fbpx

Obowiązek przeglądu danych osobowych do celów ZFŚS

Zbliża się koniec roku, więc opublikowałam na stronie facebook.com/ZFSSedukcja przypomnienie w zakresie obowiązku przeglądu danych osobowych do celów ZFŚS. W komentarzach pod tym przypomnieniem, wiele osób zgłosiło chęć zgłębienia tego tematu, stąd też postanowiłam napisać ten artykuł. Pomimo tego, że wielokrotnie w ciągu roku wspominałam o tym obowiązku podczas licznych Więcej…

ZFŚS – pomoc rzeczowa, pieniężna, bony i karty różnego rodzaju oraz ich opodatkowanie w 2020, 2021 i 2022 roku

Bony, paczki i pieniądze z ZFŚS Z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) pracodawca może finansować między innymi pomoc rzeczową, pieniężną oraz bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Bony i różnego rodzaju karty upominkowe, wbrew temu co niektórzy uważają, nie są pomocą rzeczową ani Więcej…

Odpis na ZFŚS Obowiązkowa korekta do 31 grudnia 2019r.

Na początku 2019 roku pracodawca naliczył odpis na ZFŚS wg planowanego (szacunkowego) zatrudnienia. W grudniu, gdy ma już pewność co do stanu zatrudnienia i dokonuje korekty odpisu.   W praktyce oznacza to powtórne ustalenie przeciętnej liczby zatrudnionych na podstawie faktycznego zatrudnienia i porównanie stanu z wynikami ustalonymi na początku roku.  Następnie faktyczną przeciętną liczbę zatrudnionych należy pomnożyć Więcej…

Świadczenia urlopowe dla nauczycieli – wyrównanie w 2019

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli – mocą ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny,  (Dz.U. 2019 poz. 1907), która weszła w życie dnia 23 października 2019r., zwiększył się odpis na ZFŚS Więcej…

ZFŚS – Wypłata zapomogi za strajk

ZFŚS – Pytanie: Strajk – Czy można z ZFŚS wypłacić zapomogę nauczycielowi z tytułu trudnej sytuacji spowodowanej brakiem wynagrodzenia za udział w strajku? Czy podlega ona opodatkowaniu? Odpowiedź: Po pierwsze, nie ma podstawy do wypłacenia zapomogi w związku brakiem wynagrodzenia spowodowanym udziałem w strajku.   Po pierwsze, zgodnie z ustawią ustawa Więcej…

Fundusz socjalny a finansowanie szkolenia

Fundusz socjalny – sytuacja: Szkoła organizuje radę szkoleniową, zaprasza wykładowcę, częstuje obiadem. Jednak, fundusz socjalny finansuje to wydarzenie. Pytanie: Jak powinno wyglądać rozliczenie z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, co powinno widnieć na fakturze. Odpowiedź: Przede wszystkim, ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie można dokonać wydatku na cele szkoleniowe. Co więcej, Więcej…