Organizacje związkowe w szkole, a komisja socjalna

Opublikowane przez admin w dniu

Pytanie

Witam, mam pytanie w związku ze zmianą całego regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych: jeżeli przy szkole nie działają żadne organizacje związkowe to czy powinna być powołana komisja socjalna, w skład której wchodziłby dyrektor, przedstawiciel nauczycieli i przedstawiciel administracji czy też wszelkie decyzje powinien podejmować wyłącznie dyrektor (jak to obecnie jest praktykowane)?

 

Ebook

 

Odpowiedź

Nie ma potrzeby tworzenia komisji socjalnej. Powoływanie komisji socjalnej wynika z praktyki niektórych zakładów pracy, a nie z przepisów prawa. Jeśli u pracodawcy działają organizacje związkowe, również nie ma on żadnego obowiązku tworzenia komisji socjalnej. Ustawodawca narzuca pracodawcy obowiązek uzgadniania regulaminu ZFŚS z działającymi u niego organizacjami związkowymi (art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2191). W regulaminie należy zawrzeć zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z ZFŚS oraz zasady przeznaczania środków ZFŚS na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej. Z kolei z ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U z 2015r., poz. 1881) wynika również, że przyznawanie pracownikom świadczeń z ZFŚS, dokonywane jest w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową (art. 27 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych). A jeśli u Pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia on regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów (art. 8 ust. 2 ww. ustawy o ZFŚS). Nie ma potrzeby tworzenia komisji socjalnej, a taka konieczność nie wynika z przepisów. Pracodawca gospodaruje środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych bez konieczności tworzenia komisji socjalnej.

 

Szkolenie Odpis ZFŚS
[autopromocja]

 

Odpowiedzi udzieliła Joanna Krystyna Robak


2 Komentarze

Małgorzata · 23 listopada 2018 o 23:45

Dyrektor nie musi , ale rozumiem, że może powołać komisję socjalną do pomocy w pracach?

    aserto · 26 listopada 2018 o 11:56

    Tak. Dyrektor nie musi powoływać komisji Socjalnej, ale jeśli ma takie życzenie, to może to zrobić. Komisję powołuje się w Regulaminie ZFŚS.

    pozdrawiam,
    Joanna Krystyna Robak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *