fbpx

Świadczenia z ZFŚS przyznajemy w kwocie netto czy brutto?

Opublikowane przez Joanna Krystyna Robak w dniu

🔴Pytania od subskrybentów strony ZFSSedukacja:

🔵Czy świadczenia z ZFŚS przyznajemy w kwocie brutto czy netto?

✅Odpowiedź:

Świadczenia z zfśs przyznajemy w kwocie brutto. Od tej kwoty naliczany jest podatek dochodowy, lub nie, w zależności od tego czy dana osoba lub dany rodzaj świadczenia korzysta ze zwolnienia od podatku.

🔴Niektórzy pracodawcy postępują nieprawidłowo np. z bonami. Na przykład pracownik, który otrzyma bon, płaci od tego podatek, zawsze. Natomiast emeryt może korzystać ze zwolnienia, gdyż kwota wolna od podatku dla emeryta na cały rok podatkowy to 3000 zł, na wszystko co otrzyma od byłego pracodawcy (niezależnie od rodzaju świadczenia) łącznie z tym co otrzyma od związków zawodowych. Limit wolny od podatku w wysokości 3000 wystarcza, aby większość emerytów nie płaciła podatku, co niektórzy pracownicy uważają za niesprawiedliwe, stąd naciskają na pracodawców, aby pracodawca przyznawał kwoty netto, a nie brutto.

Warto pamiętać, że:

🔵To, czy ktoś korzysta ze zwolnienia od podatku czy nie, to jest kwestia drugorzędna. Przy ustalaniu wysokości świadczenia z ZFŚS, pracodawca nie może się kierować zwolnieniami od podatku dla niektórych grup (np. dla emerytów), ponieważ kryterium ustalania wysokości świadczeń jest sytuacja życiowa, rodzinna i materialna osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS – art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS.

✅Jeśli post Ci się podobał i wniósł dla Ciebie wartość, polub i udostępnij, aby i inni mogli z tego skorzystać.

Z pozdrowieniami
Joanna Krystyna Robak

#zfśs #funduszsocjalny #fundusz#socjalny #brutto#netto #świadczenia #emeryci #bon #aserto #joannarobak #joannakrystynarobak #joannakrystynarobak

Prowadzenie spraw ZFŚS wymaga dużej wiedzy z różnych dziedzin oraz doświadczenia. Zmieniające się przepisy prawne wprowadzają coraz większe wątpliwości co do słuszności postępowania w wielu kwestiach.
Skorzystaj z certyfikowanego szkolenia:
„Jak prawidłowo gospodarować środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w jednostkach budżetowych, (w tym oświatowych) w 2020r. – praktyczne warsztaty”

Dowiesz się między innymi:
  • jak prawidłowo badać sytuację socjalną,
  • jakich dokumentów możesz żądać od pracowników zgodnie z RODO,
  • jakie nowe obowiązki ciążą na pracodawcy od 2019r. (nie wszyscy je wykonują, a niedopełnienie ich podlega karze grzywny),
  • czy Twój regulamin jest prawidłowy,
  • czy właściwie przyznajesz świadczenia z ZFŚS.
Możesz zakupić nagranie, albo uczestniczyć na żywo przez Internet.
Więcej szczegółów tutaj: www.aserto.edu.pl/3h

Ważne:

Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora.

Autorem artykułu jest:

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz kadr i płac. Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu ekonomii, księgowości, kadr i płac, a głównie ZFŚS. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. Ponadto Autor książki „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a komisja socjalna i związki zawodowe. Czy można utworzyć komisję socjalną? Rozwiązania praktyczne z omówieniem” przede wszystkim Praktyk.


www.joannarobak.pl

Kategorie: ZFŚS

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *