Nowe obowiązki dotyczące danych w ZFŚS 2019

Opublikowane przez Joanna Krystyna Robak w dniu

ZFŚS – Nowy obowiązek od 2019r. 

Zgodnie z nowym ust. 1d dodanym w maju 2019r. do art. 8 ustawy o ZFŚS, pracodawca obowiązkowo, nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym, dokonuje przeglądu danych osobowych, które zgromadził w celu gospodarowania środkami ZFŚS. 

Po pierwsze, Pracodawca usuwa dane osobowe, których dalsze przechowywanie jest zbędne do dalszego przechowywania. 

Po drugie, Dokumentację niszczymy zgodnie z wytycznymi dotyczącymi archiwizowania akt.  

 

Ebook

 

Co więcej, na szkoleniach zwracałam szczególną uwagę na ten aspekt, ponieważ jest to nowy obowiązek wynikający z ustawy o ZFŚS,

Podsumowując, kto będąc pracodawcą lub będąc odpowiedzialnym, w imieniu pracodawcy, za wykonywanie przepisów ustawy o ZFŚS, nie wykonuje przepisów ustawy albo podejmuje działania niezgodne z przepisami ustawy, podlega karze grzywny – zgodnie z art. 12a ustawy o ZFŚS. Warto mieć to na uwadze, aby niepotrzebnie się nie narażać na konsekwencje finansowe. 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 04 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1352 z późniejszymi zmianami),

Ważne:

Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora.

Autorem artykułu jest:

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz kadr i płac. Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu ekonomii, księgowości, kadr i płac, a głównie ZFŚS. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. Ponadto Autor książki „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a komisja socjalna i związki zawodowe. Czy można utworzyć komisję socjalną? Rozwiązania praktyczne z omówieniem” przede wszystkim Praktyk.


www.joannarobak.pl

 


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *