Czy można uzależnić wysokość świadczeń z ZFŚS od minimalnego wynagrodzenia?

Opublikowane przez Joanna w dniu

Czy można uzależnić wysokość świadczeń z ZFŚS od minimalnego wynagrodzenia?

Niektórzy pracodawcy skarżą się, że zapewne w połowie roku braknie im środków na wypłatę świadczeń, ponieważ znacznie wzrosło minimalne wynagrodzenie, od którego uzależniali w regulaminie ZFŚS wysokość wypłacanych świadczeń.

Problem stał się poważny odkąd minimalne wynagrodzenie zmienia się co pół roku, ponieważ dochodzą dodatkowe problemy.

Ktoś mógłby zapytać: Co ma minimalne wynagrodzenie do ZFŚS?

Zasadniczo to nic, chyba, że ktoś wpisał sobie do swojego regulaminu ZFŚS, że wysokość świadczenia zależy od minimalnego wynagrodzenia i stanowi ona np. jakiś procent tego wynagrodzenia.

Na przykład pracodawca ustalił, że wczasy pod gruszą w pierwszym progu dochodowym, to kwota 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę,

czyli na przykład:
• w pierwszej połowie 2023 roku była to kwota 1745zł (minimalne wynagrodzenie wynosiło 3490 zł),
• w drugiej połowie 2023 roku była to kwota 1800 zł (minimalne wynagrodzenie wynosiło 3600 zł),
• a w pierwszej połowie 2024 roku jest to kwota 2121 zł (minimalne wynagrodzenie wynosi 4242 zł).


Widzą Państwo problem?
Nie każdy zakład pracy ma na to środki, pomimo tego, że odpis został odmrożony.

Dlaczego?
Dlatego, że zwiększenie wysokości odpisu nie idzie w parze ze zwiększeniem minimalnego wynagrodzenia.

Odpis na pracownika zatrudnionego przez cały rok w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi w 2024 roku 2417,14 zł.
A przecież pracownik może być zatrudniony na część etatu, więc odpis będzie naliczony proporcjonalnie do zatrudnienia, ale świadczenia otrzyma w pełnej wysokości.
Na przykład odpis na pracownika zatrudnionego na pół etatu wynosi 1208,57 zł, a ten pracownik może znajdować się w pierwszym progu dochodowym, zatem otrzyma 2121 zł na wczasy pod gruszą, skąd na to wziąć pieniądze?

Zapraszamy na BEZPŁATNE szkolenie webinarowe: 

15 maja 2024 w godzinach do wyboru, tj:
– edycja południowa: od 12:00 do 13:00 lub
– edycja wieczorna: od 19:00 do 20:00
Proszę zapisać się pod adresem: www.aserto.edu.pl/webinar-zfss-mw

Podam kolejny, bardziej wymowny przykład. Pracownik może być zatrudniony na 1/4 etatu i znajdować się w pierwszym progu dochodowym i otrzyma 2121 zł na wczasy pod gruszą, a odpis na niego to tylko 604,29 zł.

Dodam, że z ZFŚS finansuje się różne rodzaje świadczeń. „Wczasy pod gruszą”, to tylko jeden z przykładów.

Zapraszamy na BEZPŁATNE szkolenie webinarowe: 

15 maja 2024 w godzinach do wyboru, tj:
– edycja południowa: od 12:00 do 13:00 lub
– edycja wieczorna: od 19:00 do 20:00
Proszę zapisać się pod adresem: www.aserto.edu.pl/webinar-zfss-mw

Skąd mogą się brać takie problemy?

Czasami pracodawcy tworząc zapisy regulaminu czerpią niektóre zapisy ze starych regulaminów swoich lub od innych osób np. z Internetu i nie zastanowią się nad sensem danego zapisu i jego ewentualnymi konsekwencjami.

Dla pracodawców, którzy umieścili w regulaminie zapis uzależniający wysokość świadczeń od minimalnego wynagrodzenia za pracę, (które co pół roku rośnie, o nieznaną rok wcześniej wartość), wzrost minimalnego wynagrodzenia może być dużym problemem.

Mówi się, że z pustego nawet Salomon nie naleje.

Każdy, kto tworzy regulamin, powinien znać podstawy funkcjonowania ZFŚS i wiedzieć skąd biorą się pieniądze na ZFŚS. Niestety bardzo często spotykam się z tym, że osoby odpowiedzialne za tworzenie regulaminu nie interesują się tym tematem i uważają, że skoro odpis oblicza i przelewa na konto ZFŚS księgowa, kadrowa lub jest dokonywany w CUW-ie, ZEAS-ie czy innym Centrum, to jest to sprawa osób naliczających odpis. To błąd.

Osobiście nigdy nie ujęłabym takiego zapisu w regulaminie, pomimo tego, że jest zgodny z prawem, ponieważ jest bardzo problematyczny w praktyce.

Uzależniając wysokość świadczeń od czegoś na co nie ma się wpływu, może narobić wiele problemów.

I tak właśnie dzieje się w tych zakładach pracy, które zgłaszają mi takie przypadki.

Czasami pracodawca chciał inaczej ułożyć zasady wypłaty świadczeń, ale na przykład pracownik reprezentujący interesy załogi wymusił wpis do regulaminu uzależniający wysokość świadczeń od minimalnego wynagrodzenia, ponieważ przyświecał mu jedynie cel zwiększenia wypłat świadczeń z powodu inflacji. Nie sprawdził skąd biorą się pieniądze na ZFŚS i jak to działa w praktyce.


A przecież podwyżki świadczeń można zupełnie inaczej i prościej załatwić.

Zatem odpowiedź na pytanie:
„Czy można uzależnić wysokość świadczeń od minimalnego wynagrodzenia?” brzmi:
można, prawo to dopuszcza, ale czy to jest dobre rozwiązanie?

Na podnoszenie wysokości świadczeń znam lepsze i prostsze rozwiązania, które działają świetnie w praktyce i są jak najbardziej zgodne z prawem.


Można sobie ułożyć ZFŚS tak, że niezależnie od tego co będzie się działo w gospodarce, pracodawca może zawrzeć uniwersalne zapisy w regulaminie, które będą jasne, konkretne i odporne na zmiany różnych wskaźników, a ponadto, wysokości świadczeń mogą być podnoszone
odpowiednio do możliwości finansowych pracodawcy.


Jest początek roku, warto pochylić się nad swoim regulaminem i sprawdzić co można usprawnić lub jakie ewentualne błędy wyeliminować.
Aby pomóc Państwu w zmianie lub opracowaniu nowego, regulaminu ZFŚS krok po kroku, przygotowałam szkolenie z Regulaminu ZFŚS.
Szkolenie jest nagrane, więc można go swobodnie odtwarzać taką ilość razy, jaką tylko Państwo potrzebują przez okres 3 miesięcy.

Ponadto otrzymują Państwo certyfikat, materiały w formie książkowej, wzory regulaminu i innych niezbędnych dokumentów.

Szkolenie jest przygotowane odrębnie z uwzględnieniem specyfiki jednostek budżetowych (w tym publicznych placówek oświatowych) i odrębnie dla firm z sektora prywatnego z uwzględnieniem specyfiki tego sektora.
Zachęcam do zapoznania się z jego programem. Będą Państwo wiedzieli gdzie szukać pomocy, jeśli okaże się potrzebna.


• Regulamin ZFŚS dla jednostek budżetowych, w tym publicznych placówek oświatowych:
www.kursy.aserto.edu.pl/regulamin-zfss-szkolenie

• Regulamin ZFŚS dla sektora prywatnego, w tym spółek:
www.kursy.aserto.edu.pl/regulamin-zfss-szkolenie-dla-firm


z serdecznymi pozdrowieniami,
Joanna Krystyna Robak

Szkolenie ZFŚS
[autopromocja]

Ważne:

Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej.

 

Jeśli chcieliby Państwo być na bieżąco ze sprawami ZFŚS, zapraszam do zapisu do ZFSSlettera (specjalistycznego newslettera na temat ZFŚS): www.zfssedukacja.pl.

ZFŚS Joanna Krystyna Robak

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu prawa pracy, kadr i płac, a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 26-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwłaszcza w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. 

Autor wielu publikacji oraz książek z zakresu ZFŚS. Autor Akademii ZFŚS oraz ZFSSletteranajwiększego w Polsce, specjalistycznego newslettera  dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. 

Praktyk.

W 2023 roku uhonorowana prestiżową nagrodą w XIX edycji konkursu Polish Businesswomen Awards w kategorii:

Lider w dziedzinie przekazywania wiedzy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności oraz z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia praktycznego jej autora i jest aktualna w chwili jej publikacji. Podane w niej informacje, zaproponowane rozwiązania i wskazówki dotyczą sytuacji typowych. Wskazane propozycje mogą wymagać dodatkowych konsultacji, w celu dostosowania do wewnętrznej sytuacji w zakładzie pracy. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autor oraz wydawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w niniejszej publikacji wskazówek, przykładów i informacji do indywidualnych, nietypowych przypadków. Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie mają charakteru porady czy opinii prawnej. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie popularyzacyjno-informacyjny.

Kategorie: ZFŚS

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *