Polityka Prywatności do 2020-12-31

ASERTO Joanna Krystyna Robak szanuje prywatność swoich Klientów. Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności, która określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych.

Każdy Klient ma prawo do modyfikacji, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych.

Zebranych danych osobowych (w szczególności adres e-mail) NIE UDOSTĘPNIAMY innym podmiotom dla celów marketingowych.

1 Tożsamość Administratora

Administratorem danych jest ASERTO Joanna Krystyna Robak (dalej ASERTO), 33-300 Nowy Sącz, ul. 1 Brygady 32/38, NIP 7371041528. Jako administrator danych dbamy o bezpieczeństwo udostępnionych nam danych. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz korzystania z usług firmy ASERTO prosimy wysyłać pod adres biuro@aserto.edu.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby firmy.

2 Bezpieczeństwo danych

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3 Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami ustalonymi prawem:

 • Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119)

4 Zakres zbieranych danych

Zbieramy informacje podane dobrowolnie przez Klientów i Osoby zainteresowane naszymi usługami, w szczególności: imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail, zakres usług (np. rodzaje szkoleń) jakimi osoba jest zainteresowana, opinia na temat usług ASERTO.

 5 Cel przetwarzania danych

Zbieramy dane w celu niezbędnym do realizacji usług świadczonych przez ASERTO, w szczególności:

 • przygotowanie dokumentacji związanej z uczestnictwem w szkoleniu, m.in.: certyfikat, faktura,
 • obsługi należności i roszczeń związanych z zawartymi umowami, w tym prowadzenie procesu reklamacyjnego i windykacyjnego,
 • prowadzenia korespondencji,
 • sporządzania dokumentacji księgowej,
 • realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
 • przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną jeśli wyraził na to zgodę
 • podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane, w tym wpisania na listę uczestników szkolenia i wydania certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu.
 • Prowadzenie newslettera
 • Prowadzenie systemu komentarzy
 • Prowadzenie rozmów typu chat online
 • Obsługa zapytań przez formularz
 • Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
 • Realizacja zamówionych usług
 • Windykacja należności
 • Prezentacja oferty lub informacji

Jeśli Korzystający z serwisu kontaktuje się z Administratorem drogą mailową, tym samym przekazuje mu adres e-mail, z którego korzysta, a także dane osobowe jeśli takie zawrze w treści wiadomości. W takiej sytuacji podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wynikająca z zainicjowanego przez Korzystającego z Bloga kontaktu drogą mailową. Dane osobowe przekazane Administratorowi w ramach kontaktu e-mailowego, przetwarzane są wyłącznie w celu kontaktu mailowego.

Administrator uprzedza, aby Korzystający z serwisu nie wysyłał drogą mailową żadnych dokumentów i nie opisywał swojej sytuacji prawnej. Administrator nie świadczy porad prawnych.

6 Przekazywanie danych

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

 • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
 • kurierzy
 • operatorzy pocztowi
 • ubezpieczyciele
 • kancelarie prawne i windykatorzy, sądom i innym podmiotom w związku z dochodzeniem roszczeń.
 • banki
 • operatorzy płatności
 • organy publiczne
 • operatorzy systemu komentarzy
 • operatorzy rozwiązania typu chat online
 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 • organom administracji państwowej, w związku z obowiązkami prawnymi

7 Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe zebrane w związku z realizacją usług będą przechowywane przez okres w zakresie w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku sprawozdawczości finansowej (rozliczeń podatkowych). Okres ten może ulec wydłużeniu do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń przysługujących ASERTO od Klientów. Twoje dane osobowe, które uzyskaliśmy na skutek wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej przechowywane będą do czasu ich odwołania lub usunięcia.

8 Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

Możesz zażądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, masz także prawo do przenoszenia danych. W szczególności możesz przeglądać lub modyfikować swoje dane. Poinformuj nas tylko o swoim żądaniu listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, np. w celu otrzymywania informacji handlowych, możesz tę zgodę w każdym momencie cofnąć po informacji mailowej lub składając nam stosowne oświadczenie w formie pisemnej lub e-mailowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. Dane osobowe są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że przesyłamy je poza teren Unii Europejskiej.

9 Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
 5. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

10 Cookies i dane eksploatacyjne

Strona internetowa www.aserto.edu.pl wykorzystuje pliki cookies w celach personalizacji serwisu do potrzeb Klienta. W każdej chwili można zrezygnować z obsługi plików cookies wyłączając je w przeglądarce internetowej.

Pliki „cookies”(ciasteczka) to pliki z informacjami tekstowymi, które strona internetowa wysyła do przeglądarki użytkownika. Pomagają w zabezpieczeniu strony, pozwalają także na zapamiętanie ważnych informacji, dzięki którym używanie strony będzie wygodniejsze np. umożliwiają odzyskanie wcześniej wprowadzonych danych.

Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących tożsamości Klienta. Nie są również szkodliwe dla urządzenia, z którego korzysta, jak też nie zmieniają jego ustawień oraz ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Zawartość plików cookies może odczytać jedynie serwer, który je utworzył.

Klient może w każdym momencie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te można zmienić w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Klienta. Więcej informacji zawierają opcje ustawienia oprogramowania przeglądarki internetowej.

Administrator korzysta na stronie aseerto.edu.pl z usług Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu aserto.edu.pl . Szczegółowe informacje dotyczące działania powyższych usług dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/. Możemy udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez ASERTO.