu żąda różnego rodzaju oświadczeń oraz może żądać różnego rodzaju zaświadczeń. Osoba ubiegająca się o świadczenie musi wykazać, że kwalifikuje się do wypłaty świadczenia, o które wnioskuje

Pracodawca nie może wydatkować pieniędzy z ZFŚS nie mając pewności, że dana osoba kwalifikuje się do danego świadczenia.

W sytuacji, kiedy regulamin ZFŚS przewiduje konieczność złożenia stosownego zaświadczenia ze szkoły w przypadku, kiedy dziecko uczęszcza do szkoły ponadpodstawowej, osoba ubiegająca się o świadczenie z ZFŚŚ powinna takie zaświadczenie dostarczyć.

A co jeśli nie dostarczy?

Wtedy komisja socjalna wzywa ją do uzupełnienia dokumentacji o stosowne zaświadczenie. W piśmie wzywającym do dostarczenia dokumentacji zawarłabym również termin dostarczenia dokumentacji i poinformowałabym, że do czasu dostarczenia stosownego zaświadczenia pracodawca nie ma możliwości pozytywnego rozpatrzenia wniosku, ponieważ nie posiada pełnej dokumentacji, (braki formalne).

Ebook
[autopromocja]
Regulamin ZFŚS wyznacza drogę postępowania dla pracodawcy.

Oczywiście nadmieniam, ze regulamin ZFŚS musi być zgodny z prawem, a często widuję wiele błędnych zapisów, które skutkują np. sankcjami z Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Jednak żądanie stosownych zaświadczeń i oświadczeń w celu ustalenia faktycznej sytuacji socjalnej, tj, życiowej, rodzinnej i materialnej, jest jak najbardziej zgodne z prawem. (art. 8 ust. 1 i ust. 1a ustawy o ZFŚS).

z pozdrowieniami,
Joanna Krystyna Robak

#zfśs #funduszsocjalny #fundusz #socjalny #związkizawodowe #uprawnieni #uprawniony #wniosek #oświadczenie #zaświadczenie #zaświadczeniezeszkoły #komisjasocjalna #aserto #joannarobak #joannakrystynarobak

ZFŚS Odpis na 2024 rok
[autopromocja]
ZFŚS Odpis na 2024 rok
[autopromocja]

ZFŚS Joanna Krystyna Robak

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu prawa pracy, kadr i płac, a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 26-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwłaszcza w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. 

Autor wielu publikacji oraz książek z zakresu ZFŚS. Autor Akademii ZFŚS oraz ZFSSletteranajwiększego w Polsce, specjalistycznego newslettera  dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. 

Praktyk.

W 2023 roku uhonorowana prestiżową nagrodą w XIX edycji konkursu Polish Businesswomen Awards w kategorii:

Lider w dziedzinie przekazywania wiedzy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

blankblankblankblank

Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności oraz z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia praktycznego jej autora i jest aktualna w chwili jej publikacji. Podane w niej informacje, zaproponowane rozwiązania i wskazówki dotyczą sytuacji typowych. Wskazane propozycje mogą wymagać dodatkowych konsultacji, w celu dostosowania do wewnętrznej sytuacji w zakładzie pracy. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autor oraz wydawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w niniejszej publikacji wskazówek, przykładów i informacji do indywidualnych, nietypowych przypadków. Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie mają charakteru porady czy opinii prawnej. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie popularyzacyjno-informacyjny.

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej.

Kategorie: ZFŚS

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

blank

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *