9 PLUSÓW utworzenia ZFŚS

Opublikowane przez szkolenia@aserto.edu.pl w dniu

9 plusów utworzenia zfśs

Wpis został przygotowany dla każdego, kto planuje utworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej ZFŚS, Fundusz) i rozważa za i przeciw.
Przywołam w nim 9 PLUSÓW, czyli najważniejszych korzyści z utworzenia ZFŚS.

Pomijam w tym wpisie sytuację, w której jednostki wyboru nie mają i fundusz utworzyć muszą, gdyż obowiązujące przepisy tego wymagają.

Zacznę od tego, że ZFŚS ma wiele zalet i warto je wykorzystać. To świetne narzędzie w rękach pracodawcy, które jeśli jest dobrze skierowane, może wiele pomóc.

9 plusów utworzenia ZFŚS

Wymienię te plusy, które są najczęściej brane pod uwagę:

  1. ZFŚS (prawidłowo wprowadzony) stanowi realną pomoc dla osób, które znalazły się w trudniejszej sytuacji socjalnej i tej pomocy potrzebują – to taka pierwsza „deska ratunku”. Dotyczy to w szczególności pracowników oraz emerytów, rencistów i ich rodzin.

  2. W ramach ZFŚS można prowadzić różne rodzaje działalności socjalnej (określone w ustawie o ZFŚS). Pracodawca ma możliwość wyboru konkretnych rodzajów świadczeń, dostosowując je do potrzeb osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS oraz do możliwości finansowych Funduszu.

  3. Pracodawca ustala własne zasady i warunki wypłaty wsparcia ze środków ZFŚS (oczywiście w zgodzie z przepisami prawa).

  4. W ramach ZFŚS można uruchomić wypłatę pożyczek mieszkaniowych na preferencyjnych warunkach, które są dużo korzystniejsze niż pożyczki komercyjne.

  5. Od prawidłowo wypłaconych świadczeń z ZFŚS nie płaci się składek do ZUS (zatem więcej zostaje w kieszeni).

  6. Niektóre rodzaje świadczeń są całkowicie zwolnione z opodatkowania niezależnie od kwoty – to dodatkowa korzyść dla osób otrzymujących wsparcie.

  7. Dla pracowników, emerytów, rencistów oraz osób pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne są przewidziane specjalne zwolnienia od podatku z tytułu niektórych świadczeń.

  8. Kwoty przeznaczone na ZFŚS pracodawca wrzuca w koszty działalności, co obniża kwotę podatku (dotyczy tych, którzy nie są zwolnieni z opodatkowania).

  9. Pracodawca może dzięki Funduszowi przyciągnąć do siebie pracowników, gdyż jest im w stanie zaoferować dodatkowe korzyści, w porównaniu do tych zakładów pracy gdzie ZFŚS nie ma.

Ciekawa jestem jakie korzyści widzą Państwo u siebie w ZFŚS w swoim zakładzie pracy?
Co chcieliby Państwo w szczególności dodać do tej listy?


Zapraszam do dzielenia się swoimi opiniami w komentarzu.

Temat funduszu szeroko omawiam na swoich szkoleniach. Zapraszam do zapoznania się z ofertą osoby, które już prowadzą ZFŚS i chciałyby poszerzyć wiedzę na ten temat, poznać najnowsze zmiany w przepisach prawa oraz poprawić ewentualne błędy.
Szczegóły szkoleń i promocji na stronie www.aserto.edu.pl/zfss

ZFŚS
[autopromocja]

Zapraszam również do zapoznania się z artykułem dotyczącym wydatkowania środków z ZFŚS:

ZFŚS – Karty na fitness i opodatkowanie

 

Ważne:

Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej.

 

Ebook

 

Jeśli chcieliby Państwo być na bieżąco ze sprawami ZFŚS, zapraszam do zapisu do ZFSSlettera (specjalistycznego newslettera na temat ZFŚS): www.zfssedukacja.pl.

 

ZFŚS
[autopromocja]

ZFŚS Joanna Krystyna Robak

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu prawa pracy, kadr i płac, a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 26-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwłaszcza w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. 

Autor wielu publikacji oraz książek z zakresu ZFŚS. Autor Akademii ZFŚS oraz ZFSSletteranajwiększego w Polsce, specjalistycznego newslettera  dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. 

Praktyk.

W 2023 roku uhonorowana prestiżową nagrodą w XIX edycji konkursu Polish Businesswomen Awards w kategorii:

Lider w dziedzinie przekazywania wiedzy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności oraz z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia praktycznego jej autora i jest aktualna w chwili jej publikacji. Podane w niej informacje, zaproponowane rozwiązania i wskazówki dotyczą sytuacji typowych. Wskazane propozycje mogą wymagać dodatkowych konsultacji, w celu dostosowania do wewnętrznej sytuacji w zakładzie pracy. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autor oraz wydawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w niniejszej publikacji wskazówek, przykładów i informacji do indywidualnych, nietypowych przypadków. Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie mają charakteru porady czy opinii prawnej. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie popularyzacyjno-informacyjny.

Kategorie: ZFŚS

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *