Wczasy pod gruszą – Czy można wyznaczyć dwie kwoty bazowe?

Opublikowane przez Joanna Krystyna Robak w dniu

Wczasy pod gruszą – Pytanie

Czy można wyznaczyć dwie kwoty bazowe na „wczasy pod gruszą”, jedną niższą dla nauczycieli, w związku z tym, że otrzymują świadczenia urlopowe, a wyższą dla pracowników obsługi, administracji i emerytów?

 

 

Odpowiedź

Po pierwsze, Nie można wyznaczyć dwóch kwot bazowych na „wczasy pod gruszą”. Nauczyciele otrzymują świadczenia urlopowe, które przysługują im z Karty Nauczyciela (art. 53 ust. 1a), a świadczenie ”wczasy pod gruszą” powinni otrzymać w pełnej wysokości w zależności od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej (art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS) tak jak pozostali pracownicy obsługi i administracji, ponieważ są pracownikami.
Różnicowanie kwot bazowych ze względu na rodzaj pracy (np. nauczyciel, pracownik administracyjny, emeryt) jest niezgodne z ustawą.

Podsumowując, jeśli spodobał Ci się temat i interesuje Cię więcej informacji zapraszam na stronę ASERTO

 

Odpowiedzi udzieliła Joanna Krystyna Robak

This image has an empty alt attribute; its file name is jkr3.png

 

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz kadr i płac. Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu ekonomii, księgowości, kadr i płac, a głównie ZFŚS. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. Ponadto Autor książki „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a komisja socjalna i związki zawodowe. Czy można utworzyć komisję socjalną? Rozwiązania praktyczne z omówieniem”. Przede wszystkim Praktyk.

Ważne:
Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim.
Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora.

Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności oraz z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia praktycznego jej autora. Podane w niej informacje, zaproponowane rozwiązania i wskazówki dotyczą sytuacji typowych. Wskazane propozycje mogą wymagać dodatkowych konsultacji, w celu dostosowania do wewnętrznej sytuacji w zakładzie pracy. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autor oraz wydawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w niniejszej publikacji wskazówek, przykładów i informacji do indywidualnych, nietypowych przypadków. Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie mają charakteru porady czy opinii prawnej. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie popularyzacyjno-informacyjny.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *