fbpx

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli

Opublikowane przez Joanna Krystyna Robak w dniu


Świadczenie urlopowe nauczycieli to temat o który zostałam zapytana przez subskrybenta strony facebook.com/ZFSSedukacja

⭐️Czy nauczyciele przebywający na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i bezpłatnych, lub na zwolnieniu lekarskim otrzymają świadczenie urlopowe, a jeśli tak, to w jakiej wysokości?


Świadczenie urlopowe dla nauczycieli wynikają z Karty Nauczyciela, (art. 53 ust. 1a). Dlatego są:


✅obowiązkowe,
✅zależne od wymiaru czasu pracy i długości zatrudnienia
✅niezależne od urlopu wypoczynkowego

Po pierwsze aby otrzymać świadczenie nie składa się wniosków, ani oświadczeń o sytuacji socjalnej.

🔴Jest określony ustawowo ostateczny termin wypłaty świadczenia urlopowego dla nauczycieli – do końca sierpnia każdego roku)

🔵Ustawodawca określił też dokładną kwotę brutto – wysokość taka jak odpis podstawowy na pracownika zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy to jest – w 2020r. kwota 1550,26 zł brutto. Oznacza to, że przysługuje ona każdemu nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały rok.

⭐️Jednakże dla nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, lub przez część roku, kwota ta jest przeliczana proporcjonalnie.

🔴Świadczenie podlega opodatkowaniu, dlatego na konto przychodzi kwota niższa, ale nie podlega składkom do ZUS.

Po drugie świadczenie urlopowe przysługuje nauczycielowi, który:


✅przebywał na zwolnieniu lekarskim (w dowolnym okresie roku szkolnego), urlopie macierzyńskim, wychowawczym i rodzicielskim
✅korzystał przez cały rok szkolny na urlopie dla poratowania zdrowia,
✅korzystał ze świadczenia rehabilitacyjnego,
✅został zawieszony w pełnieniu obowiązków,
✅zmarł w trakcie roku szkolnego,
✅uzupełniał etat w innej placówce – całe świadczenie wypłaca szkoła macierzysta,
✅korzystał z urlopu bezpłatnego jedynie przez część roku – świadczenie przysługuje za tą część, kiedy nauczyciel nie korzystał z urlopu bezpłatnego,
✅nie korzystał z urlopu wypoczynkowego, lub też korzystał z urlopu wypoczynkowego.

Urlop wypoczynkowy nie ma wpływu na wysokość świadczenia, ani na prawo do niego.

🔴WYJĄTEK:


Świadczenie urlopowe dla nauczyciela nie należy się za okres korzystania z urlopu bezpłatnego.

Ponadto o świadczeniach urlopowych wypowiedziałam się szerzej podczas webinarium oraz wspomniałam na moim blogu:https://aserto.edu.pl/swiadczenia-urlopowe-a-wczasy-pod-gru…

🔴Jeśli wpis Ci się podobał i wniósł dla Ciebie wartość, polub i udostępnij, aby i inni mogli dowiedzieć się więcej na temat świadczenia urlopowego dla nauczycieli.

Jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem strony ZFŚSedukacja, zapraszam do polubienia, aby na bieżąco czerpać wiedzę na temat ZFŚS.

z pozdrowieniami,
Joanna Krystyna Robak

#zfśś #funduszscojalny #fundusz #socjalny #świadczeniaurlopowe #nauczyciele #aserto #joannarobak #joannakrystynarobak

Prowadzenie spraw ZFŚS wymaga dużej wiedzy z różnych dziedzin oraz doświadczenia. Zmieniające się przepisy prawne wprowadzają coraz większe wątpliwości co do słuszności postępowania w wielu kwestiach.
Skorzystaj z certyfikowanego szkolenia:
„Jak prawidłowo gospodarować środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w jednostkach budżetowych, (w tym oświatowych) w 2020r. – praktyczne warsztaty”

Dowiesz się między innymi:
  • jak prawidłowo badać sytuację socjalną,
  • jakich dokumentów możesz żądać od pracowników zgodnie z RODO,
  • jakie nowe obowiązki ciążą na pracodawcy od 2019r. (nie wszyscy je wykonują, a niedopełnienie ich podlega karze grzywny),
  • czy Twój regulamin jest prawidłowy,
  • czy właściwie przyznajesz świadczenia z ZFŚS.
Możesz zakupić nagranie, albo uczestniczyć na żywo przez Internet.
Więcej szczegółów tutaj: www.aserto.edu.pl/3h

Ważne:

Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora.

Autorem artykułu jest:

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz kadr i płac. Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu ekonomii, księgowości, kadr i płac, a głównie ZFŚS. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. Ponadto Autor książki „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a komisja socjalna i związki zawodowe. Czy można utworzyć komisję socjalną? Rozwiązania praktyczne z omówieniem” przede wszystkim Praktyk.


www.joannarobak.pl

Kategorie: ZFŚS

1 Komentarz

Bogusia · 25 czerwca 2020 o 13:11

Czy prawidłowo w tym roku pracodawca potrącił podatek od wczasów pod gruszą. Kwoty przyznane to 700, 650 i 500 zł skoro kwota wolna od podatku wynosi 2000, 00. Pracodawca nie potrącił podatku tylko emerytom. Czy to jest prawidłowe działanie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *