fbpx

Komisja socjalna – rezygnacja z funkcji

Opublikowane przez Joanna Krystyna Robak w dniu

Komisja socjalna – 🔴Otrzymałam kilka pytań dotyczących komisji socjalnej. Pogrupowałam je i odpowiedzi będę publikować sukcesywnie.🔵Najwięcej pytań dotyczyło rezygnacji z pełnienia funkcji członka komisji socjalnej.

Nie dziwię się, że osoby są zainteresowane rezygnacją z tej funkcji, ponieważ obowiązków przybywa, a jest to funkcja nieodpłatna, zwykle wykonywana w tzw. międzyczasie i w niektórych zakładach pracy niezbyt miła.


Komisja socjalna – pytania:


✅Czy można zrezygnować z pełnienia funkcji członka komisji socjalnej?
✅Czy można zrezygnować w trakcie roku?
✅Kiedy można zrezygnować?
✅Czy pracodawca może mnie na siłę wpisać do komisji socjalnej, jeśli tego nie chcę?
✅Czy muszę znaleźć kogoś na swoje miejsce?
i temu podobne ….

Otóż:

🔵Komisja socjalna powoływana jest regulaminem ZFŚS i tam pracodawca określa sprawy dotyczące członków komisji, tj. kto wchodzi w skład komisji, na jaki okres jest powoływana komisja itd…

Funkcja członka komisji socjalnej jest dobrowolna. Teoretycznie nie można nikogo powołać do komisji na siłę, ale wiele zależy od tego z jakim rodzajem komisji socjalnej mamy do czynienia. Czy komisja socjalna jest organem decyzyjnym, ponieważ składa się z uprawnionych reprezentantów organizacji związkowych, czy jest tylko organem pomocniczym, w skład której wchodzą dowolne osoby.

🔵Zatem odsyłam do przeanalizowania regulaminu ZFŚS, ponieważ tam powinny być zawarte szczegóły. W każdym zakładzie pracy może być inaczej, ponieważ każdy pracodawca może mieć inny regulamin.

🔴Jeśli wpis Ci się podobał i uważasz, że wnosi wartość, polub i udostępnij, aby i inni mogli z niego skorzystać.Joanna Krystyna Robak

#zfśs #zfss #funduszsocjalny #fundusz #socjalny #komisjasocjalna #komisja #socjalna #zwiazkizawodowe #związki #zawodowe #organizacje #związkowe #aserto #joannarobak #joannakrystynarobakZFŚS Joanna Krystyna Robak

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz kadr i płac. Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu ekonomii, prowadzenia firmy, księgowości, kadr i płac, a głównie z zakresu ZFŚS. Posiada 24-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac.

Autor wielu publikacji z zakresu ZFŚS oraz książki: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a komisja socjalna i związki zawodowe. Czy można utworzyć komisję socjalną? Rozwiązania praktyczne z omówieniem” oraz książki „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zasady przyznawania wybranych świadczeń i opodatkowanie”, jak również e-booka: „„5 groźnych błędów w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, które kosztują. Na przykładach z życia jednostek budżetowych, w tym placówek oświatowych„.

Autor kompleksowego Kursu z ZFŚS oraz ZFSSletterajedynego w Polsce, specjalistycznego newslettera dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. 

Praktyk.


Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności oraz z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia praktycznego jej autora. Podane w niej informacje, zaproponowane rozwiązania i wskazówki dotyczą sytuacji typowych. Wskazane propozycje mogą wymagać dodatkowych konsultacji, w celu dostosowania do wewnętrznej sytuacji w zakładzie pracy. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autor oraz wydawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w niniejszej publikacji wskazówek, przykładów i informacji do indywidualnych, nietypowych przypadków. Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie mają charakteru porady czy opinii prawnej. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie popularyzacyjno-informacyjny.

Kategorie: ZFŚS

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *