Jaki będzie odpis na ZFŚS na 2022 rok? Sprawdź czy dobrze zaplanowałeś budżet.

Opublikowane przez Joanna Krystyna Robak w dniu

Jednostki sektora finansów publicznych, w tym publiczne placówki oświatowe, od września planują swoje budżety na 2022 rok. Warto zapoznać się z proponowaną kwotą odpisu na ZFŚS. Jeśli projekt przejdzie bez zmian, to kwota odpisu w 2022 roku będzie wyższa niż w 2021 roku.

Jakie są propozycje na 2022 rok?

🔴Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 zakłada między innymi następujące rozwiązania:

po pierwsze,

odpis na ZFŚS w 2022 roku będzie naliczany w oparciu o wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019r. (tj. kwotę 4434,58 zł), a zatem:

 • odpis na pracownika zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy wyniesie 1.662,97 zł (37,5% kwoty bazowej), czyli wzrośnie o 112,71 zł w porównaniu do kwoty z 2021r.
 • odpis na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych wyniesie 2.217,29 zł (50% kwoty bazowej),
 • na jednego pracownika młodocianego:
  – w pierwszym roku nauki wyniesie 221,73zł (5% kwoty bazowej),
  – w drugim roku nauki 266,07 zł (6% kwoty bazowej),
  – a w trzecim roku nauki 310,42 zł (7% kwoty bazowej).

 

Szkolenie Odpis ZFŚS
[autopromocja]

 

po drugie,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2022 roku ma być liczony w oparciu o kwotę bazową z dnia 1 stycznia 2019r., tj. kwotę 3045,21 zł, co znaczna, że wyniesie 3.349,73 zł na jednego nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (110% kwoty bazowej). To spory wzrost w stosunku do roku obecnego – aż o 313,82 zł.

Zatem należy zaplanować większą kwotę w budżecie na 2022r.

 

Ebook

 

po trzecie,

Zwiększenia fakultatywne, czyli uznaniowe, będą wynosić odpowiednio:

 • 277,16 zł na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • 277,16 zł na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład pracy sprawuje opiekę,
 • 332,59 zł na każdą zatrudnioną osobę, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego. Dotyczy to pracodawców, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu.

⭐️ Jeśli projekt przejdzie bez zmian, to zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022r.

Dodam jeszcze, że gdyby nie „zamrożenia”, to kwoty odpisu na ZFŚS byłyby wyższe. Zamrożenia są po to, aby wygenerować oszczędności i naszym kraju.
W ocenie skutków regulacji szacuje się, że wysokość oszczędności z tego tytułu ma wynieść ok. 291,494 mln zł.

Jeśli wpis Ci się podobał i wniósł dla Ciebie wartość, udostępnij go, aby i inni otrzymali informację, jak będzie wyglądał odpis na ZFŚS w 2022r.
Może pomóc to w planowaniu budżetu oraz zaspokoić ciekawość.  
🙂

Szkolenie Odpis ZFŚS
[autopromocja]

ZFŚS Joanna Krystyna Robak

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu prawa pracy, kadr i płac, a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 26-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwłaszcza w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. 

Autor wielu publikacji oraz książek z zakresu ZFŚS. Autor Akademii ZFŚS oraz ZFSSletteranajwiększego w Polsce, specjalistycznego newslettera  dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. 

Praktyk.

W 2023 roku uhonorowana prestiżową nagrodą w XIX edycji konkursu Polish Businesswomen Awards w kategorii:

Lider w dziedzinie przekazywania wiedzy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności oraz z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia praktycznego jej autora i jest aktualna w chwili jej publikacji. Podane w niej informacje, zaproponowane rozwiązania i wskazówki dotyczą sytuacji typowych. Wskazane propozycje mogą wymagać dodatkowych konsultacji, w celu dostosowania do wewnętrznej sytuacji w zakładzie pracy. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autor oraz wydawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w niniejszej publikacji wskazówek, przykładów i informacji do indywidualnych, nietypowych przypadków. Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie mają charakteru porady czy opinii prawnej. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie popularyzacyjno-informacyjny.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *