Finansowanie z ZFŚS kwiatów z okazji Dnia Kobiet?

Opublikowane przez Joanna w dniu

Finansowanie z ZFŚS kwiatów z okazji Dnia Kobiet?

Wpis posłuży osobom, które wydatkują środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i zastanawiają się, czy istnieje możliwość finansowania z ZFSŚ kwiatów z okazji Dnia Kobiet. 

Finansowanie z ZFŚS kwiatów z okazji Dnia Kobiet?

Otrzymałam następujące pytanie:

„Czy można ze środków ZFŚS zakupić kwiaty dla pracownic na Dzień Kobiet? To taki miły gest, który z pewnością postawi pracodawcę w dobrym świetle”.

Odpowiedź:

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), to fundusz celowy, specjalnego przeznaczenia. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z ZFŚS oraz zasady przeznaczania środków ZFŚS na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie, ale zasady te muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Stosownie do definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy o ZFŚS, działalność socjalna, na którą pracodawca może przeznaczyć środki ZFŚS obejmuje usługi świadczone przez pracodawców na rzecz:

  • różnych form wypoczynku,
  • działalności kulturalno-oświatowej,
  • działalności sportowo-rekreacyjnej,
  • opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego,
  • udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej,
  • zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

UWAGA:
Niektórzy pracodawcy, chcąc koniecznie obdarować swoje pracownice kwiatami, „podciągają” zakup kwiatów na Dzień Kobiet pod pomoc materialną.
Przypominam, że pomoc materialną przyznaje się zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS, czyli uzależniając ją od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, po przedłożeniu stosownych dokumentów przez osobę starającą się o konkretne świadczenie.

ZFŚS Odpis na 2024 rok
[autopromocja]

Czy można finansować kwiaty z ZFŚS?

Aby móc otrzymać świadczenie z ZFŚS, osoba uprawniona do korzystania z ZFŚS musi przedłożyć:

  • oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej,
  • złożyć wniosek o konkretny rodzaj świadczenia, a przydzielona pomoc musi być ZRÓŻNICOWANA w zależności od sytuacji socjalnej tej osoby.

Odpowiadając:

Kwiaty na Dzień Kobiet nie służą poprawie sytuacji socjalnej pracownic. Wynikają z tradycji narodowej, zatem jeśli pracodawca chce obdarować panie kwiatami, może to zrobić, jeśli kwiaty zakupi z innych środków niż ZFŚS, na przykład z własnej kiszeni.

Jeśli ten post Ci się podobał i wniósł dla Ciebie wartość polub go, lub udostępnij, aby i inni mogli czerpać z niego wiedzę.

A jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat ZFŚS, to zapraszam na BEZPŁATNY webinar szkoleniowy, który poprowadzę już w najbliższy wtorek, tj. 12 marca 2024r.

Szczegóły i możliwość zapisy znajduje się TUTAJ. 

ZFŚS Odpis na 2024 rok
[autopromocja]

Ważne:

Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej.

 

Jeśli chcieliby Państwo być na bieżąco ze sprawami ZFŚS, zapraszam do zapisu do ZFSSlettera (specjalistycznego newslettera na temat ZFŚS): www.zfssedukacja.pl.

Ebook
[autopromocja]

ZFŚS Joanna Krystyna Robak

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu prawa pracy, kadr i płac, a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 26-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwłaszcza w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. 

Autor wielu publikacji oraz książek z zakresu ZFŚS. Autor Akademii ZFŚS oraz ZFSSletteranajwiększego w Polsce, specjalistycznego newslettera  dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. 

Praktyk.

W 2023 roku uhonorowana prestiżową nagrodą w XIX edycji konkursu Polish Businesswomen Awards w kategorii:

Lider w dziedzinie przekazywania wiedzy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

blankblankblankblank

Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności oraz z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia praktycznego jej autora i jest aktualna w chwili jej publikacji. Podane w niej informacje, zaproponowane rozwiązania i wskazówki dotyczą sytuacji typowych. Wskazane propozycje mogą wymagać dodatkowych konsultacji, w celu dostosowania do wewnętrznej sytuacji w zakładzie pracy. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autor oraz wydawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w niniejszej publikacji wskazówek, przykładów i informacji do indywidualnych, nietypowych przypadków. Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie mają charakteru porady czy opinii prawnej. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie popularyzacyjno-informacyjny.

Kategorie: ZFŚS

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

blank

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *