Wczasy pod gruszą z ZFŚS nie dla każdego pracownika?

Otrzymałam od czytelniczki pytanie o następującej treści: „Jestem nauczycielem. Od marca br. zatrudniłam się dodatkowo w drugiej szkole na zastępstwo. Mam pytanie dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). W tej nowej szkole mają dziwny zwyczaj, że na wczasy pod gruszą dyrektor wymaga podania wysokości dochodów oraz złożenia wniosku. W mojej Więcej…

Świadczenia urlopowe dla nauczycieli – wyrównanie w 2019

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli – mocą ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny,  (Dz.U. 2019 poz. 1907), która weszła w życie dnia 23 października 2019r., zwiększył się odpis na ZFŚS Więcej…