ZFŚS – Czy pracownik zatrudniony na zastępstwo może korzystać z pomocy materialnej w ramach Funduszu?

______________ Pytanie: Czy pracownik zatrudniony na zastępstwo za nieobecnego pracownika może korzystać z pomocy materialnej w ramach ZFŚS? W regulaminie jest zapis, że z funduszu mogą korzystać osoby zatrudnione na czas określony i nieokreślony, ale nie ma ani słowa o pracownikach na zastępstwo, ponieważ podczas tworzenia regulaminu nie uwzględniono takiej formy Dowiedz się więcej…