fbpx

„wczasy pod gruszą” a świadczenia urlopowe – błędy – cz.1 z 4

Pytanie: „Wczasy pod gruszą” a świadczenia urlopowe – w czym jest różnica i jakich błędów należy unikać? Ze względu na problematykę, artykuł został podzielony na 4 części. Warto zapoznać się z każdą z nich. ____________________________________ Wczasy pod gruszą – WAŻNE: Istnieją trzy rodzaje świadczeń związanych z wypoczynkiem w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Świadczenia te są ze Więcej…

ZFŚS – Wypłata zapomogi za strajk

ZFŚS – Pytanie: Strajk – Czy można z ZFŚS wypłacić zapomogę nauczycielowi z tytułu trudnej sytuacji spowodowanej brakiem wynagrodzenia za udział w strajku? Czy podlega ona opodatkowaniu? Odpowiedź: Po pierwsze, nie ma podstawy do wypłacenia zapomogi w związku brakiem wynagrodzenia spowodowanym udziałem w strajku.   Po pierwsze, zgodnie z ustawią ustawa Więcej…

Fundusz socjalny a finansowanie szkolenia

Fundusz socjalny – sytuacja: Szkoła organizuje radę szkoleniową, zaprasza wykładowcę, częstuje obiadem. Jednak, fundusz socjalny finansuje to wydarzenie. Pytanie: Jak powinno wyglądać rozliczenie z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, co powinno widnieć na fakturze. Odpowiedź: Przede wszystkim, ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie można dokonać wydatku na cele szkoleniowe. Co więcej, Więcej…

Komisja Socjalna

Podczas szkoleń bardzo często otrzymuję pytanie: Czy musi być komisja socjalna? Komisja socjalna – odpowiedź jest jednoznaczna: nie, ustawa o ZFŚS nie nakłada obowiązku powoływania komisji socjalnej. Niemniej jednak, pracodawca ma możliwość powołania komisji socjalnej w Regulaminie ZFŚS, jeśli taki sposób pracy uzna za korzystniejszy. Skład komisji socjalnej jest dowolny, natomiast w Więcej…

szkola1

Świadczenia, przydzielanie i wypłata we wrześniu lub październiku. Czy należą się wszystkim?

Pytanie Czy świadczenia, których przydzielanie i wypłata ma miejsce we wrześniu lub październiku należą się wszystkim nauczycielom, również tym, którzy rozpoczęli pracę w szkole od 1 września? Odpowiedź Tak, do korzystania ze świadczeń z ZFŚS uprawnieni są wszyscy nauczyciele, również ci, którzy rozpoczęli pracę od 1 września – uprawnienie nabywają z Więcej…

Organizacje związkowe w szkole, a komisja socjalna

Pytanie Witam, mam pytanie w związku ze zmianą całego regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych: jeżeli przy szkole nie działają żadne organizacje związkowe to czy powinna być powołana komisja socjalna, w skład której wchodziłby dyrektor, przedstawiciel nauczycieli i przedstawiciel administracji czy też wszelkie decyzje powinien podejmować wyłącznie dyrektor (jak to obecnie jest praktykowane)? Odpowiedź Nie ma potrzeby Więcej…

Wczasy

Opodatkowanie świadczeń a wczasy zagraniczne

Pytanie Jak opodatkować świadczenia wypłacone jednemu z naszych nauczycieli, który w marcu pojechał na wczasy zagraniczne? Jak opodatkować świadczenia wypłacone jednemu z naszych nauczycieli, który w marcu pojechał na wczasy zagraniczne i otrzymał dofinansowanie w kwocie 1200 zł, a niedawno poinformował nas, że w czerwcu będzie składał wniosek o emeryturę i Więcej…

Administacja-biura

Czy pracownik zatrudniony na zastępstwo za nieobecnego (dłuższa nieobecność) pracownika może korzystać z pomocy materialnej w ramach ZFŚS?

Pytanie Byłam uczestnikiem szkolenia w Tarnowie. Chciałam prosić o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy pracownik zatrudniony na zastępstwo za nieobecnego (dłuższa nieobecność) pracownika może korzystać z pomocy materialnej w ramach ZFŚS? W regulaminie jest zapis, że z funduszu mogą korzystać osoby zatrudnione na czas określony i nieokreślony (oczywiście są jeszcze inni, ale Więcej…