Joanna Krystyna Robak

ZAŁOŻYCIELKA AKADEMII EDUKACYJNEJ ASERTO

Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS)

Tematyką ZFŚS zajmuje się od ponad 26 lat. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac.

W 2023 roku uhonorowana prestiżową nagrodą w XIX edycji konkursu Polish Businesswomen Awards w kategorii Lider w dziedzinie przekazywania wiedzy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Poprzez stronę ZFSSedukacja na Facebooku oraz newsletter o ZFŚS (ZFSSletter) zrzesza największą społeczność wokół ZFŚS w Polsce.

Od ponad 14 lat uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu ZFŚS oraz kadr i płac.


Autorka wielu publikacji na temat ZFŚS
książeke-bookówAkademii ZFŚS – praktycznego kursu oraz licznych szkoleń, a także największego w Polsce newslettera poświęconego tylko sprawom ZFŚS (ZFSSletter).

30.000+

Przeszkolonych
osób

26

Lat doświadczenia
w zakresie ZFŚS

14

Lat prowadzenia szkoleń
o ZFŚS

5

Wydane książki
o ZFŚS

Doświadczenie zdobywała jako pracownik urzędu gminy, następnie jako główny księgowy jednostek budżetowych, manager i dyrektor szkoły, prezes spółki z o.o., pracownik fundacji oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Dzięki temu poznała specyfikę ZFŚS w różnych sektorach, a w szczególności w sektorze publicznym, w tym w publicznych placówkach oświatowych. Jest praktykiem, a podczas szkoleń pokazuje praktyczne sposoby rozwiązywania problemów w zakresie ZFŚS.

Chętnie pomaga w prawidłowym gospodarowaniu środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), poprzez pokazywanie czym jest ZFŚS oraz proponowanie praktycznych, bezpiecznych rozwiązań. Pokazuje takie rozwiązania, aby pracodawca i osoby odpowiedzialne za ZFŚS działały zgodnie z prawem dzięki czemu unikały kar za błędy, równocześnie, aby ZFŚS spełniał swoją rolę w zakładzie pracy, a pracownicy byli zadowoleni.

Książka. Wersja elektroniczna (e-book).
2019

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a komisja socjalna i związki zawodowe. Czy można utworzyć komisję socjalną? Rozwiązania praktyczne z omówieniem.

Książka. Wersja elektroniczna (e-book).
2023

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z uwzględnieniem najnowszych zmian w 2023 roku

Książka. Wersja elektroniczna (e-book).
2022

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zasady Przyznawania Wybranych Świadczeń i Opodatkowanie.

Misją ASERTO jest dostarczanie swoim klientom wiedzy najwyższej jakości w sposób możliwie najdogodniejszy dla nich”.

Absolwentka kilku uczelni wyższych, w tym dwóch kierunków ekonomicznych, dwóch pedagogicznych, a z racji swojej pasji do zdrowego trybu życia, również dwóch kierunków związanych ze zdrowiem.


Prywatnie pasjonatka wędrówek górskich, fitoterapii, aikido i fotografii.