fbpx

Jaki będzie odpis na ZFŚS na 2023 rok?

Zbliża się czas planowania budżetu na kolejny rok. Dotyczy to zwłaszcza jednostek sektora finansów publicznych, w tym publicznych placówek oświatowych, które zaczynają się do tego „przymierzać” już od września. Otrzymuję coraz więcej pytań w tym zakresie, dlatego postanowiłam napisać ten artykuł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) obciąża pracodawcę. Więcej…

Odpis na ZFŚS Obowiązkowa korekta do 31 grudnia 2019r.

Na początku 2019 roku pracodawca naliczył odpis na ZFŚS wg planowanego (szacunkowego) zatrudnienia. W grudniu, gdy ma już pewność co do stanu zatrudnienia i dokonuje korekty odpisu.   W praktyce oznacza to powtórne ustalenie przeciętnej liczby zatrudnionych na podstawie faktycznego zatrudnienia i porównanie stanu z wynikami ustalonymi na początku roku.  Następnie faktyczną przeciętną liczbę zatrudnionych należy pomnożyć Więcej…

Świadczenia urlopowe dla nauczycieli – wyrównanie w 2019

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli – mocą ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny,  (Dz.U. 2019 poz. 1907), która weszła w życie dnia 23 października 2019r., zwiększył się odpis na ZFŚS Więcej…

ZFŚS – Czy pracownik zatrudniony na zastępstwo może korzystać z pomocy materialnej w ramach Funduszu?

______________ Pytanie: Czy pracownik zatrudniony na zastępstwo za nieobecnego pracownika może korzystać z pomocy materialnej w ramach ZFŚS? W regulaminie jest zapis, że z funduszu mogą korzystać osoby zatrudnione na czas określony i nieokreślony, ale nie ma ani słowa o pracownikach na zastępstwo, ponieważ podczas tworzenia regulaminu nie uwzględniono takiej formy Więcej…