fbpx

Fundusz socjalny a finansowanie szkolenia

Fundusz socjalny – sytuacja: Szkoła organizuje radę szkoleniową, zaprasza wykładowcę, częstuje obiadem. Jednak, fundusz socjalny finansuje to wydarzenie. Pytanie: Jak powinno wyglądać rozliczenie z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, co powinno widnieć na fakturze. Odpowiedź: Przede wszystkim, ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie można dokonać wydatku na cele szkoleniowe. Co więcej, Więcej…

Komisja Socjalna

Podczas szkoleń bardzo często otrzymuję pytanie: Czy musi być komisja socjalna? Komisja socjalna – odpowiedź jest jednoznaczna: nie, ustawa o ZFŚS nie nakłada obowiązku powoływania komisji socjalnej. Niemniej jednak, pracodawca ma możliwość powołania komisji socjalnej w Regulaminie ZFŚS, jeśli taki sposób pracy uzna za korzystniejszy. Skład komisji socjalnej jest dowolny, natomiast w Więcej…

Wczasy pod grusza

Wczasy pod gruszą – Czy można wyznaczyć dwie kwoty bazowe?

Wczasy pod gruszą – Pytanie Czy można wyznaczyć dwie kwoty bazowe na „wczasy pod gruszą”, jedną niższą dla nauczycieli, w związku z tym, że otrzymują świadczenia urlopowe, a wyższą dla pracowników obsługi, administracji i emerytów? Odpowiedź Po pierwsze, Nie można wyznaczyć dwóch kwot bazowych na „wczasy pod gruszą”. Nauczyciele otrzymują Więcej…

szkola1

Świadczenia, przydzielanie i wypłata we wrześniu lub październiku. Czy należą się wszystkim?

Pytanie Czy świadczenia, których przydzielanie i wypłata ma miejsce we wrześniu lub październiku należą się wszystkim nauczycielom, również tym, którzy rozpoczęli pracę w szkole od 1 września? Odpowiedź Tak, do korzystania ze świadczeń z ZFŚS uprawnieni są wszyscy nauczyciele, również ci, którzy rozpoczęli pracę od 1 września – uprawnienie nabywają z Więcej…

Organizacje związkowe w szkole, a komisja socjalna

Pytanie Witam, mam pytanie w związku ze zmianą całego regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych: jeżeli przy szkole nie działają żadne organizacje związkowe to czy powinna być powołana komisja socjalna, w skład której wchodziłby dyrektor, przedstawiciel nauczycieli i przedstawiciel administracji czy też wszelkie decyzje powinien podejmować wyłącznie dyrektor (jak to obecnie jest praktykowane)? Odpowiedź Nie ma potrzeby Więcej…

Wczasy

Opodatkowanie świadczeń a wczasy zagraniczne

Pytanie Jak opodatkować świadczenia wypłacone jednemu z naszych nauczycieli, który w marcu pojechał na wczasy zagraniczne? Jak opodatkować świadczenia wypłacone jednemu z naszych nauczycieli, który w marcu pojechał na wczasy zagraniczne i otrzymał dofinansowanie w kwocie 1200 zł, a niedawno poinformował nas, że w czerwcu będzie składał wniosek o emeryturę i Więcej…

Administacja-biura

Czy pracownik zatrudniony na zastępstwo za nieobecnego (dłuższa nieobecność) pracownika może korzystać z pomocy materialnej w ramach ZFŚS?

Pytanie Byłam uczestnikiem szkolenia w Tarnowie. Chciałam prosić o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy pracownik zatrudniony na zastępstwo za nieobecnego (dłuższa nieobecność) pracownika może korzystać z pomocy materialnej w ramach ZFŚS? W regulaminie jest zapis, że z funduszu mogą korzystać osoby zatrudnione na czas określony i nieokreślony (oczywiście są jeszcze inni, ale Więcej…

ZFŚS OPS

OPS – Czy można wykluczyć emerytów z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

Pytanie Czy można wykluczyć emerytów z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i wpisać w regulaminie, że ze względu na brak środków nie obejmujemy opieką emerytów? Jesteśmy niedużym OPS ośrodkiem pomocy społecznej. Posiadamy niewielkie środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Mamy prawie tyle samo emerytów co i pracowników. Nasi emeryci mają najniższe Więcej…