fbpx

Zapomoga z ZFŚS a wypowiedzenie umowy

Opublikowane przez Joanna Krystyna Robak w dniu

Zapomoga z ZFŚS 🔴Otrzymałam następujące pytanie od subskrybenta:

❓” Czy pracownikowi, który otrzymał wypowiedzenie umowy w lutym, możemy przyznać zapomogę z ZFŚS w kwietniu?

Zapomoga z ZFŚS – Zatem:


🔵Stosownie do zapisów ustawy o ZFŚS osobami uprawnionymi do korzystania z ZFŚS są:
✅ pracownicy i ich rodziny,
⚪ emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny
✅ inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS.

🔵Czyli uprawniony do korzystania ze środków ZFŚS jest pracownik, który otrzymał wypowiedzenie, ale jego stosunek pracy nie został jeszcze zakończony. Jeśli spełnia on wszystkie warunki ustalone w regulaminie ZFŚS do przyznania zapomogi, może taką zapomogę otrzymać.

✅Kodeks Pracy określa ile wynosi okres wypowiedzenia umowy o pracę. Okres ten jest uzależniony od długości zatrudnienia u danego pracodawcy.

🔵Zatem, jeśli wypowiedzenie było miesięczne, wówczas osoba w kwietniu nie jest już pracownikiem i jeśli złoży wniosek po ustaniu zatrudnienia, nie może otrzymać zapomogi z ZFŚS, chyba, że Regulamin ZFŚS u danego pracodawcy rozszerza grono uprawnionych o takie osoby – raczej mało prawdopodobne, aby pracodawca dokonał takiego rozszerzenia.

🔵Jeśli natomiast wypowiedzenie było trzymiesięczne, to osoba ta nadal jest pracownikiem, nawet jeśli przebywa na zaległym urlopie. Wówczas może otrzymać zapomogę z ZFŚS.

🔴Jeśli ten post wniósł dla ciebie wartość, polub i udostępnij go, aby i inni mogli z niego skorzystać oraz abym widziała, że moja praca na tej stronie ma sens i jest potrzebna 😊

z pozdrowieniami,
Joanna Krystyna Robak


#zfśs #funduszsocjalny #fundusz #socjalny #związkizawodowe #uprawnieni #uprawniony #wypowiedzenie #wniosek #aserto #joannarobak #joannakrystynarobak

Autorem artykułu jest:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie jkr3.png

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz kadr i płac. Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu ekonomii, księgowości, kadr i płac, a głównie ZFŚS. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. Ponadto Autor książki „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a komisja socjalna i związki zawodowe. Czy można utworzyć komisję socjalną? Rozwiązania praktyczne z omówieniem” przede wszystkim Praktyk.


www.joannarobak.pl

Kategorie: ZFŚS

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *