Opodatkowanie świadczeń a wczasy zagraniczne

Opublikowane przez admin w dniu

Pytanie

Jak opodatkować świadczenia wypłacone jednemu z naszych nauczycieli, który w marcu pojechał na wczasy zagraniczne?

 

Ebook

 

Jak opodatkować świadczenia wypłacone jednemu z naszych nauczycieli, który w marcu pojechał na wczasy zagraniczne i otrzymał dofinansowanie w kwocie 1200 zł, a niedawno poinformował nas, że w czerwcu będzie składał wniosek o emeryturę i jako emeryt będzie się starał w jesieni o zapomogę w związku ze zwiększonymi wydatkami zimowymi. Emeryci mają kwotę wolną od podatku 3000 zł. Dofinansowanie do wczasów opodatkowaliśmy od kwoty 200 zł (bo 1000 zł jest wolne od podatku), czy musimy mu oddać pieniądze za przelany podatek i złożyć korektę w urzędzie skarbowym, bo na końcu roku będzie emerytem?

Odpowiedź

Jeśli nauczyciel będąc pracownikiem otrzymał dofinansowanie do wczasów ze środków ZFŚS zgodnie z prawidłowo sporządzonym regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych to wówczas z urzędem skarbowym rozlicza się zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 200, z późn. zmianami), (zwana dalej: updof), tj. od stycznia 2018r. kwotą wolną od podatku jest 1000 zł, a od kwoty 200 zł należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 18%.

Z kolei jeśli ta sama osoba otrzyma kolejne świadczenie pod koniec roku już jako emeryt, wówczas kwotą wolną od podatku dla niego będzie 3000 zł (art. 21 ust. 1 pkt 38 updof),
a wszystkie świadczenia powyżej tej kwoty są opodatkowane wg stawki 10% (art. 30 ust. 1 pkt. 4). Dla urzędu skarbowego ważne jest kiedy zostało przyznane świadczenie, czy kiedy ten nauczyciel był pracownikiem, czy emerytem.

 

Szkolenie Odpis ZFŚS
[autopromocja]

 

Prawidłowe jest zatem postępowanie, jeśli najpierw nauczyciel skorzysta z kwoty wolnej od podatku jak dla pracownika, a później z kwoty wolnej od podatku przysługującej emerytom.

Szerzej na temat podatków w ZFŚS wypowiedziałam się dla portalu poradnik przedsiębiorcy.pl, zachęcam do zapoznania się z artykułem.

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zfss-a-podatek-dochodowy-nowe-regulacje-prawne

Odpowiedzi udzieliła: Joanna Krystyna Robak


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *