fbpx

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a kryzys

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a kryzys gospodarczy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przyjął nowe znaczenie wobec kryzysu gospodarczego. Coraz więcej osób jest zainteresowanych korzystaniem z ZFŚS, ze względu na pogarszającą się sytuację na rynku pracy oraz rosnące ceny towarów i usług. Pomoc dla pracowników 🔵Pracodawca ma wspaniałą możliwość pomagania pracownikom i Więcej…

Fundusz socjalny a finansowanie szkolenia

Fundusz socjalny – sytuacja: Szkoła organizuje radę szkoleniową, zaprasza wykładowcę, częstuje obiadem. Jednak, fundusz socjalny finansuje to wydarzenie. Pytanie: Jak powinno wyglądać rozliczenie z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, co powinno widnieć na fakturze. Odpowiedź: Przede wszystkim, ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie można dokonać wydatku na cele szkoleniowe. Co więcej, Więcej…