fbpx

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli – czy nauczyciele przebywający na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i bezpłatnych lub na zwolnieniu lekarskim otrzymają świadczenia urlopowe i w jakiej wysokości?

Opublikowane przez Joanna Krystyna Robak w dniu


Świadczenie urlopowe nauczycieli to temat o który zostałam zapytana przez subskrybenta strony facebook.com/ZFSSedukacja

⭐️Czy nauczyciele przebywający na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i bezpłatnych, lub na zwolnieniu lekarskim otrzymają świadczenie urlopowe, a jeśli tak, to w jakiej wysokości?


Świadczenie urlopowe dla nauczycieli wynikają z Karty Nauczyciela, (art. 53 ust. 1a). Dlatego są:


✅obowiązkowe,
✅zależne od wymiaru czasu pracy i długości zatrudnienia
✅niezależne od urlopu wypoczynkowego

Po pierwsze aby otrzymać świadczenie nie składa się wniosków, ani oświadczeń o sytuacji socjalnej.

🔴Jest określony ustawowo ostateczny termin wypłaty świadczenia urlopowego dla nauczycieli – do końca sierpnia każdego roku)

🔵Ustawodawca określił też dokładną kwotę brutto – wysokość taka jak odpis podstawowy na pracownika zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy to jest – w 2020r. kwota 1550,26 zł brutto. Oznacza to, że przysługuje ona każdemu nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały rok.

⭐️Jednakże dla nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, lub przez część roku, kwota ta jest przeliczana proporcjonalnie.

🔴Świadczenie podlega opodatkowaniu, dlatego na konto przychodzi kwota niższa, ale nie podlega składkom do ZUS.

Po drugie świadczenie urlopowe przysługuje nauczycielowi, który:


✅przebywał na zwolnieniu lekarskim (w dowolnym okresie roku szkolnego), urlopie macierzyńskim, wychowawczym i rodzicielskim
✅korzystał przez cały rok szkolny na urlopie dla poratowania zdrowia,
✅korzystał ze świadczenia rehabilitacyjnego,
✅został zawieszony w pełnieniu obowiązków,
✅zmarł w trakcie roku szkolnego,
✅uzupełniał etat w innej placówce – całe świadczenie wypłaca szkoła macierzysta,
✅korzystał z urlopu bezpłatnego jedynie przez część roku – świadczenie przysługuje za tą część, kiedy nauczyciel nie korzystał z urlopu bezpłatnego,
✅nie korzystał z urlopu wypoczynkowego, lub też korzystał z urlopu wypoczynkowego.

Urlop wypoczynkowy nie ma wpływu na wysokość świadczenia, ani na prawo do niego.

Ebook

🔴WYJĄTEK:


Świadczenie urlopowe dla nauczyciela nie należy się za okres korzystania z urlopu bezpłatnego.

Ponadto o świadczeniach urlopowych wypowiedziałam się szerzej podczas webinarium oraz wspomniałam na moim blogu:https://aserto.edu.pl/swiadczenia-urlopowe-a-wczasy-pod-gru…

🔴Jeśli wpis Ci się podobał i wniósł dla Ciebie wartość, polub i udostępnij, aby i inni mogli dowiedzieć się więcej na temat świadczenia urlopowego dla nauczycieli.

Jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem strony ZFŚSedukacja, zapraszam do polubienia, aby na bieżąco czerpać wiedzę na temat ZFŚS.

z pozdrowieniami,
Joanna Krystyna Robak

#zfśś #funduszscojalny #fundusz #socjalny #świadczeniaurlopowe #nauczyciele #aserto #joannarobak #joannakrystynarobak

Ważne:

Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora.

Akademia ZFŚS

ZFŚS Joanna Krystyna Robak

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz kadr i płac. Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu ekonomii, prowadzenia firmy, księgowości, kadr i płac, a głównie z zakresu ZFŚS. Posiada 24-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac.

Autor wielu publikacji z zakresu ZFŚS oraz książki: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a komisja socjalna i związki zawodowe. Czy można utworzyć komisję socjalną? Rozwiązania praktyczne z omówieniem” oraz książki „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zasady przyznawania wybranych świadczeń i opodatkowanie”, jak również e-booka: „„5 groźnych błędów w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, które kosztują. Na przykładach z życia jednostek budżetowych, w tym placówek oświatowych„.

Autor kompleksowego Kursu z ZFŚS oraz ZFSSletterajedynego w Polsce, specjalistycznego newslettera dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. 

Praktyk.


Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności oraz z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia praktycznego jej autora. Podane w niej informacje, zaproponowane rozwiązania i wskazówki dotyczą sytuacji typowych. Wskazane propozycje mogą wymagać dodatkowych konsultacji, w celu dostosowania do wewnętrznej sytuacji w zakładzie pracy. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autor oraz wydawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w niniejszej publikacji wskazówek, przykładów i informacji do indywidualnych, nietypowych przypadków. Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie mają charakteru porady czy opinii prawnej. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie popularyzacyjno-informacyjny.

Kategorie: ZFŚS

1 Komentarz

Bogusia · 25 czerwca 2020 o 13:11

Czy prawidłowo w tym roku pracodawca potrącił podatek od wczasów pod gruszą. Kwoty przyznane to 700, 650 i 500 zł skoro kwota wolna od podatku wynosi 2000, 00. Pracodawca nie potrącił podatku tylko emerytom. Czy to jest prawidłowe działanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *