Jak dostosować ZFŚS do sytuacji kryzysowej i epidemicznej

Opublikowane przez Joanna Krystyna Robak w dniu

ZFŚS – W marcu br. ogłoszono stan epidemiczny w związku z koronawirusem (COVID-19) oraz co jakiś czas rząd wprowadza nowe restrykcje, aby chronić nasze zdrowie.

Niestety sytuacja gospodarcza w Polsce robi się coraz trudniejsza, nie tylko ze względu na koronawirusa, ale również w związku z tym, że nadciąga kryzys gospodarczy, a wirus tylko go przyspieszył.

Co zatem ma do tego Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych?

A ma bardzo dużo.

 

ZFŚS Odpis na 2024 rok
[autopromocja]

 

Po pierwsze, większość pracodawców ma niedostosowane regulaminy do nowej sytuacji związanej chociażby z tym, że w obliczu epidemii, nie każdy będzie mógł fizycznie przynieść wniosek o pomoc, a z kolei komisja socjalna może mieć problem z zebraniem się w odpowiednim składzie, aby dokonać czynności niezbędnych do udzielenia pomocy z ZFŚS. Tam gdzie nie ma komisji socjalnej, może być problem z uzgodnieniem wydatkowanych środków z przedstawicielami związków zawodowych, ponieważ mogą oni przebywać w kwarantannie albo chorować. Niektóre zakłady pracy przeszły na pracę zdalną.

Czy przygotowałeś swój regulamin na taką sytuację? Większość pracodawców nie jest na to gotowa, wiem to chociażby po telefonach i zapytaniach mailowych lub przez Messenger. Pracodawcy zetknęli się z realnym problemem, którego nie przewidzieli.

Spokojnie. Można temu zaradzić, ale trzeba działać szybko.

Po drugie, sytuacja socjalna niektórych rodzin może się znacznie pogorszyć. Pracodawcy z najbardziej wrażliwych branż zamykają lub zawieszają działalności, zwalniają pracowników, lub zmniejszają im wymiar czasu pracy. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą mieć problemy z płaceniem składek do ZUS, czynszu i innych opłat w dłuższym okresie czasu, aż w konsekwencji będą zmuszeni zlikwidować swoją działalność. Rząd próbuje coś w tym zakresie działać, ale może to być pomoc jedynie krótkotrwała, tym bardziej, że nie wszyscy przedsiębiorcy mogą z niej skorzystać, gdyż jest obwarowana różnymi okolicznościami.

ZFŚS – Trudna sytuacja socjalna rodzin pracowników przełoży się na to, że będą potrzebować wsparcia z ZFŚS bardziej niż dotychczas, a ZFŚS pracodawcy powinien być na to gotowy.

Nie chodzi mi tutaj o rodzaje świadczeń, to też oczywiście jest bardzo istotne, ale mam na myśli chociażby postępowanie w przypadku, kiedy pracownik lub emeryt nie ma możliwości spłaty pożyczki mieszkaniowej, ponieważ ledwo co wystarcza mu na chleb i inne podstawowe potrzeby jego rodziny.

I co w tej sytuacji? Czy pracodawca będzie chciał ściągać zadłużenie od poręczycieli? Przecież oni mogą być w bardzo podobnej sytuacji.

Też można temu zaradzić i zabezpieczyć się na tą sytuację.

Ale trzeba działać.

 

Ebook
[autopromocja]

 

Zatem czym należy zająć się w pierwszej kolejności? ZFŚS

Dostosowaniem rodzajów pomocy z ZFŚS do potrzeb osób, które są uprawnione do korzystania z zasobów Funduszu. Czyli nie działalność kulturalno-oświatowa i sportowo-rekreacyjna, a w głównej mierze różnego rodzaju zapomogi i dofinansowania.

Obecnie jest zakaz wychodzenia na siłownię, do kina, teatru, wyjazdu na wycieczkę – zresztą obiekty świadczące tego rodzaju usługi są zamknięte, podobnie jest z hotelami, które nie przyjmą teraz wycieczkowiczów. Ten stan może się znacznie przedłużyć.

Czyli zaczynamy od:

  • dostosowania pomocy do potrzeb pracowników i ich rodzin oraz emerytów/rencistów i ich rodzin,
  • dostosowaniu wysokości udzielonej pomocy do występującego w rodzinie problem,
  • umożliwienia zdalnego sposobu składania wniosków (i nie telefonicznie, ponieważ rodzi to wiele komplikacji),
  • wprowadzenia przyspieszonego trybu rozpatrywania wniosków,
  • dopuszczeniu umorzeń i odroczeń rat pożyczek mieszkaniowych,
  • dopuszczeniu możliwości przeprowadzenia posiedzenia komisji socjalnej w formie telekonferencji,
  • uczciwego badania sytuacji socjalnej, czyli tak, aby ustalić faktyczną sytuację życiową, rodzinną i materialną rodziny (zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚŚ), a nie tylko wierzchołek góry lodowej, ponieważ jeśli nieprawidłowo ocenimy sytuację socjalną, to pomoc zostanie skierowana nie tam gdzie powinna. Na pracodawcy i osobach zajmujących się ZFŚŚ ciąży bardzo odpowiedzialne zadanie. Dodam również, że nieprawidłowe wykonywanie ustawy o ZFŚS jest zagrożone karą grzywny (art. 12a ustawy o ZFŚS). O badaniu sytuacji socjalnej szczegółowo wypowiedziałam się w moim najnowszym specjalistycznym Kursie z zakresu ZFŚS, (w którym przez wiele godzin omawiam szeroko każdy aspekt ZFŚS i między innymi również pokazuję jak prawidłowo i uczciwie badać sytuację socjalną).

Zatem co należy zrobić, jeśli nie jesteś przygotowany na zaistniałą sytuację? ZFŚS


Należy przeprowadzić procedurę:

  1. Zmiany regulaminu ZFŚS (przypominam, że zmiana regulaminu przebiega tak samo jak jego wprowadzenie, czyli musi zostać uzgodniona z organizacjami związkowymi, a jeśli na terenie zakładu pracy nie działa żadna organizacja związkowa, wówczas regulamin uzgadnia się z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów).
  2. Zmiany planu rzeczowo-finansowego (tzw. Preliminarza).

Trzeba to jednak robić rozważnie, ponieważ czyha tutaj na pracodawców i pracowników kilka niebezpieczeństw i pułapek.

Długo by o tym pisać, to obszerny temat. Przygotowałam na tą okoliczność nagranie specjalnego wydania szkolenie w formie webinarium, w którym przez 2 godziny omawiałam szczegóły zapisów w regulaminie oraz na co zwrócił największą uwagę i w jakim przypadku.

Do tego każdy otrzymuje materiały w formie pdf.

 

Szczegóły szkolenia tutaj:

www.aserto.edu.pl/epidemia

I nie czarujmy się, epidemia nie skończy się za dwa, ani za trzy tygodnie (jak niektórzy myślą),  popatrz na Chiny, tam nadal trwa, a to już piąty miesiąc …

Gospodarka nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie mocno to odczuje. Więc przygotujmy nasz ZFŚS na to, aby pomagać pracownikom i ich rodzinom, ponieważ niektórzy mogą tej pomocy wypatrywać z utęsknieniem, więc warto pomyśleć o tym, jak pomożesz swoim pracownikom.

blank

Ważne:

Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora.

ZFŚS Odpis na 2024 rok
[autopromocja]
ZFŚS Odpis na 2024 rok
[autopromocja]

ZFŚS Joanna Krystyna Robak

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu prawa pracy, kadr i płac, a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 26-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwłaszcza w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. 

Autor wielu publikacji oraz książek z zakresu ZFŚS. Autor Akademii ZFŚS oraz ZFSSletteranajwiększego w Polsce, specjalistycznego newslettera  dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. 

Praktyk.

W 2023 roku uhonorowana prestiżową nagrodą w XIX edycji konkursu Polish Businesswomen Awards w kategorii:

Lider w dziedzinie przekazywania wiedzy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

blankblankblankblank

Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności oraz z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia praktycznego jej autora i jest aktualna w chwili jej publikacji. Podane w niej informacje, zaproponowane rozwiązania i wskazówki dotyczą sytuacji typowych. Wskazane propozycje mogą wymagać dodatkowych konsultacji, w celu dostosowania do wewnętrznej sytuacji w zakładzie pracy. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autor oraz wydawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w niniejszej publikacji wskazówek, przykładów i informacji do indywidualnych, nietypowych przypadków. Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie mają charakteru porady czy opinii prawnej. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie popularyzacyjno-informacyjny.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej.

Kategorie: ZFŚS

1 Komentarz

Dodaj komentarz

blank

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *