Oprócz szkoleń otwartych, które można znaleźć na tej stronie: www.aserto.edu.pl/szkolenia realizujemy szkolenia wewnętrzne z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).

Szkolenia są prowadzone na żywo przez Internet lub w wyjątkowych przypadkach mogą być prowadzone stacjonarnie, tj. np. w siedzibie Zamawiającego lub w miejscu przez niego wskazanym, (na przykład gdy szkoła publiczna lub pracodawca z sektora prywatnego zamawia szkolenie stacjonarne prowadzone w swojej siedzibie w przypadku gdy urząd gminy/miasta/starostwo powiatowe zamawia szkolenie dla siebie i podległych jednostek np. szkół, ośrodków itp.).

Szkolenia są przygotowywane i prowadzone przez Joannę Krystynę Robak po zapoznaniu się z danym regulaminem ZFŚS Zamawiającego.

Prowadzimy dwa rodzaje szkoleń wewnętrznych, tj:

 • szkolenie wewnętrzne dla pracowników (beneficjentów ZFŚS)
 • szkolenie wewnętrzne dla pracodawcy i osób działających w imieniu pracodawcy, które odpowiadają za realizację ustawy o ZFŚS.


1. 
Szkolenia dla pracowników (załogi) dedykowane są w szczególności dla Rady Pedagogicznej:

Szkolenie jest dostosowane do potrzeb i oczekiwań Zamawiającego.

Szkolenie trwa od 1,5 do 2 godzin zegarowych. Jest to szkolenie dla pracowników, aby pokazać w szczególności:

 • czym jest ZFŚS,
 • kto jest uprawniony do korzystania z ZFŚS i w jakim zakresie,
 • dlaczego pracownicy nie mogą być roszczeniowi,
 • dlaczego wymagane jest badanie sytuacji socjalnej i jak jest ono przeprowadzone,
 • co może a czego nie może żądać pracodawca i co należy ujawnić, aby otrzymać świadczenie i z ZFŚS,
 • jakie rodzaje świadczeń mogą być finansowane z ZFŚS u danego pracodawcy i na jakich zasadach,
 • jakie świadczenie są opodatkowane i dla kogo.


2.
Szkolenia dla pracodawcy i osób odpowiedzialnych za wykonywanie przepisów ustawy o ZFŚS dedykowane dla:

 • komisji socjalnej,
 • członków związków zawodowych lub przedstawiciela załogi
 • osób zajmujących się sprawami ZFŚS od strony administracyjnej u danego pracodawcy.

Szkolenie jest realizowane według programu ułożonego specjalnie na potrzeby Zamawiającego. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część praktyczna jest prowadzona na przykładach z życia oraz krok po kroku w oparciu o regulamin ZFŚS obowiązujący u Zamawiającego, tak aby pracodawca mógł dokonać ewentualnych zmian w regulaminie ZFŚS w razie potrzeby.

Szkolenie trwa ok. 6 godzin zegarowych w jednym dniu lub w razie potrzeby do 12 godzin zegarowych rozłożone na dwa dni. W razie szkoleń dwudniowych zalecane jest szkolenie na miejscu w siedzibie Zamawiającego.


W sprawie szczegółów prosimy o kontakt:

biuro@aserto.edu.pl

tel. 731-945-280