fbpx

„wczasy pod gruszą” a świadczenia urlopowe – błędy – cz.4 z 4

Opublikowane przez Joanna Krystyna Robak w dniu

Pytanie:

„Wczasy pod gruszą” a świadczenia urlopowe – w czym jest różnica i jakich błędów należy unikać?

Ze względu na problematykę, artykuł został podzielony na 4 części. Warto zapoznać się z każdą z nich.

____________________________________

Wczasy pod gruszą – WAŻNE:

Istnieją trzy rodzaje świadczeń związanych z wypoczynkiem w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Świadczenia te są ze sobą bardzo często mylone, dlatego też wyjaśniam różnice między nimi oraz możliwości i obowiązek ich zastosowania w praktyce. Świadczenie:

  1. Urlopowe w firmach, które nie tworzą funduszu socjalnego
  2. Urlopowe dla nauczycieli
  3. Z tytułu wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie, zwykle zwane „wczasami pod gruszą”

Z wyżej wymienionych świadczeń, tylko świadczenie urlopowe dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela jest obligatoryjne i pracodawca ma obowiązek wypłacić go bezwzględnie. Pozostałe świadczenia zależą od pewnych czynników.

Zachęcam do zapoznania się z każdym wymienionym wyżej rodzajem świadczenia, aby wyeliminować pomyłki w tym zakresie.

____________________________________

Wczasy pod gruszą – Podsumowanie, z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się błędów:

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli otrzymuje każdy nauczyciel zatrudniony na podstawie Karty Nauczyciela. Jest to obowiązkowe świadczenie, które pracodawca ma obowiązek wypłacić proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia, zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Jeśli pracodawca przewidział z ZFŚS świadczenie typu tzw. wczasy pod gruszą, to każdy uprawniony, również nauczyciel może wnioskować o to świadczenie i może go otrzymać na takich samych zasadach jak pozostali uprawnieni, a regulamin ZFŚS nie może wykluczać nauczyciela z możliwości otrzymania tego świadczenia. Zapisy wykluczające nauczyciela z tzw. wczasów pod gruszą są niezgodne z prawem. Nie jest to świadczenie obowiązkowe, uprawniony ma jedynie możliwość jego otrzymania. Wypłata następuje zgodnie z zasadami ustalonymi w regulaminie ZFŚS.

Określając zasady wypłaty świadczeń związanych z wypoczynkiem tzw. wczasy pod gruszą” nie należy mylić ich ze świadczeniem urlopowym dla pracowników, które wypłaca pracodawca nietworzący ZFŚS, jeśli pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie, tzw. „wczasy pod gruszą” to zupełnie inny rodzaj świadczenia.

Podsumowując, jeśli spodobał Ci się temat i interesuje Cię więcej informacji zapraszam na stronę ASERTO

Przypominam o zapisie art. 12a ustawy o ZFŚS:

Kto, będąc pracodawcą lub będąc odpowiedzialnym, w imieniu pracodawcy, za wykonywanie przepisów ustawy, nie wykonuje przepisów ustawy albo podejmuje działania niezgodne z przepisami ustawy, podlega karze grzywny„.

Karę grzywny wymierza Państwowa Inspekcja Pracy w trybie określonym przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Karę płaci pracodawca z własnej kieszeni. 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 04 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1316 z późniejszymi zmianami)
  • ustawa z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 967 z późniejszymi zmianami).

Ważne:

Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora.

Autorem artykułu jest:

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz kadr i płac. Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu ekonomii, księgowości, kadr i płac, a głównie ZFŚS. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. Przede wszystkim Praktyk.

Kategorie: ZFŚS

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *