Odpis ZFŚS jak zaokrąglić

Opublikowane przez Joanna Krystyna Robak w dniu

Odpis ZFŚS to temat na który w ostatnich dniach otrzymuję bardzo dużo pytań. Nie ma się czemu dziwić, termin przekazania środków na konto ZFŚS zbliża się coraz bardziej.

Co więcej nadal dużo wątpliwości jest w zakresie zaokrągleń przekazywanych kwot na konto ZFŚS.

⭐️Pytanie:

Odpis ZFŚS – czy 75% przekazujemy do końca maja w złotych czy w groszach?

Odpis ZFŚS chcemy zaokrąglić, ale nie wiemy czy zastosować zasady jak w księgowości, tj. poniżej 50 groszy zaokrąglamy w dół, a powyżej 50 groszy w górę. Czy to będzie prawidłowo?

✅Odpowiedź:

Ustawa o ZFŚS w art. 6 ust. 2, wyraźnie wskazuje, że równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy ZFŚS w terminie do dnia 30 września tego roku, z tym że w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych.

Ebook

Odpis ZFŚS Zaokrąglenia

Przykładowo jeśli pracodawca obliczy, że 75% odpisu to kwota w wysokości na przykład 12.345,23 zł, to na konto bankowe ZFŚS przekaże kwotę zaokrągloną do pełnych złotych w GÓRĘ, czyli prześle na konto bankowe 12.346 zł.

🔵Tak, zawsze zaokrągli w górę, ponieważ ustawa wskazuje, że mamy przelać co najmniej 75%, czyli nie możemy przelać mniej niż wynika z obliczeń, a gdybyśmy zaokrąglili w dół, wówczas przelalibyśmy za niską kwotę.


Przede wszystkim jeśli zaokrąglimy w górę, to zapis art. 6 ust. 2 zostanie zachowany, ponieważ ustawodawca nie zabrania dokonania przelewu w kwocie wyższej niż 75%, więc można więcej. Niektórzy pracodawcy przelewają nawet 100% odpisu w maju i to też jest dopuszczalne.

🔴Jeśli ten post wniósł dla ciebie wartość, polub i udostępnij go, aby i inni mogli z niego skorzystać 😊

z pozdrowieniami,
Joanna Krystyna Robak

#zfśs #funduszsocjalny #fundusz #socjalny #związkizawodowe #odpis 
#zaokrąglenie #zaokrąglenia #wniosek #aserto #joannarobak 
#joannakrystynarobak

 

Ważne:

Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora.

Szkolenie Odpis ZFŚS
[autopromocja]
Szkolenie Odpis ZFŚS
[autopromocja]

ZFŚS Joanna Krystyna Robak

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu prawa pracy, kadr i płac, a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 26-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwłaszcza w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. 

Autor wielu publikacji oraz książek z zakresu ZFŚS. Autor Akademii ZFŚS oraz ZFSSletteranajwiększego w Polsce, specjalistycznego newslettera  dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. 

Praktyk.

W 2023 roku uhonorowana prestiżową nagrodą w XIX edycji konkursu Polish Businesswomen Awards w kategorii:

Lider w dziedzinie przekazywania wiedzy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności oraz z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia praktycznego jej autora i jest aktualna w chwili jej publikacji. Podane w niej informacje, zaproponowane rozwiązania i wskazówki dotyczą sytuacji typowych. Wskazane propozycje mogą wymagać dodatkowych konsultacji, w celu dostosowania do wewnętrznej sytuacji w zakładzie pracy. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autor oraz wydawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w niniejszej publikacji wskazówek, przykładów i informacji do indywidualnych, nietypowych przypadków. Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie mają charakteru porady czy opinii prawnej. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie popularyzacyjno-informacyjny.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *