Zatrudnienie nauczyciela w 2 szkołach a zapomoga

Opublikowane przez admin w dniu

Pytanie

Witam serdecznie, mam pytanie. Czy nauczyciel zatrudniony u mnie w szkole na 2 godziny, a mający pełny etat w innej szkole powinien dostać u nas zapomogę w związku ze zwiększonymi wydatkami zimowymi? Pewnie było na szkoleniu, ale mi umknęło.

 

Ebook

 

Odpowiedź

Tak, była o tym mowa na szkoleniu, jest to jedno z częstych się pytań 🙂
Jeśli sytuacja życiowa, rodzinna i materialna tego nauczyciela kwalifikuje go wg regulaminu do zapomogi wypłacanej w związku ze zwiększonymi wydatkami zimowymi, to oczywiście może ją otrzymać. Nie ma tutaj znaczenia wymiar etatu, tylko rodzaj zatrudnienia. Skoro ma on umowę o pracę, więc jest uprawniony do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w pełnym zakresie. Nie ma znaczenia czy równocześnie korzysta ze świadczeń z ZFŚS u innego pracodawcy.

Zaznaczam, że nie można mu przeliczyć przyznanego świadczenia proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia (czyli jego 2 h), to byłby błąd, który często niestety jeszcze zdarza mi się napotkać podczas poprawiania regulaminów na zlecenie pracodawców.

Art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 04 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2191), definiuje osoby uprawnione do korzystania ze środków Funduszu i są to między innymi pracownicy bez względu na wymiar czasu pracy.

 

Szkolenie Odpis ZFŚS
[autopromocja]

 

Odpowiedzi udzieliła Joanna Krystyna Robak


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *