Wczasy pod gruszą z ZFŚS nie dla każdego pracownika?

Opublikowane przez Joanna Krystyna Robak w dniu

Otrzymałam od czytelniczki pytanie o następującej treści:

„Jestem nauczycielem. Od marca br. zatrudniłam się dodatkowo w drugiej szkole na zastępstwo. Mam pytanie dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). W tej nowej szkole mają dziwny zwyczaj, że na wczasy pod gruszą dyrektor wymaga podania wysokości dochodów oraz złożenia wniosku. W mojej szkole macierzystej takiego wymogu nie ma. Odkąd tam pracuję to każdy pracownik otrzymuje wczasy pod gruszą automatycznie, bez żadnych dokumentów, w wysokości jaka mu przysługuje według wymiaru czasu pracy. Mam pół etatu w tej nowej szkole i powinnam obowiązkowo otrzymać połowę wczasów pod gruszą. Nie będę składać wniosku ani pokazywać moich dochodów, bo co to kogo interesuje. Nie korzystam z zapomogi, tylko z wczasów pod gruszą. To jest świadczenie należne na wypoczynek. Gdzie mam zgłosić to naruszenie? Co zrobić, aby otrzymać dofinansowanie do wczasów pod gruszą?”.

 

Odpowiedź:

Wszystkie szkoły powinny działać zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Jeśli pracodawca przewidział w regulaminie ZFŚS tzw. wczasy pod gruszą, to pracownik, który spełnia odpowiednie wymogi, powinien otrzymać dopłatę do wypoczynku w odpowiedniej wysokości.

Mówi się, że „diabeł tkwi w szczegółach”. W tym przypadku też tak jest. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS przyznawanie ulgowych usług i świadczeń (do których zalicza się np. dofinansowanie wypoczynku w formie tzw. wczasów pod gruszą) oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS.

 

Szkolenie Odpis ZFŚS
[autopromocja]

 

Wczasy pod gruszą z ZFŚS nie automatycznie i nie dla każdego

Pracownik jest osobą uprawnioną do korzystania z ZFŚS, ale to nie znaczy, że wszystko mu się bezwarunkowo należy. Aby otrzymać dopłatę do wczasów pod gruszą musi ujawnić swoją sytuację socjalną oraz złożyć wniosek, ponieważ wczasy pod gruszą nie są wypłacane automatycznie (bez wniosków i oświadczeń), jak np. świadczenie urlopowe dla nauczycieli.

To zupełnie inne rodzaje świadczeń, wypłacane na podstawie innych ustaw. Niektórzy mylą te świadczenia między innymi dlatego, że są wypłacane z tego samego budżetu ZFŚS. Więcej na temat świadczenia urlopowego dla nauczycieli można znaleźć tutaj.

W skrócie mówiąc, w szkole macierzystej czytelniczki źle się dzieje pod względem wypłaty środków z ZFŚS. Jeśli każdy pracownik otrzymuje automatycznie dopłatę do wczasów pod gruszą, bez badania sytuacji socjalnej i bez wniosku, a wysokość wypłaty jest uzależniona od wymiaru czasu pracy, to organy kontroli mają prostą sprawę. Kontrolujący z łatwością mogą udowodnić niestosowanie ustawy o ZFŚS i nałożyć karę grzywny (PIP), wydać decyzję o zapłatę zaległych składek (ZUS), zaległego podatku (US) i inne konsekwencje przy innych kontrolach – istotne zwłaszcza w jednostkach budżetowych.

 

Ebook

 

Dodam, że nie ma czegoś takiego, żeby czytelniczka obowiązkowo mogła otrzymać dopłatę do wczasów pod gruszą. Aby otrzymać dofinansowanie do wczasów pod gruszą, które zgodnie z przepisami ustawy o ZFŚS i regulaminem ZFŚS powinno być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, należy złożyć wniosek, przedstawić na oświadczeniu swoją sytuację socjalną i ewentualnie spełnić inne warunki określone w regulaminie ZFŚS. Na przykład czasami pracodawca wymaga faktury za wypoczynek.

Warto pamiętać, że dofinansowanie do tzw. wczasów pod gruszą nie jest gwarantowane, ale zależy od spełnienia określonych warunków.

 

WAŻNE:
Niektórzy mylą wczasy pod gruszą ze świadczeniem urlopowym, które wynika z zupełnie innych przepisów i wypłacane jest na innych zasadach.

 

 

Jeśli spodobał Ci się ten wpis i wniósł dla Ciebie wartość, udostępnij go znajomym, aby i oni mogli z niego skorzystać.

 

Ważne:

Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady ani opinii prawnej.

 

Szkolenie Odpis ZFŚS
[autopromocja]

ZFŚS Joanna Krystyna Robak

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu prawa pracy, kadr i płac, a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 26-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwłaszcza w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. 

Autor wielu publikacji oraz książek z zakresu ZFŚS. Autor Akademii ZFŚS oraz ZFSSletteranajwiększego w Polsce, specjalistycznego newslettera  dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. 

Praktyk.

W 2023 roku uhonorowana prestiżową nagrodą w XIX edycji konkursu Polish Businesswomen Awards w kategorii:

Lider w dziedzinie przekazywania wiedzy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności oraz z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia praktycznego jej autora i jest aktualna w chwili jej publikacji. Podane w niej informacje, zaproponowane rozwiązania i wskazówki dotyczą sytuacji typowych. Wskazane propozycje mogą wymagać dodatkowych konsultacji, w celu dostosowania do wewnętrznej sytuacji w zakładzie pracy. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autor oraz wydawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w niniejszej publikacji wskazówek, przykładów i informacji do indywidualnych, nietypowych przypadków. Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie mają charakteru porady czy opinii prawnej. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie popularyzacyjno-informacyjny.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *