Referencje

Opinie i referencje

* Opinie zweryfikowane – zebrane za pośrednictwem portalu TrustMate.io poprzez indywidualny link przesłany bezpośrednio do uczestników szkolenia.
* Opinie zweryfikowane – otrzymane od uczestników szkolenia tradycyjną drogą pocztową lub na firmowy adres e-mail.