fbpx

Jak w praktyce zrobić obowiązkową korektę odpisu na ZFŚS?

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS) tworzony jest z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Na początku roku pracodawca dokonuje odpis na ZFŚS według planowanego (szacunkowego) zatrudnienia, a w końcu roku odpis koryguje w oparciu o faktyczne zatrudnienie. Korekta dokonywana jest w terminie do 31 grudnia Więcej…

Coroczny obowiązek przeglądu danych osobowych do celów ZFŚS

Pracodawca prowadzący ZFŚS ma obowiązek corocznego przeglądania danych oraz usuwania danych, które już nie są potrzebne do celów wymienionych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych[1]. Często wspominałam o tym obowiązku podczas licznych Facebook live oraz webinariów, ponieważ okazuje się, że nie wszyscy o nim słyszeli. Nie dziwię się, ponieważ Więcej…

ZFŚS – groźne błędy w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Uczestnicy szkoleń często proszą mnie o pokazanie najgroźniejszych błędów popełnianych w regulaminie ZFŚS. Chętnie pokazuję szereg błędów zarówno tych najpopularniejszych, jak i tych bardziej wyszukanych. Pomysłowość pracodawców w dobieraniu błędnych rozwiązań czasami mnie przeraża. Zajmuję się ZFŚS już 24 lata i ciągle obserwuję jak niektórzy komplikują sobie proste rzeczy. Dlaczego Więcej…

ZFŚS – pomoc rzeczowa, pieniężna, bony i karty różnego rodzaju oraz ich opodatkowanie w 2020, 2021 i 2022 roku

Bony, paczki i pieniądze z ZFŚS Z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) pracodawca może finansować między innymi pomoc rzeczową, pieniężną oraz bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Bony i różnego rodzaju karty upominkowe, wbrew temu co niektórzy uważają, nie są pomocą rzeczową ani Więcej…

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli – czy nauczyciele przebywający na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i bezpłatnych lub na zwolnieniu lekarskim otrzymają świadczenia urlopowe i w jakiej wysokości?

Świadczenie urlopowe nauczycieli to temat o który zostałam zapytana przez subskrybenta strony facebook.com/ZFSSedukacja ⭐️Czy nauczyciele przebywający na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i bezpłatnych, lub na zwolnieniu lekarskim otrzymają świadczenie urlopowe, a jeśli tak, to w jakiej wysokości? Świadczenie urlopowe dla nauczycieli wynikają z Karty Nauczyciela, (art. 53 ust. 1a). Dlatego są: ✅obowiązkowe,✅zależne Więcej…