fbpx

Obowiązek przeglądu danych osobowych do celów ZFŚS

Zbliża się koniec roku, więc opublikowałam na stronie facebook.com/ZFSSedukcja przypomnienie w zakresie obowiązku przeglądu danych osobowych do celów ZFŚS. W komentarzach pod tym przypomnieniem, wiele osób zgłosiło chęć zgłębienia tego tematu, stąd też postanowiłam napisać ten artykuł. Pomimo tego, że wielokrotnie w ciągu roku wspominałam o tym obowiązku podczas licznych Więcej…

Odpis na ZFŚS Obowiązkowa korekta do 31 grudnia 2019r.

Na początku 2019 roku pracodawca naliczył odpis na ZFŚS wg planowanego (szacunkowego) zatrudnienia. W grudniu, gdy ma już pewność co do stanu zatrudnienia i dokonuje korekty odpisu.   W praktyce oznacza to powtórne ustalenie przeciętnej liczby zatrudnionych na podstawie faktycznego zatrudnienia i porównanie stanu z wynikami ustalonymi na początku roku.  Następnie faktyczną przeciętną liczbę zatrudnionych należy pomnożyć Więcej…

Świadczenia urlopowe dla nauczycieli – wyrównanie w 2019

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli – mocą ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny,  (Dz.U. 2019 poz. 1907), która weszła w życie dnia 23 października 2019r., zwiększył się odpis na ZFŚS Więcej…

Fundusz socjalny a finansowanie szkolenia

Fundusz socjalny – sytuacja: Szkoła organizuje radę szkoleniową, zaprasza wykładowcę, częstuje obiadem. Jednak, fundusz socjalny finansuje to wydarzenie. Pytanie: Jak powinno wyglądać rozliczenie z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, co powinno widnieć na fakturze. Odpowiedź: Przede wszystkim, ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie można dokonać wydatku na cele szkoleniowe. Co więcej, Więcej…

Komisja Socjalna

Podczas szkoleń bardzo często otrzymuję pytanie: Czy musi być komisja socjalna? Komisja socjalna – odpowiedź jest jednoznaczna: nie, ustawa o ZFŚS nie nakłada obowiązku powoływania komisji socjalnej. Niemniej jednak, pracodawca ma możliwość powołania komisji socjalnej w Regulaminie ZFŚS, jeśli taki sposób pracy uzna za korzystniejszy. Skład komisji socjalnej jest dowolny, natomiast w Więcej…

Wczasy pod grusza

Wczasy pod gruszą – Czy można wyznaczyć dwie kwoty bazowe?

Wczasy pod gruszą – Pytanie Czy można wyznaczyć dwie kwoty bazowe na „wczasy pod gruszą”, jedną niższą dla nauczycieli, w związku z tym, że otrzymują świadczenia urlopowe, a wyższą dla pracowników obsługi, administracji i emerytów? Odpowiedź Po pierwsze, Nie można wyznaczyć dwóch kwot bazowych na „wczasy pod gruszą”. Nauczyciele otrzymują Więcej…

szkola1

Świadczenia, przydzielanie i wypłata we wrześniu lub październiku. Czy należą się wszystkim?

Pytanie Czy świadczenia, których przydzielanie i wypłata ma miejsce we wrześniu lub październiku należą się wszystkim nauczycielom, również tym, którzy rozpoczęli pracę w szkole od 1 września? Odpowiedź Tak, do korzystania ze świadczeń z ZFŚS uprawnieni są wszyscy nauczyciele, również ci, którzy rozpoczęli pracę od 1 września – uprawnienie nabywają z Więcej…