ZFŚS – Czy pracownik zatrudniony na zastępstwo może korzystać z pomocy materialnej w ramach Funduszu?

Opublikowane przez admin w dniu

______________

Pytanie:

Czy pracownik zatrudniony na zastępstwo za nieobecnego pracownika może korzystać z pomocy materialnej w ramach ZFŚS? W regulaminie jest zapis, że z funduszu mogą korzystać osoby zatrudnione na czas określony i nieokreślony, ale nie ma ani słowa o pracownikach na zastępstwo, ponieważ podczas tworzenia regulaminu nie uwzględniono takiej formy zatrudnienia, bo w naszej szkole wówczas nie występowała. Czy zatrudnienie na zastępstwo można traktować jako na czas określony?

 

Szkolenie Odpis ZFŚS
[autopromocja]

 

Odpowiedź:

Tak, pracownik zatrudniony na zastępstwo jest uprawniony do korzystania z pomocy w ramach ZFŚS od pierwszego dnia zatrudnienia. Ustawa gwarantuje taka możliwość wszystkim pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę, a umowa na zastępstwo spełnia ten wymóg.

Jeśli chcemy pomóc osobie zatrudnionej na zastępstwo, to warto się spieszyć z przyznaniem środków, ponieważ z dniem rozwiązania stosunku pracy pracownik traci prawo do korzystania z ZFŚS. Można to prawo przedłużyć zapisami w regulaminie, ale mało kto takie zapisy wprowadza.

Źródło:
1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

2. Kodeks pracy

Sprawdź aktualne szkolenia z zakresu ZFŚS na naszej stronie: www.aserto.edu.pl/zfss

 

Ebook

 

Ważne:

Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim.
Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej.

Odpowiedzi udzieliła:

ZFŚS Joanna Krystyna Robak

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Jest ekspertem z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Od 1997r. do 2013r. była pracownikiem urzędu gminy oraz głównym księgowym jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 była pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. pracowała jako manager oraz dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu ekonomii, kadr i płac, prowadzenia firmy,  a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych
w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Jest Certyfikowanym trenerem i egzaminatorem wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac.

Autor wielu publikacji z zakresu ZFŚS oraz książki:

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a komisja socjalna i związki zawodowe. Czy można utworzyć komisję socjalną? Rozwiązania praktyczne z omówieniem” oraz

książki „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zasady przyznawania wybranych świadczeń i opodatkowanie”,

jak również e-booka: „5 groźnych błędów w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, które kosztują. Na przykładach z życia jednostek budżetowych, w tym placówek oświatowych„.

Autor kompleksowego Kursu z ZFŚS oraz ZFSSlettera, jedynego w Polsce, specjalistycznego newslettera dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. Praktyk.

Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności oraz z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia praktycznego jej autora. Podane w niej informacje, zaproponowane rozwiązania i wskazówki dotyczą sytuacji typowych. Wskazane propozycje mogą wymagać dodatkowych konsultacji, w celu dostosowania do wewnętrznej sytuacji w zakładzie pracy. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autor oraz wydawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w niniejszej publikacji wskazówek, przykładów i informacji do indywidualnych, nietypowych przypadków. Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie mają charakteru porady czy opinii prawnej. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie popularyzacyjno-informacyjny.

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *