Jak z ZFŚS można pomóc pracownikom z Ukrainy i ich rodzinom?

Zatrudniamy pracowników z Ukrainy. Jak można pomóc pracownikom z Ukrainy i ich rodzinom? Pracownik musi wrócić na Ukrainę, a my chcemy mu pomóc przed wyjazdem. Pracodawcy zatrudniający obywateli Ukrainy, mają możliwość niesienia pomocy dla swoich pracowników nie tylko ze środków obrotowych (co ostatnio często ma miejsce), ale również ze środków ZFŚS.  Dowiedz się więcej…

Czy można z ZFŚS przekazać pomoc na Ukrainę lub dla uchodźców?

Polacy aktywnie włączyli się w pomoc humanitarną w związku z wojną na Ukrainie. Przekazują środki finansowe i rzeczowe. Niektórzy chcieliby nieść pomoc uruchamiając środki ZFŚS.  Czy można ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazać wsparcie na Ukrainę lub ofiarować go uchodźcom, którzy trafili do Polski? Czy jest to możliwe? Trzeba zastanowić się nad Dowiedz się więcej…