Przydzielanie i wypłata świadczeń we wrześniu. Czy należą się wszystkim?

Opublikowane przez admin w dniu

Pytanie

Czy świadczenia, których przydzielanie i wypłata ma miejsce we wrześniu należą się wszystkim nauczycielom, również tym, którzy rozpoczęli pracę w szkole od 1 września?

 

Ebook
[autopromocja]

 

Odpowiedź

Tak, do korzystania ze świadczeń z ZFŚS uprawnieni są wszyscy nauczyciele, również ci, którzy rozpoczęli pracę od 1 września – uprawnienie nabywają z dniem zatrudnienia. Oczywiście, aby przydzielić pomoc z ZFŚS należy zbadać ich sytuację życiową, rodzinną i materialną (art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS).

Odpowiedzi udzieliła Joanna Krystyna Robak

Ważne:
Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim.
Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora.

Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności oraz z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia praktycznego jej autora. Podane w niej informacje, zaproponowane rozwiązania i wskazówki dotyczą sytuacji typowych. Wskazane propozycje mogą wymagać dodatkowych konsultacji, w celu dostosowania do wewnętrznej sytuacji w zakładzie pracy. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autor oraz wydawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w niniejszej publikacji wskazówek, przykładów i informacji do indywidualnych, nietypowych przypadków. Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie mają charakteru porady czy opinii prawnej. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie popularyzacyjno-informacyjny.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

blank

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *