fbpx

Świadczenia z ZFŚS przyznajemy w kwocie netto czy brutto?

Opublikowane przez Joanna Krystyna Robak w dniu

🔴Pytania od subskrybentów strony ZFSSedukacja:

🔵Czy świadczenia z ZFŚS przyznajemy w kwocie brutto czy netto?

✅Odpowiedź:

Świadczenia z zfśs przyznajemy w kwocie brutto. Od tej kwoty naliczany jest podatek dochodowy, lub nie, w zależności od tego czy dana osoba lub dany rodzaj świadczenia korzysta ze zwolnienia od podatku.

🔴Niektórzy pracodawcy postępują nieprawidłowo np. z bonami. Na przykład pracownik, który otrzyma bon, płaci od tego podatek, zawsze. Natomiast emeryt może korzystać ze zwolnienia, gdyż kwota wolna od podatku dla emeryta na cały rok podatkowy to 3000 zł, na wszystko co otrzyma od byłego pracodawcy (niezależnie od rodzaju świadczenia) łącznie z tym co otrzyma od związków zawodowych. Limit wolny od podatku w wysokości 3000 wystarcza, aby większość emerytów nie płaciła podatku, co niektórzy pracownicy uważają za niesprawiedliwe, stąd naciskają na pracodawców, aby pracodawca przyznawał kwoty netto, a nie brutto.

Ebook

Warto pamiętać, że:

🔵To, czy ktoś korzysta ze zwolnienia od podatku czy nie, to jest kwestia drugorzędna. Przy ustalaniu wysokości świadczenia z ZFŚS, pracodawca nie może się kierować zwolnieniami od podatku dla niektórych grup (np. dla emerytów), ponieważ kryterium ustalania wysokości świadczeń jest sytuacja życiowa, rodzinna i materialna osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS – art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS.

✅Jeśli post Ci się podobał i wniósł dla Ciebie wartość, polub i udostępnij, aby i inni mogli z tego skorzystać.

Z pozdrowieniami
Joanna Krystyna Robak

#zfśs #funduszsocjalny #fundusz#socjalny #brutto#netto #świadczenia #emeryci #bon #aserto #joannarobak #joannakrystynarobak #joannakrystynarobak

Ważne:

Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora.


ZFŚS Joanna Krystyna Robak

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz kadr i płac. Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu ekonomii, prowadzenia firmy, księgowości, kadr i płac, a głównie z zakresu ZFŚS. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac.

Autor wielu publikacji z zakresu ZFŚS oraz książki: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a komisja socjalna i związki zawodowe. Czy można utworzyć komisję socjalną? Rozwiązania praktyczne z omówieniem” oraz książki „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zasady przyznawania wybranych świadczeń i opodatkowanie”, jak również e-booka: „„5 groźnych błędów w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, które kosztują. Na przykładach z życia jednostek budżetowych, w tym placówek oświatowych„.

Autor kompleksowego Kursu z ZFŚS oraz ZFSSletterajedynego w Polsce, specjalistycznego newslettera dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. 

Praktyk.


Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności oraz z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia praktycznego jej autora. Podane w niej informacje, zaproponowane rozwiązania i wskazówki dotyczą sytuacji typowych. Wskazane propozycje mogą wymagać dodatkowych konsultacji, w celu dostosowania do wewnętrznej sytuacji w zakładzie pracy. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autor oraz wydawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w niniejszej publikacji wskazówek, przykładów i informacji do indywidualnych, nietypowych przypadków. Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie mają charakteru porady czy opinii prawnej. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie popularyzacyjno-informacyjny.

Kategorie: ZFŚS

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.