ZFŚS – Blog


Szkolenie Odpis ZFŚS
[autopromocja]

Nowa wysokość świadczenia urlopowego – zmiana od 1 lipca 2023 roku

W trakcie 2023 roku zmieniły się przepisy dotyczące wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dalej ZFŚS, Fundusz), a co ...

Zmiana odpisu na ZFŚS na 2023 rok od 1 lipca i zmiana wysokości świadczenia urlopowego

Aktualizacja z dnia 18 sierpnia 2023r. Ustawa zmieniająca wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej ZFŚS, Fundusz) została w ...

Zmiana przepisów w zakresie wysokości odpisu na ZFŚS na 2023 rok od 1 lipca 2023 roku

W dniu 2 sierpnia 2023r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ...

Wczasy pod gruszą z ZFŚS nie dla każdego pracownika?

Otrzymałam od czytelniczki pytanie o następującej treści: "Jestem nauczycielem. Od marca br. zatrudniłam się dodatkowo w drugiej szkole na zastępstwo ...

Komu przysługuje świadczenie urlopowe i jaka to kwota w 2023 roku?

Rozpoczęły się wakacje, a sezon urlopowy już w pełni. Z tego powodu coraz częściej otrzymuję pytania o sprawy świadczenia urlopowego ...

Planowana zmiana przepisów w zakresie wysokości odpisu na ZFŚS na 2023 rok od 1 lipca 2023 roku

Pytają mnie Państwo o termin wejścia w życie rewolucyjnych zmian w odpisie na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), o których ...

Czy komisja socjalna jest nielegalna?

Dzisiaj podejmuję temat komisji socjalnej, ponieważ wpływa do mnie coraz więcej pytań takich jak to: ""Czytałam ostatnio w Internecie artykuł, ...

Czy można z ZFŚS sfinansować kwiaty na Dzień Kobiet?

Zbliża się Dzień Kobiet, więc wpływają do mnie liczne pytania o finansowanie kwiatów na Dzień Kobiet ze środków Zakładowego Funduszu ...

Odpis na ZFŚS na 2023 rok

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS) nalicza się zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 04 marca 1994r ...

Jak w praktyce zrobić obowiązkową korektę odpisu na ZFŚS w 2022 roku?

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej: Fundusz, ZFŚS) tworzony jest z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych ...

Jaki będzie odpis na ZFŚS na 2023 rok?

UWAGA. Niniejszy artykuł został napisany 10 września 2022 roku. Artykuł na temat odpisu na 2023 rok, napisany 10 stycznia 2023 ...

Czy wczasy pod gruszą z ZFŚS są zależne od urlopu wypoczynkowego?

Na rządowym portalu www.gov.pl można znaleźć nieco niefortunną publikację zachęcającą do stosowania w ZFŚS dofinansowania do wypoczynku w formie tzw. wczasów pod ...
Jakie powinny być różnice między progami dochodowymi ustalonymi do celów ZFŚS?

ZFŚS – Jakie powinny być różnice między progami dochodowymi?

W praktyce zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej, ZFŚS, Fundusz) powszechnie stosuje się tzw. progi dochodowe (grupy dochodowe) itp. grupy, aby ...
ZFŚS

Jak z ZFŚS można pomóc pracownikom z Ukrainy i ich rodzinom?

Zatrudniamy pracowników z Ukrainy. Jak można pomóc pracownikom z Ukrainy i ich rodzinom? Pracownik musi wrócić na Ukrainę, a my chcemy ...
ZFŚS

Czy można z ZFŚS przekazać pomoc na Ukrainę lub dla uchodźców?

Polacy aktywnie włączyli się w pomoc humanitarną w związku z wojną na Ukrainie. Przekazują środki finansowe i rzeczowe. Niektórzy chcieliby nieść ...
ZFŚS

ZFŚS – jaka jest wysokość kwoty wolnej od podatku dla pracownika w 2022 roku?

Otrzymałam następujące pytanie od subskrybenta ZFSSlettera: "Czy w 2022 roku kwota wolna od podatku dla pracowników jest nadal 2000 zł, ...

Jak w praktyce zrobić obowiązkową korektę odpisu na ZFŚS w 2021 roku?

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS) tworzony jest z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Na ...

Coroczny obowiązek przeglądu danych osobowych do celów ZFŚS

Pracodawca prowadzący ZFŚS ma obowiązek corocznego przeglądania danych oraz usuwania danych, które już nie są potrzebne do celów wymienionych w ...

Jaki będzie odpis na ZFŚS na 2022 rok? Sprawdź czy dobrze zaplanowałeś budżet.

Jednostki sektora finansów publicznych, w tym publiczne placówki oświatowe, od września planują swoje budżety na 2022 rok. Warto zapoznać się ...

ZFŚS – groźne błędy w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Uczestnicy szkoleń często proszą mnie o pokazanie najgroźniejszych błędów popełnianych w regulaminie ZFŚS. Chętnie pokazuję szereg błędów zarówno tych najpopularniejszych, ...

ZFŚS – Karty na fitness i opodatkowanie

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS, Fundusz) to fundusz celowy, z którego można wydatkować środki tylko na określone cele. Jednym ...

Co chroni pracodawcę i pracowników przed karami (i nie tylko) w zakresie ZFŚS?

No właśnie, co chroni pracodawcę przed karami (i nie tylko) w zakresie ZFŚS? A co uchroni pracownika? ODPOWIEDNI Regulamin ZFŚS ...

ZFŚS – pomoc rzeczowa, pieniężna, bony i karty różnego rodzaju oraz ich opodatkowanie w 2020, 2021 i 2022 roku

Bony, paczki i pieniądze z ZFŚS Z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) pracodawca może finansować między innymi pomoc rzeczową, pieniężną ...

Jaki będzie odpis na ZFŚS w 2021 roku?

Planujesz budżet na 2021? Musisz to wiedzieć. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na ...

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli – czy nauczyciele przebywający na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i bezpłatnych lub na zwolnieniu lekarskim otrzymają świadczenia urlopowe i w jakiej wysokości?

Świadczenie urlopowe nauczycieli to temat o który zostałam zapytana przez subskrybenta strony facebook.com/ZFSSedukacja ⭐️Czy nauczyciele przebywający na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i ...

Ulga podatkowa a zatrudnienie w kilku zakładach pracy

Ulga podatkowa to temat na który otrzymałam pytanie od subskrybenta strony ZFSSedukacja : Pytanie dotyczy osoby zatrudnionej w szkole, ale ...

Świadczenia z ZFŚS przyznajemy w kwocie netto czy brutto?

🔴Pytania od subskrybentów strony ZFSSedukacja: 🔵Czy świadczenia z ZFŚS przyznajemy w kwocie brutto czy netto? ✅Odpowiedź: Świadczenia z zfśs przyznajemy ...

Odpis ZFŚS jak zaokrąglić

Odpis ZFŚS to temat na który w ostatnich dniach otrzymuję bardzo dużo pytań. Nie ma się czemu dziwić, termin przekazania ...

Preliminarz – Czy pracodawca musi uzgadniać zmianę planu rzeczowo-finansowego w ciągu roku?

Po pierwsze, preliminarz to zdecydowanie temat o który otrzymuję coraz więcej pytań. To może oznaczać, że pracodawcy dostosowują plany rzeczowo-finansowe ...

Zapomoga z ZFŚS a wypowiedzenie umowy

Zapomoga z ZFŚS 🔴Otrzymałam następujące pytanie od subskrybenta: ❓" Czy pracownikowi, który otrzymał wypowiedzenie umowy w lutym, możemy przyznać zapomogę ...

Regulamin ZFŚS – Pracownik nie dostarcza dokumentów

Regulamin ZFŚS - 🔴Otrzymałam następujące pytanie od subskrybenta: ❓" Co robić, jeśli w regulaminie ZFŚS jest zapis, że osoba ubiegająca ...

Komisja socjalna – rezygnacja z funkcji

Komisja socjalna - 🔴Otrzymałam kilka pytań dotyczących komisji socjalnej. Pogrupowałam je i odpowiedzi będę publikować sukcesywnie. 🔵Najwięcej pytań dotyczyło rezygnacji ...

Zapomogi losowe – opodatkowanie

https://www.facebook.com/ZFSSedukacja/videos/1909104832566752/ Zapomogi losowe Zapomogi losowe. Po pierwsze, niektórzy mylą zapomogi losowe wypłacane ze środków ZFŚS oraz zapomogi losowe wypłacane z ...

Kwota wolna od podatku 2020 i 2021 ZFŚS – zmiana

Kwota wolna od podatku w ZFŚS Po pierwsze, na mocy art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o ...

Jak dostosować ZFŚS do sytuacji kryzysowej i epidemicznej

ZFŚS - W marcu br. ogłoszono stan epidemiczny w związku z koronawirusem (COVID-19) oraz co jakiś czas rząd wprowadza nowe ...

Odpis na ZFŚS nowa wysokość w 2020r. ZMIANA

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 została podpisana i tym samym kwoty odpisu na ZFŚS na ...

Nowe obowiązki dotyczące danych w ZFŚS 2019

ZFŚS - Nowy obowiązek od 2019r.  Zgodnie z nowym ust. 1d dodanym w maju 2019r. do art. 8 ustawy o ...

Odpis na ZFŚS Obowiązkowa korekta do 31 grudnia 2019r.

Na początku 2019 roku pracodawca naliczył odpis na ZFŚS wg planowanego (szacunkowego) zatrudnienia. W grudniu, gdy ma już pewność co do stanu zatrudnienia ...

Świadczenia urlopowe dla nauczycieli – wyrównanie w 2019

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli - mocą ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ...

Odpis na ZFŚS – zmiana wysokości w trakcie roku 2019r.

Odpis na ZFŚS. Dnia 3 października 2019r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia  11 września 2019r. o zmianie ustawy o ...

ZFŚS – Wypłata zapomogi za strajk

ZFŚS - Pytanie: Strajk - Czy można z ZFŚS wypłacić zapomogę nauczycielowi z tytułu trudnej sytuacji spowodowanej brakiem wynagrodzenia za ...

Komisja Socjalna

Podczas szkoleń bardzo często otrzymuję pytanie: Czy musi być komisja socjalna? Komisja socjalna - odpowiedź jest jednoznaczna: nie, ustawa o ZFŚS nie ...

Wczasy pod gruszą – Czy można wyznaczyć dwie kwoty bazowe?

Wczasy pod gruszą - Pytanie Czy można wyznaczyć dwie kwoty bazowe na "wczasy pod gruszą", jedną niższą dla nauczycieli, w ...

Świadczenia, przydzielanie i wypłata we wrześniu lub październiku. Czy należą się wszystkim?

Pytanie Czy świadczenia, których przydzielanie i wypłata ma miejsce we wrześniu lub październiku należą się wszystkim nauczycielom, również tym, którzy ...

Organizacje związkowe w szkole, a komisja socjalna

Pytanie Witam, mam pytanie w związku ze zmianą całego regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych: jeżeli przy szkole nie działają żadne organizacje związkowe ...

Zatrudnienie nauczyciela w 2 szkołach a zapomoga

Pytanie Witam serdecznie, mam pytanie. Czy nauczyciel zatrudniony u mnie w szkole na 2 godziny, a mający pełny etat w innej szkole ...

Opodatkowanie świadczeń a wczasy zagraniczne

Pytanie Jak opodatkować świadczenia wypłacone jednemu z naszych nauczycieli, który w marcu pojechał na wczasy zagraniczne? Jak opodatkować świadczenia wypłacone jednemu ...

ZFŚS – Czy pracownik zatrudniony na zastępstwo może korzystać z pomocy materialnej w ramach Funduszu?

______________ Pytanie: Czy pracownik zatrudniony na zastępstwo za nieobecnego pracownika może korzystać z pomocy materialnej w ramach ZFŚS? W regulaminie jest ...

Lista wpisów:

Regulamin Bloga

Artykuły dostępne na Blogu są objęte ochroną prawa autorskiego.