Ulga podatkowa a zatrudnienie w kilku zakładach pracy

Opublikowane przez Joanna Krystyna Robak w dniu

Ulga podatkowa to temat na który otrzymałam pytanie od subskrybenta strony ZFSSedukacja :

Pytanie dotyczy osoby zatrudnionej w szkole, ale działa to tak samo jeśli pracownik jest zatrudniony w innych zakładach pracy, niezwiązanych z oświatą, ponieważ mamy do czynienia z przepisami podatkowymi, które w tym przypadku dotyczą wszystkich korzystających z ZFŚS.

Brzmi ono:

Ulga podatkowa – Jak rozwiązać problem stosowania u pracownika, jeśli zatrudniony jest w kilku szkołach i w tych kilku szkołach otrzymuje świadczenia z ZFŚS. Czy pracownik ma na bieżąco oświadczać gdzie ile dostał, czy stosować ulgę podatkową w jednej (deklarowanej przez niego) szkole, a w pozostałych normalnie nalicza się podatek od świadczeń otrzymanych z ZFŚS? Jeśli stosować ulgę tylko w jednej szkole, to może stracić, jeśli nie dostał świadczenia do 2000 zł, a w drugiej szkole dostał jakąś kwotę i to jest już opodatkowane, a miałby jeszcze ulgę podatkową z tej pierwszej szkoły.

Po drugie, czy to jest do ogarnięcia, żeby pracownik sam sobie pilnował gdzie ile dostał i kiedy przekroczył już ten próg ulgi.

 

Szkolenie ZFŚS
[autopromocja]

 

Odpowiedź:

Sprawa wydaje się skomplikowana, ale taka nie jest. Zacznę od początku, aby łatwiej można było zgłębić to zagadnienie.

Zwolnienie z podatku dochodowego

Ulga podatkowa dotycząca zwolnienia od podatku dochodowego dla pracownika wynika z art. 21 ust. 1 pkt. 67 ustawy o podatku chodowym od osób fizycznych.
Przepis ten wskazuje, że zwolniona od podatku jest wartość otrzymanych przez PRACOWNIKA. W związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o ZFŚS:
– rzeczowych i pieniężnych świadczeń,
– sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych,
ŁĄCZNIE do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł. (limit z 1000 zł do 2000 zł został podniesiony w marcu 2020r. i dotyczy całego 2020r. i 2021r.)
Uwaga na bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. One nie są rzeczowymi świadczeniami i są z tej ulgi wyłączne. Co znaczy, że podlegają opodatkowaniu w całości, od pierwszej złotówki.

Limit zwolnienia

I teraz odpowiem kolejny raz na Państwa wątpliwości dotyczące limitu zwolnienia. Zwiększenie limitu zwolnienia, z 1000 zł do 2000 zł, wprowadziła ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).

Na stronie ZFSSedukacja oraz na moim blogu na www.aserto.edu.pl/blog-zfss opublikowałam pismo, które otrzymałam z Ministerstwa Finansów w tej sprawie, ponieważ podczas publikacji informacji na portalu rządowym (gov.pl) o podniesieniu limitu kwoty wolnej od podatku.

Wkradł się błąd i podano nieprawidłową podstawę prawną, o czym poinformowałam Ministerstwo, błąd został poprawiony i otrzymałam pismo wyjaśniające oraz podziękowanie za czujność 

Ciągle otrzymuję pytania odnośnie tej kwoty wolnej od podatku, więc jeszcze raz podkreślam, że jest to 2000 zł. Pismo, które otrzymałam z Ministerstwa Finansów precyzyjnie to wyjaśnia, zapraszam do zapoznania się z nim.

Ulga podatkowa i opodatkowanie w sytuacji zatrudnienia w kilku miejscach

Wracając do opodatkowania w sytuacji, jeśli pracownik jest zatrudniony u kilku pracodawców w ciągu roku kalendarzowego.
Możemy mieć do czynienia z 3 sytuacjami:
1. Pracownik jest zatrudniony na początku roku u jednego pracodawcy, następnie rozwiązuje stosunek pracy i zatrudnia się u drugiego. (ale u każdego po kolei)
2. Pracownik może być zatrudniony u dwóch lub więcej pracodawców równocześnie (i taki przypadek mamy w naszym pytaniu)
3. Mix dwóch powyższych.

U każdego pracodawcy pracownik jest uprawniony do korzystania z ZFŚS i mógł otrzymywać świadczenia.
Kwota wolna od podatku (2000 zł) dotyczy pracownika na cały rok. Pod uwagę bierzemy nie tylko to co otrzymał od wszystkich pracodawców, ale również od związków zawodowych. Jeśli ŁĄCZNIE przekroczy 2000 zł w 2020r., wówczas podatek należy zapłacić od kwoty powyżej 2000 zł.

Pracodawca (zakład pracy) pełni funkcję płatnika zaliczek na podatek dochodowy. Każdy pracodawca (i związki zawodowe) uwzględniają limit 2000 zł na etapie pobierania zaliczek. Od przyznanych świadczeń, ponieważ na płatniku ciąży odpowiedzialność finansowa za niepobranie zaliczki na podatek, lub pobranie a niewpłacenie do urzędu skarbowego.

Z kolei pracownik w rocznym rozliczeniu rozlicza podatek.

Pracodawca (zakład pracy) ani związki zawodowe nie ma obowiązku, ani też prawa żądać od pracownika podania danych o wysokości pobieranych świadczeń u innych pracodawców w ciągu roku, ani danych czy pracownik otrzymał świadczenia od związków zawodowych.

Czyli każdy pracodawca stosuje limit 2000 zł, a pracownik w rozliczeniu rocznym (składając np. PIT-36 lub PIT-37) rozlicza się z podatku i ewentualnie dopłaca podatek, jeśli w ciągu roku okazało się, że pobrał świadczenia na kwotę wyższą niż 2000 zł. I niektórym tak się zdarzy.

Pracodawca nie ma też obowiązku wystawiać zaświadczeń, gdy suma przyznanych świadczeń z ZFŚS nie przekroczyła kwoty 2000 zł. Tego powinien dopilnować sobie pracownik i ewentualnie o takie zaświadczenie poprosić.

 

 

Ulga podatkowa – podsumowanie

Zatem podsumowując w odniesieniu do pytania:


Każdy pracodawca (szkoła) jako płatnik stosuje limit 2000 zł


Zatrudniony nie wskazuje wybranej szkoły, w której będzie wykorzystywał limit. (dlatego też nic nie straci, nawet jakby w tej szkole otrzymał tylko 1500 zł)


Pracownik po zakończeniu roku podlicza to co otrzymał od wszystkich pracodawców. Może prosić o zaświadczenia, ponieważ pracodawca nie ma obowiązku wystawiać ich z własnej inicjatywy. Chociaż niektórzy wystawiają i związków zawodowych i jeśli suma przekroczyła 2000 zł, dopłaca w rozliczeniu rocznym podatek.

A jeśli potrzebujesz więcej informacji na ten temat – na prośbę subskrybentów strony ZFŚS wprowadziliśmy możliwość nabycia wybranych modułów z kompleksowego kursu z zakresu ZFŚS.


W Module 8 „Opodatkowanie podatkiem dochodowym i składki do ZUS”, pokazałam sprawy dotyczące podatków ogółem, nie tylko tego co przedstawiłam powyżej, ale również sprawy dotyczące pracowników do 26 roku życia, dotyczące dzieci, oraz pokazałam inne zwolnienia. Na rysunkach, schematach i przykładach przedstawiłam jak się rozliczać od strony pracodawcy i od strony pracownika, w jaki sposób „pilnujemy” tej kwoty 2000 zł i jak odprowadzamy zaliczki na podatek (terminy). Szczegóły znajdują się tutaj:

www.aserto.edu.pl/podatek

Jeśli ten artykuł wniósł dla Ciebie wartość i podoba Ci się, udostępnij go, aby i inni mogli z niego skorzystać

z pozdrowieniami
Joanna Krystyna Robak

#zfss #funduszsocjalny #fundusz #socjalony #podatek #limit2000 #opodatkowanie #aserto #joannarobak #joannakrysytnarobak

 

 

Ważne:

Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora.

Szkolenie ZFŚS
[autopromocja]

ZFŚS Joanna Krystyna Robak

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu prawa pracy, kadr i płac, a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 26-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwłaszcza w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. 

Autor wielu publikacji oraz książek z zakresu ZFŚS. Autor Akademii ZFŚS oraz ZFSSletteranajwiększego w Polsce, specjalistycznego newslettera  dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. 

Praktyk.

W 2023 roku uhonorowana prestiżową nagrodą w XIX edycji konkursu Polish Businesswomen Awards w kategorii:

Lider w dziedzinie przekazywania wiedzy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności oraz z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia praktycznego jej autora i jest aktualna w chwili jej publikacji. Podane w niej informacje, zaproponowane rozwiązania i wskazówki dotyczą sytuacji typowych. Wskazane propozycje mogą wymagać dodatkowych konsultacji, w celu dostosowania do wewnętrznej sytuacji w zakładzie pracy. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autor oraz wydawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w niniejszej publikacji wskazówek, przykładów i informacji do indywidualnych, nietypowych przypadków. Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie mają charakteru porady czy opinii prawnej. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie popularyzacyjno-informacyjny.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *